MS07-023: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-023 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem

Om du har använt Microsoft Update eller Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) för att söka efter säkerhetsuppdateringar från en dator med Windows Vista och ett Microsoft Office 2007-paket, har säkerhetsuppdateringen kanske inte erbjudits. Det kan också hända att uppdateringen inte har installerats.

Microsoft har ändrat identifieringslogiken på Microsoft Update för att lösa det här problemet.

Viktigt! Säkerhetsuppdateringen har inte ändrats. Om du redan har installerat säkerhetsuppdateringen behöver du alltså inte installera om den.

Om du använder Microsoft Systems Management Server tillsammans med Inventory Tool for Microsoft Updates för att distribuera säkerhetsuppdateringar till klientdatorer kan följande inträffa.

Obs! Det som beskrivs här kan även inträffa om du använder WSUS för att distribuera säkerhetsuppdateringar till klientdatorer.
 • Du måste godkänna säkerhetsuppdateringen igen.
 • Användare uppmanas åter att installera säkerhetsuppdateringen om installationen av säkerhetsuppdateringen har misslyckats tidigare.
 • Säkerhetsuppdateringen erbjuds till användare som ännu inte har installerat den på normalt vis.
Obs! Kunder som redan har installerat säkerhetsuppdateringen behöver inte göra något ytterligare.
Mer Information
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office 2007 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
933688 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office Excel 2007 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934670 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2007: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office Excel 2003 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
933666 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office Excel Viewer 2003 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934445 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Excel 2002 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934453 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2002: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Excel 2000 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934447 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2000: 8 maj 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office 2004 för Macintosh av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
936749 Beskrivning av uppdatering 11.3.5 för Microsoft Office 2004 för Macintosh (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 excelviewer2003 excelviewer2k3 excelviewer11 xlviewer2003 xlviewer2k3 xlviewer11 excel2002 excel2k2 excel10 xl2002 xl2k2 xl10 excel2000 excel2k excel9 xl2000 xl2k xl9 office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikel-id: 934233 – senaste granskning 01/16/2015 09:29:46 – revision: 3.2

 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB934233
Feedback