Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2000: 8 maj 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-023 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Excel 2000, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
excel2000 excel2k excel9 xl2000 xl2k xl9 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos excel office security patch performance reliability update download 2000 fix
Egenskaper

Artikel-id: 934447 – senaste granskning 02/11/2014 01:41:06 – revision: 1.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB934447
Feedback