Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 3.0: 9 oktober 2007

INLEDNING
Viktigt! På datorer med Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ersätter säkerhetsuppdateringen från den 9 oktober 2007 följande snabbkorrigeringspaket:
941422 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services 3.0: 24 augusti 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
På datorer med Windows SharePoint Services 3.0 men inte Microsoft Office SharePoint Server 2007 måste du installera säkerhetsuppdatering 934525. På datorer med SharePoint Server 2007 måste du installera säkerhetsuppdatering 934525 och säkerhetsuppdateringen för SharePoint Server 2007 från den 9 oktober 2007.

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen för SharePoint Server 2007 från den 9 oktober 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
937832 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2007: 9 oktober 2007

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-059 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ.

Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Obs! Om du har distribuerat webbplatssamlingar i Windows SharePoint Services som har fått namn av värden, ska du inte installera den här säkerhetsuppdateringen nu. Mer information finns i "Kända problem".

Information om uppdateringen

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 3.0

HämtaHämta paket 934525 nu

Säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition

HämtaHämta paket 934525 nu.

Utgivningsdatum: 10 oktober 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Distribuera programuppdateringar för Windows SharePoint Services 3.0

Vi rekommenderar att du följer anvisningarna i "Distribuera programuppdateringar för Windows SharePoint Services 3.0" i de flesta fall, från distributioner på fristående servrar till mycket stora serverkluster.

Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas följande problem:
 • 938663 Tidsinställda engångsjobb i Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 fördröjs med minst en timme när de är schemalagda till sommartid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 935605 Problem som kan uppstå när VSS-referensskrivaren (Volume Shadow copy Service) används i Windows SharePoint Services 3.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 937038 Felmeddelande vid försök att ansluta till en webbplats i en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling: "HTTP 500 - Internt serverfel" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 941422 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services 3.0: 24 augusti 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 939809 Beskrivning av uppdatering för ett problem i Windows SharePoint Services 3.0 som medför att objekt där fälten Datum och Tid används har en timmes fel tid (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare har dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Databas kan inte skapas efter installation av Windows Internal Database Engine Service Pack 2.

Kända problem

 • I de sista två stegen i SharePoint-konfigurationsguiden kan följande felmeddelande visas:
  Det gick inte att starta tjänsten SPSearchServiceInstance på den här servern efter den fullständiga uppgraderingen. Starta om den manuellt.
  I själva verket startades emellertid tjänsten SPSearchServiceInstance efter att SharePoint-konfigurationsguiden hade slutförts. Du kan därför bortse från både det här felmeddelandet och felmeddelandet som loggas i SharePoint-konfigurationsguidens loggfil.
 • Microsoft-tilläggsmallen GroupBoard Workspace 2007 för Windows SharePoint Services 3.0 kan medföra att SharePoint-konfigurationsguiden avbryts under en uppgradering från build till build.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  941678 SharePoint-konfigurationsguiden slutförs inte på en dator med GroupBoard Workspace 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När en Windows SharePoint Services 2.0-webbplatssamling uppgraderas gradvis till en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling kan servern upphöra att fungera. Den gradvisa uppgraderingen måste slutföras innan den här säkerhetsuppdateringen installeras.
 • Windows SharePoint Services 3.0 installeras i tyst läge. Om den här säkerhetsuppdateringen installeras under installationen av SharePoint Services 3.0 körs SharePoint-konfigurationsguiden oväntat efter installationsprogrammet.

  Lös problemet genom att extrahera den här säkerhetsuppdateringen till en mapp på datorn, och kopiera sedan filerna till Updates-mappen för programmets slutversion. När de extraherade filerna har kopierats till denna plats kan mappen användas för att installera slutversionen av programmet som har uppdaterats till den här säkerhetsuppdateringsnivån.
 • När du har installerat den här uppdateringen på en dator med Microsoft Windows Small Business Server 2003 startar webbplatserna kanske inte om inom timeoutperioden. Därför kan du kanske inte komma åt webbplatserna Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access eller Remote Web Workplace. Lös problemet med en av följande metoder:
  • Öppna ISS (Internet Information Services) Manager och starta alla webbplatser som inte är igång.
  • Starta om datorn.
 • Om du använder ett antivirusprogram under installationen av den här säkerhetsuppdateringen uppstår det kanske återkommande problem under installationen. Lös problemen genom att stänga av antivirusprogrammet innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen.
 • Du använder webbplatssamlingar i Windows SharePoint Services 3.0 som har fått namn av värden. Om många sådana webbplatssamlingar ingår i distributionen kan det uppstå svåra prestandaproblem medan säkerhetsuppdateringen installeras. Det här problemet kan till exempel uppstå när det finns mer än 50 webbplatssamlingar som har fått namn av värden i distributionen.

  Microsoft har gett ut snabbkorrigeringen 943594 som löser problemet.Om du vill veta mer om hur du hämtar snabbkorrigeringen 943594 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  943594Prestandaproblem efter installation av säkerhetsuppdatering 934525 (MS07-059) i en Windows SharePoint Server 3.0-miljö som innehåller många webbplatssamlingar som har fått namn av värden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Obs! Om du inte använder webbplatssamlingar i Windows SharePoint Services 3.0 som får namn av värden kan du installera den här säkerhetsuppdateringen utan problem.
 • Tänk dig att du avetablerar en Windows SharePoint Services 3.0-söktjänstdatabas med någon av följande metoder:
  • Metod 1
   Du kör följande kommandorad:
   %Program%\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Metod 2
   Du använder sidan Central Administration för att avbryta tjänsten "Hjälpsökning för Windows SharePoint". Gör så här:
   1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på SharePoint 3.0 Central Administration.
   2. Klicka på Åtgärder och sedan på Tjänster på servern under Topologi och tjänster.
   3. Stoppa tjänsten Hjälpsökning för Windows SharePoint genom att klicka på Stoppa.
  Du genomför en grundinstallation av Windows SharePoint Services 3.0 med den avetablerade söktjänstdatabasen och den här säkerhetsuppdateringen. När du sedan kör SharePoint-konfigurationsguiden slutförs den inte.

  Du kan ta reda på om du har drabbats av det här problemet genom att öppna den senaste PSConfig-loggen på följande plats:
  %Program%\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Om följande felmeddelande visas i PSConfig-loggen har du drabbats av problemet:
  Exception: System.ArgumentException: The object with id SOME-RANDOM-GUID does not exist in the configuration store. The object may have been deleted by another operation.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Undvik problemet så här:
  1. Gör något av följande:
   • Ta bort Windows SharePoint Services 3.0-söktjänstdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0 SQL-instansen. Databasens namn börjar med "WSS_Search_" och slutar med servernamnet.
   • Etablera åter Windows SharePoint Services 3.0-söktjänstdatabasen genom att ange en Windows SharePoint Services 3.0-söktjänstdatabas som inte är en standarddatabas. Använd någon av följande metoder:
    • Metod 1

     Kör en kommandorad av följande slag:
     %Program%\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “Databasnamnexempel"
    • Metod 2
     1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på SharePoint 3.0 Central Administration.
     2. Klicka på Åtgärder och sedan på Tjänster på servern under Topologi och tjänster.
     3. Kontrollera att tjänsten Hjälpsökning för Windows SharePoint Services har stoppats. Om den körs stoppar du den.
     4. Klicka på Windows SharePoint Services Search under Tjänster.
     5. Under Sökdatabas ändrar du databasens namn till ett annat namn än standardnamnet och klickar sedan på OK.
     6. På sidan Tjänster på servern klickar du på Starta så att tjänsten Windows SharePoint Services Search startar.
  2. Kör följande kommandorad:
   %Program%\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Snabbkorrigeringarna för följande utgåvor ingår även i den här säkerhetsuppdateringen. Om du installerar ett Service Pack för Windows SharePoint Services 3.0 efter den här säkerhetsuppdateringen går emellertid följande snabbkorrigeringar förlorade.
  • Du byter namn på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du lägger till en ny användare i webbplatssamlingen innehåller e-postmeddelandet till den nya användaren det gamla webbplatsnamnet.
  • Du använder Application Definition Designer för att importera en databasmodell som ingår i BDC-verktyget (Business Data Catalog Definition Editor) i SDK:n (Software Development Kit) för Microsoft Office SharePoint Server 2007. När databasmodellen har importerats är databasanslutningssträngen tom.
  • När SPWriter.exe körs avslutas programmet plötsligt med ett felmeddelande i modulen Oleaut32.dll. Det här problemet har lösts med en snabbkorrigering som flyttar funktionen GetTimeZoneMoveParameters() till slutet av filen Owssvr.dll.
  • Användarkonton flyttas till en ny webbplatssamling med hjälp av kommandoradsverktyget Stsadmin.exe. När den nya webbplatssamlingen crawlas visas händelsefelen 6482, 6875 och 6482 i programloggen. Det här problemet kan uppstå när användarens SID i Windows SharePoint Services 3.0 är ogiltigt.
  • Du använder en anpassad mall i en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du skapar en ny webbsida är alla standardwebbdelar kanske inte tillgängliga när du klickar på Lägg till en webbdel.
  • När du installerar den här säkerhetsuppdateringen stoppas kanske vissa tjänster från andra företag felaktigt. Om problemet uppstår efter att du har installerat säkerhetsuppdateringen måste du starta om datorn.
  • Du ansluter till en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om sidan innehåller en kalenderwebbdel som är inställd på kalendervy läses sidan kanske inte in fullständigt. Det här problemet kan uppstå om du inte har behörighet att läsa kalenderlistan.

Förutsättningar

Det finns inga förutsättningar som måste uppfyllas för installation av den här säkerhetsuppdateringen.

Information om omstart

I vissa fall måste datorn startas om. Gör i så fall så här:
 1. Starta om datorn.
 2. Kör SharePoint-konfigurationsguiden.
 3. Kontrollera att alla SharePoint-tjänster körs på tjänstekonsolen.
 4. Kontrollera att alla webbplatser körs i IIS (Internet Information Services) Manager.

Information om borttagning

När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du inte ta bort den.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Egenskaper

Artikel-id: 934525 – senaste granskning 01/31/2008 16:50:00 – revision: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Feedback