Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Excel Viewer 2003 Service Pack 3

Sammanfattning
Microsoft har gett ut en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office Excel 2003 Viewer. Denna artikel innehåller information om hur du hämtar uppdateringen och om vilka problem som åtgärdats i och med uppdateringen. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.
INLEDNING
Excel 2003 Viewer Service Pack 3 (SP3) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Excel Viewer 2003 SP3 har tidigare getts ut som separata uppdateringar och samlas här i en enda uppdatering.
Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

Excel Viewer 2003 SP3 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
938790 Problem i Excel 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

Följande Microsoft-säkerhetsbulletiner hör till Excel Viewer 2003 SP3:
905413 MS06-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod
917285 MS06-037: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod
927198 MS07-002: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod
934233 MS07-023: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod
936542 MS07-036: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod
940965 MS07-044: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i detta Service Pack

914451 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003 Viewer: 14 mars 2006
918425 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 juli 2006
925525 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 9 januari 2007
934445 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 8 maj 2007
936508 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 10 juli 2007
940604 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 14 augusti 2007

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

Excel Viewer 2003 SP3 innehåller följande tidigare utgivna uppdatering:
914451 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003 Viewer: 14 mars 2006

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

Instruktioner för installation och distribution av Excel Viewer 2003 SP3 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta den här Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Mso.dll11.0.8171.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Xlview.exe11.0.8169.0
Xlvintl.dll11.0.8169.0
Xlvprtid.xmlEj tillämpligt
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i tabellen.Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Excel Viewer 2003 som finns på datorn klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. I följande tabell visas vilka MSP-filer som distribueras i denna uppdatering.

Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
XLViewSP3.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Excel Viewer 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Excel Viewer 2003 från administratörsavbildningen. För Excel Viewer 2003 SP3 är värdet för [lista över funktioner] detta:
REINSTALL=ALL
Mer detaljerade instruktioner för hur du uppdaterar en administratörsavbildning och uppgraderar klientdatorer finns i avsnittet "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product Updates" på följande Microsoft-webbplats: Microsoft Office Desktop Applications TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Microsoft Office Desktop Applications TechCenter finns på följande Microsoft-webbplats:
xlxvwr xlxview
Egenskaper

Artikel-id: 934737 – senaste granskning 09/21/2007 13:33:11 – revision: 1.1

Microsoft Office Excel Viewer 2003

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB934737
Feedback