Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

När du konfigurerar Energialternativ för det aktiva energischemat i Windows Vista eller Windows 7 återspeglas ändringarna inte i Energialternativ på Kontrollpanelen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 935799
Symptom
När du konfigurerar Energialternativ för det aktiva energischemat (aktuellt) i Windows Vista eller Windows 7 visas ändringarna inte på sidan Inställningar i Energialternativ på Kontrollpanelen .

Obs! Du kommer åt sidanSysteminställningargenom clickingany av följande länkar i den vänstra rutan på sidanEnergialternativ :
 • Kräv lösenord vid uppvaknande
 • Välj strömbrytarna ska
 • Välj vad stänger locket

Det här problemet uppstår inte om du använder standard eller "föredra" energischema. Önskat energischema har angetts i registret.
Orsak
Detta beror på att de inställningar som visas på sidan Inställningar i systemet härleds från registerinställningarna för önskat energischema.

Ändringar som du gör i det aktiva energischemat påverkar inte de globala inställningarna på sidan Inställningar om du använder det bästa energischemat. Ändringar som du gör på sidan Inställningar tillämpas på alla energischeman. Dessa energischeman är det aktiva schemat och alla anpassade energischeman som du har skapat.

Obs! Som standard är det bästa energischemat Balanserad planen i Windows Vista och Windows 7.
Mer Information

Energischeman

Energiinställningarna i Windows Vista och Windows 7 baseras på energischeman. Ett energischema är en samling maskinvaruinställningar och inställningar som styr hur datorn använder ström. Energischeman kan hjälpa dig att spara energi, maximera systemets prestanda och uppnå en balans mellan dessa två mål. Windows Vista och Windows 7 innehåller följande standardenergischeman som hjälper dig att hantera datorns strömförbrukning:
 • Balanserat
  Den här planen erbjuder full prestanda när du behöver den. Schemat sparar energi under perioder av inaktivitet.
 • Energisparläge
  Det här schemat sparar energi genom att reducera systemets prestanda. Det här schemat kan hjälpa mobil PC-användare få ut mesta möjliga av arbetstiden för varje batteriladdning.
 • Hög prestanda
  Den här planen maximerar systemets prestanda och svarstider. Användare av bärbara datorer kan det hända att batteriet inte senaste som länge när de använder den här planen.
Du kan ändra inställningarna för alla energischeman eller du kan skapa egna scheman genom att utgå från ett standardschema.

Så här skapar du ett energischema

Så här skapar du ett energischema:
 1. Klicka på Start<b00> </b00> Start-knappen , typ Energialternativ i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Energialternativ i listan program .
 2. Klicka på Skapa ett energischema i åtgärdsfönster på sidan Markera ett energischema .

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. På sidan Skapa ett energischema väljer du schemat som ligger närmast typ av plan du vill skapa. Om du vill spara energi, väljer du Energisparläge planen.
 4. Skriv ett namn för schemat i rutan Schemanamn och klicka sedan på Nästa.
 5. I Inställningarväljer du bildskärmsinställningarna och vila-inställningar som du vill att datorn ska använda när den körs på batteriström och när den är nätansluten.

  Om du använder en bärbar dator visas ditt schema under planer på batterimätaren. Om du använder en stationär dator visas ditt schema under önskade scheman.
Obs! Schemat du skapade automatiskt blir aktiv plan. Välj den planen på sidan Energialternativom du vill använda ett annat schema i kraft.

Så här anpassar du ett energischema

Gör så här om du vill anpassa ett energischema:
 1. Klicka på Start<b00> </b00> Start-knappen , typ Energialternativ i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Energialternativ i listan program .
 2. Klicka på Ändra schemainställningar enligt planen.
 3. Markera bildskärmsinställningarna och vila-inställningar som du vill att datorn ska användas på sidan ändra inställningarna för schemat eller klicka på Ändra avancerade inställningar om du vill ändra ytterligare inställningar.
 4. Klicka på OKeller klicka på Spara ändringar för att spara ändringarna.

  Kontrollera att det energischema som du vill att datorn ska använda är markerat på sidan Energialternativ .

Hur du använder verktyget Powercfg.exe för att ange det aktiva energischemat

Du kan använda verktyget Powercfg.exe för att styra energiinställningar och konfigurera datorer för att kunna använda denna funktion eller vilolägesfunktionen. Verktyget Powercfg.exe installeras med Windows Vista och Windows 7.

Så här anger du det aktiva energischemat med hjälp av verktyget Powercfg.exe:
 1. Klicka på Start<b00> </b00> Start-knappen , klicka på Alla programoch klicka sedan på Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolkenoch klicka sedan på Kör som administratör.

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  Powercfg - setactive Scheme_GUID
  Obs! Scheme_GUID motsvarar schemat som GUID. Ta reda på GUID för alla befintliga energischeman, skriver du: POWERCFG/LIST vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR.
Mer information om verktyget Powercfg.exe finns på följande Microsoft-webbsida:

Hur du använder registret för att ange det önskade energischemat

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Så här ändrar du önskat energischema:
 1. Klicka på Start<b00> </b00> Start-knappen , typ regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på regedit.exe i listan program .

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ControlPanel\NameSpace\ {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
 3. Högerklicka på PreferredPlanoch klicka sedan på Ändra.
 4. Ange något av följande i rutan data :
  • Typ 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e du använder Balanserat planen.
  • Typ a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a att använda Energisparläge planen.
  • Typ 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c att använda planen med hög prestanda .
  Du kan också skriva energischema GUID för ett anpassat energischema som du har skapat. Ta reda på GUID för alla befintliga energischeman, skriver du: POWERCFG/LIST vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR.
 5. Klicka på OKoch avsluta Registereditorn.
Obs! Det angivna energischemat schemein registervärdetPreferredPlankan uttryckligen visas i användargränssnitt. Oavsett vilken registerinställning läggs suffixet "(rekommenderas)" alltid tillBalanseradplanen på sidanEnergialternativ .

Hjälp med problem med strömförsörjningen förbrukning och batteriets livslängd i Windows Vista finns på följande Microsoft-webbsida:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 935799 – Zadnji pregled: 09/02/2014 05:25:00 – Revizija: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbwinvistapostrtmfix kbmt KB935799 KbMtsv
Povratne informacije