Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS07-038: Säkerhetsproblem i Windows Vista-brandväggen möjliggör utlämnande av information

Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-038 igen med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Den här bulletinen med tillhörande säkerhetsuppdateringar löser problemet som kan ha uppstått när du installerade den ursprungliga säkerhetsuppdateringen. Till exempel kan följande felmeddelande ha visats:
Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB935807)
Installationsstatus: Misslyckad
Felinformation: Kod 80070002
Dessutom kan följande ha inträffat efter installation av den här säkerhetsuppdateringen:
  • Datorn startade om två gånger.
  • Den här säkerhetsuppdateringen erbjöds igen när du besökte Windows Update.
Dessa problem kan ha uppstått om någon av följande förutsättningar förelåg:
  • Mappen LogFiles\Firewall saknades.
  • Mappen LogFiles\Firewall var skadad.
Om du har installerat den ursprungliga uppdateringen utan att drabbas av problemen som beskrivs i det här avsnittet behöver du inte installera om uppdateringen. Den återutgivna säkerhetsuppdateringen erbjuder inte ytterligare skydd mot säkerhetsproblemet i Windows Vista-brandväggen som kan möjliggöra utlämnande av information.
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikel-id: 935807 – senaste granskning 08/17/2007 13:58:28 – revision: 3.1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

  • kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB935807
Feedback