Beskrivning av uppdatering av MOICE (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) för kompatibilitetspaketet för Word-, Excel- och PowerPoint 2007-filformat

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera alltid registret innan du gör manuella ändringar i det. Se till att du känner till hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
INLEDNING
MOICE (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) är en funktion som läggs till i Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007. Funktionens syfte är att konvertera binära Word-, Excel- och PowerPoint-filer till ett säkrar filformat.
Mer Information
Av säkerhetsskäl bör du inte öppna bifogade filer i e-postmeddelanden om du inte förväntar dig att få en bifogad fil. Dessutom bör du aldrig öppna bifogade filer om meddelandet kommer från en person som du inte känner.

Om du måste öppna de bifogade filerna kan du använda MOICE för att öka systemets säkerhet. MOICE kan minska risken för angrepp via filer i binära Word-, Excel- och PowerPoint-format. Använd MOICE om du misstänker att du är utsatt för ett angrepp, och om du inte har den programvara som krävs för att undvika risker.

MOICE bygger på konverterarna i 2007 Microsoft Office System, och konverterar binära Office-dokument till formatet Office Open XML. Processen gör att eventuella hot som kan finnas i binära filformat neutraliseras. Dessutom sker konverteringen av inkommande filer i en isolerad miljö. Detta gör att datorn inte är lika utsatt för potentiella hot.

Obs! MOICE stöds endast om det används tillsammans med Microsoft Office 2003 eller tillsammans med 2007 Office. MOICE stöds inte av andra Microsoft Office-versioner.

I dagsläget har MOICE stöd för följande dokumentformat:
 • DOC
 • PPT
 • POT
 • PPS
 • XLS
 • XLT
 • XLA

Installera MOICE

Förutsättningar

 • För att du ska kunna installera MOICE måste du ha Office 2003 eller ett 2007 Office-program installerat.
 • För att installera MOICE måste du ha kompatibilitetspaketet för Word-, Excel- och PowerPoint 2007-filformaten.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta paketet FileFormatConverters.exe nu.
 • MOICE kräver att alla rekommenderade uppdateringar för alla Office-program är installerade. Du kan installera alla rekommenderade uppdateringar från Microsoft Update:

Installera MOICE

Om du vill installera MOICE öppnar du webbsidan Microsoft Update och installerar alla rekommenderade uppdateringar: Installera dessutom de uppdateringar som beskrivs i följande Knowledge Base-artiklar:

934391 Beskrivning av uppdatering för Office 2007: 18 maj 2007 (934391) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934390 Beskrivning av uppdatering för Office 2007: 18 maj 2007 (934390) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934395 Beskrivning av uppdatering för Office 2007: 18 maj 2007 (934395) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Registrera MOICE

MOICE måste registreras som standardhanterare för de relevanta dokumentformaten. Du registrerar och avregistrerar MOICE som dokumenthanterare för respektive format genom att köra ett kommando. Du kan använda någon av följande metoder för att köra kommandona:
 • Klicka på Start, klicka på Kör, skriv kommandot och klicka på OK.
 • Skriv in kommandot på en kommandorad.
 • Kör kommandona via en kommandofil.
 • Publicera kommandona med en grupprincip.

  Obs! Grupprincipmetoden måste utföras av en administratör.
I följande tabell beskrivs de kommandon som används för att registrera och avregistrera MOICE som hanterare för respektive format:
Dokumentformatets filnamnstilläggKommando som registrerar MOICE som dokumenthanterareKommandon som avregistrerar MOICE som dokumenthanterare
DOCASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
XLSASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
XLTASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
XLAASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
PPTASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
POTASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
PPSASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Obs! Om Microsoft Office 2003 uppgraderas till en senare version kan du behöva associera om filnamnstilläggen med hjälp av de kommandon som beskrivs i tabellen.

Efter att MOICE har associerats med en filtyp, försöker MOICE verifiera filen när den öppnas för första gången. Om ett fel uppstår visas ett felmeddelande.

Rekommenderad distributionsmetod

Förutom att använda MOICE, rekommenderar vi att du ändrar registerinställningar så att de filtyper du vill skicka genom MOICE inte öppnas direkt.

Om du vill ha mer information om hur du ändrar registret så att filtyperna PPT, POX och PPS inte öppnas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922847 Ett felmeddelande visas när du försöker öppna eller spara en fil som blockerats av en registerprincipinställning i PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2003.
Om du vill ha mer information om hur du ändrar registret så att filtypen DOC inte öppnas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922849 Ett meddelande visas vid försök att öppna eller spara en filtyp som har blockerats av administratören i Word 2007
Om du vill ha mer information om hur du ändrar registret så att filtyperna XLS, XLT och XLA inte öppnas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922848 Ett felmeddelande visas när du försöker öppna eller spara en fil som blockerats av en registerprincipinställning i Excel 2007 eller Excel 2003.

Problem som kan uppstå när du använder MOICE

 • Standardinställningen är att MOICE slutar försöka konvertera en fil om konverteringen tar längre än 45 sekunder. Följ instruktionerna nedan om du vill ändra tidsgränsen.

  Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
  1. Klicka på Start, Kör, skriv Regedit och klicka på OK.
  2. Expandera följande registerundernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Högerklicka på OICE, peka på Ny/nytt och klicka på DWORD-värde
  4. Skriv MaxConvTime och tryck på RETUR.
  5. Högerklicka på MaxConvTime och klicka på Ändra.
  6. Skriv tidsgränsen i rutan Data och klicka på OK. (Värdet anges i millisekunder.)
  7. Stäng Registereditorn.
 • Du kan inte använda MOICE för att öppna en PowerPoint-presentation som skapats med Microsoft PowerPoint 97 eller som har skapats med en tidigare version av PowerPoint.
 • Efter att du har använt MOICE för att konvertera en fil, är standardplatsen för att spara filen mappen %temp%. Dessutom är mappen %temp% standardmappen när du försöker öppna en fil.
 • Alla som har åtkomst till datorn kan visa filerna i mappen %temp%.
 • När du använder MOICE för att konvertera en fil, sparas den konverterade filen i mappen %temp%. Den konverterade filen tas inte bort från mappen %temp% när filen stängs. Om samma fil öppnas flera gånger konverteras filen flera gånger. Dessutom kommer fler än en kopia av filen att sparas i mappen %temp%. Om du har gjort ändringar i den första kopian av dokumentet, innehåller inte den andra kopian av dokumentet ändringarna.
 • Standardinställningen är att motsvarande program startas efter att MOICE slutfört filkonverteringen. Sedan öppnas det konverterade dokumentet. Du kan förhindra att programmet startas genom att använda växeln -noapp när du anger kommandot MOICE. Växeln -noapp kan till exempel användas om du vill konvertera flera filer på en gång.

  Mer information om att konvertera flera filer på samma gång finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Smart etiketter tas bort från PowerPoint-presentationer om du använder MOICE för att konvertera en presentation som innehåller smarta etiketter.
 • Makron tas bort från filer om du använder MOICE för att konvertera filer som innehåller makron.
 • Om du öppnar en fil genom att använda en länk i ett dokument som har konverterats av MOICE, konverteras inte den länkade filen av MOICE.
 • Inbäddade dokument kan inte konverteras.
 • Dokument som använder DRM eller annat kopieringsskydd kan inte konverteras.
 • Dokument som använder lösenord kan inte konverteras.
 • Du kan inte använda kommandot Redigera dokumentet i Microsoft Office Programnamn i Microsoft SharePoint om du använder MOICE för att konvertera Office-filer.
Egenskaper

Artikel-id: 935865 – senaste granskning 10/31/2007 04:12:04 – revision: 1.5

Microsoft Office Home Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbhowto kbinfo KB935865
Feedback