MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 augusti 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-042 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
off2003 off11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 936048 – senaste granskning 04/10/2009 07:16:35 – revision: 2.0

Microsoft Office Professional Edition 2003

  • kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB936048
Feedback