Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 10 juli 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-036 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Excel Viewer 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos excel viewer office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 936508 – senaste granskning 01/16/2015 09:49:18 – revision: 1.1

Microsoft Office Excel Viewer 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB936508
Feedback