Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Program eller kontroll körs inte vid försök att köra .NET Framework 1.0 HREF-taggar så att de pekar på ett hanterat körbart program eller på en kontroll

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
Tänk dig att du försöker köra Microsoft .NET Framework 1.0 HREF-taggar så att de pekar på ett hanterat körbart program (.exe) eller på en kontroll. Försöket görs från zonerna Internet eller Intranät. I det här fallet körs inte programmet eller kontrollen.

Obs! Om det finns en senare version av .NET Framework på datorn körs kanske det hanterade körbara programmet eller kontrollen. Kontroller körs alltid i den senaste kompatibla versionen av .NET Framework som är installerad på datorn. (Kontroller som bygger på .NET Framework 1.0 körs exempelvis alltid i .NET Framework 1.1 och .NET Framework 2.0.) Hanterade körbara program körs i senare kompatibla versioner av .NET Framework, om versionen av .NET Framework som de bygger på inte är tillgänglig på datorn. (Program som bygger på .NET Framework 1.0 körs exempelvis i .NET Framework 1.1 och .NET Framework 2.0.)

Obs! Hanterade körbara program kallas även "no-touch deployment applications" eller "zero-impact deployment applications" på engelska.
Orsak
Det här problemet beror på att de hanterade körbara programmen eller kontrollerna kan innehålla kod som inte är tillförlitlig. I standardfallet förhindrar .NET Framework 1.0 att du kör hanterade körbara program eller kontroller.
Workaround
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Därför rekommenderar vi inte lösningen. Vi lämnar emellertid informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd alternativet på egen risk.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Undvik problemet med någon av följande åtgärder:

Metod 1 Lägg till webbplatsen med det hanterade körbara programmet eller kontrollen i zonen "Tillförlitliga platser".

Metod 2 Gör följande för hanterade körbara program: uppgradera programmet så att ClickOnce-distributionstekniken i .NET Framework 2.0 används, och installera sedan .NET Framework 2.0 eller en senare version av .NET Framework på datorn. Mer information om ClickOnce-distribution finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network): Metod 3 För kontroller installerar du .NET Framework 2.0 eller en senare version av .NET Framework på datorn. Kontroller kan köras i .NET Framework 2.0 och senare versioner av .NET Framework.

Metod 4 Konfigurera datorn så att Internetprogram kan köras i version 1.0 av .NET Framework. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Skriv EnableIEAssembliesV1.0 och tryck på RETUR.
  5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
  6. Skriv 1 och klicka på OK.
  7. Avsluta Registereditorn.
Obs! I standardfallet är zonen Internet redan inaktiverad i CAS-principen (Code Access Security) för .NET Framework 1.0. Därför måste du kanske aktivera zonen Internet i CAS-principen. Dessutom måste du kanske använda någon av lösningarna ovan i det här avsnittet för att program eller kontroller ska kunna köras från zonen Internet eller från datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 936597 – senaste granskning 12/03/2007 18:58:00 – revision: 1.3

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB936597
Feedback