Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Publisher 2007: 10 juli 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-037 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Publisher 2007, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Pub2007 pub12 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 936646 – senaste granskning 01/16/2015 17:16:19 – revision: 1.2

  • Microsoft Office Publisher 2007
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kboffice2007postrtmfix KB936646
Feedback