Beskrivning av 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office 2007-servrarna och för Microsoft Office servers Language Pack. Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar Service Pack-uppdateringarna och en lista med problem som har åtgärdats.

Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av Service Pack-uppdateringarna och hur du avgör om de har installerats.
INLEDNING
2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 (SP1) och 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1 (SP1) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i 2007 Microsoft Office servers SP1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar,

Information om Service Pack-uppdateringarna

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringarna

En lista över de problem som åtgärdas genom 2007 Microsoft Office servers SP1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta paketet 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls nu.

Utgivningsdatum: 11 december 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Problem som åtgärdas i denna Service Pack-version

Genom 2007 Microsoft Office servers SP1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
942383 Problem i Groove 2007 som åtgärdas genom 2007 Microsoft Office suites Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942387 Problem i Project Server 2007 som åtgärdas genom 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942390 Problem i SharePoint Server 2007 som åtgärdas genom 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringarna

Följande säkerhetsbulletin hör till 2007 Microsoft Office servers SP1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1:
936227 MS07-042: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod

Kända problem

942101 Felmeddelande vid försök att installera 2007 Office Service Pack 1-paket på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942118 Uppmaning att starta om datorn visas efter installation av ett Service Pack eller en uppdatering för Office Groove 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942618 Kommandoradsväxlarna /log och /passive fungerar inte som förväntat vid körning av installationspaketet med Windows SharePoint Services 3.0 och Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942619 Efter installation av Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 loggas en händelse i serverns programlogg: "Användaren, gruppen eller rollen 'WSS_Content_Application_Pools' finns redan i den aktuella databasen" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942620 Felmeddelande vid försök att installera 2007 Office System Servers Service Pack 1 på en dator utan Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1
942621 Konfigurationsguiden för Microsoft SharePoint-produkter och -teknik körs oväntat när 2007 Microsoft Office System Servers eller Windows SharePoint Services 3.0 installeras i tyst läge och ett Service Pack, en uppdatering eller en snabbkorrigering installeras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942995 Uppmaning att starta om datorn visas oväntat efter installation av ett Service Pack eller en uppdatering för Office 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
943100 Ange begränsningar för en webbplatssamling så att endast användare från en viss organisationsenhet tillåts på en dator med 2007 Office servers Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
943102 Aktivera indexering av XLSB- och ZIP-filer i 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
943105 Efter installation av Service Pack 1 för Office-servrar ökar det maximala diskutrymmet som används på en fråge- eller indexserver till 2,85 gånger indexets fysiska storlek (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
944446 Felmeddelande vid försök att installera 2007 Office System Servers Service Pack 1 (SP1) på en dator med Project Server 2007
944447 Efter installation av 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 eller Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 på en server med Foxit PDF IFilter indexeras inte PDF-dokumenttyper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem under installationen av Service Pack-uppdateringen

Följande snabbkorrigeringar ingår i säkerhetsuppdateringen från oktober 2007 och kommer att gå förlorade när du installerar 2007 Microsoft Office servers SP1:
 • Du använder en anpassad mall i en Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du skapar en ny webbsida är alla standardwebbdelar kanske inte tillgängliga när du klickar på Lägg till en webbdel.
 • När du installerar den här säkerhetsuppdateringen stoppas kanske vissa tjänster från andra företag felaktigt. Om problemet uppstår måste du starta om datorn efter att du har installerat säkerhetsuppdateringen.
 • Du ansluter till en Windows SharePoint Services 3.0- eller Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatssamling. Om sidan innehåller en kalenderwebbdel som är inställd på kalendervy läses sidan kanske inte in fullständigt. Det här problemet kan uppstå om du inte har behörighet att läsa kalenderlistan.
 • När du använder FBA (Forms Based Authentication) för att söka i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling returneras inga sökresultat. Om du däremot använder NTLM för att söka i SharePoint Server 2007-webbplatssamlingen returneras sökresultat.
 • När en Microsoft SharePoint Portal Server 2003-webbplatssamling uppgraderas gradvis till SharePoint Server 2007 misslyckas uppgraderingen. Dessutom visas felmeddelandet "Okänt fel".
 • Du har en webbplatssamling som har uppgraderats till SharePoint Server 2007. Om webbplats-URL:en innehåller en punkt indexeras webbplatssamlingen inte vid en fullständig crawlning. Vid en inkrementell crawlning indexeras emellertid webbplatssamlingen som förväntat.
 • Du använder alternativet Inkludera värden från alla crawlade egenskaper som mappats. Sedan mappar du om egenskapen Författare till andra crawlade egenskaper. När du gör detta ändras egenskapen Typ till ett egenskapsobjekt med flera värden. Om du sedan bestämmer dig för att inte använda alternativet Inkludera värden från alla crawlade egenskaper som mappats ändras egenskapen Typ inte tillbaka till sin standardtextegenskap.
 • Om du uppgraderar en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling till en SharePoint Server 2007-webbplatssamling verkar det inte som om webbplatsen har uppgraderats. I stället fortsätter webbplatssamlingen att fungera som en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.
 • När du klickar på en KPI (Key Performance Indicator) i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling visas följande felmeddelande:
  Incorrect function (Exception from, HRESULT:0x80070001).
 • Vid en fullständig crawlning av PDF-filer i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling slutförs inte crawlningen, och CPU-användningen kan öka till 100 procent. Det här problemet kan uppstå om en OCN-fil är inbäddad i PDF-filen.

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringarna

2007 Microsoft Office servers SP1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta Service Pack-uppdateringarna samt installations- och distributionsinstruktioner på följande Microsoft-webbplatser:

Distribuera Service Pack-uppdateringarna

Om du vill veta mer om hur du installerar 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 och 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
945013 Distribuera 2007 Microsoft Office servers Service Pack 1 och Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så avgör du om Service Pack-uppdateringarna har installerats

Service Pack-uppdateringarna innehåller filversioner som visas i följande tabell.

Obs! Du behöver inte installera de här Service Pack-uppdateringarna om du har en senare version av filerna i de här tabellerna.

Så här tar du reda på om filerna i tabellerna redan är installerade:
 1. Starta Sökassistenten genom att klicka på Start och sedan på Sök.

  Obs! Om Windows Skrivbordssökning startar klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera filegenskaperna för filen som är installerad på datorn på flikarna Allmänt och Version.
2007 Microsoft Office servers SP1, 32-bitarsversion
Dlcappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Core.jsEj tillämpligt
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxEj tillämpligt
Osrchappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexEj tillämpligt
Oss.korwbrkr.lexEj tillämpligt
Oss.search.admin.asmxEj tillämpligt
Oss.search.global.admin.asmxEj tillämpligt
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Osrchwfewwsp1.msp:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Spswfewwsp1.msp:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslEj tillämpligt
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Osrvmuisp1-en-us.msp.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Pjsrvwfewwsp1.msp:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Ewrfind.aspxEj tillämpligt
Ewrscripts.jsEj tillämpligt
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Obs! I paketet med 2007 Microsoft Office servers SP1 32-bitarsutgåva ingår även följande MSP-filer som ingår i paketet med 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bitarsutgåva:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office servers SP1, 64-bitarsversion
Dlcappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssEj tillämpligt
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlEj tillämpligt
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
FilnamnFilversion
Appcode.compiledEj tillämpligt
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledEj tillämpligt
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlEj tillämpligt
Gmsdbstoredproc.sqlEj tillämpligt
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
FilnamnFilversion
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Grswwsp1.msp:
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Core.jsEj tillämpligt
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxEj tillämpligt
Osrchappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexEj tillämpligt
Oss.korwbrkr.lexEj tillämpligt
Oss.search.admin.asmxEj tillämpligt
Oss.search.global.admin.asmxEj tillämpligt
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Osrchwfewwsp1.msp:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addsps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.delvw12.sqlEj tillämpligt
Prjsvr.sql.initrep12.sqlEj tillämpligt
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Pjsrvappwwsp1.msp:
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Pjsrvwfewwsp1.msp:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Spswfewwsp1.msp:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
FilnamnFilversion
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslEj tillämpligt
Sql90.xslEj tillämpligt
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
FilnamnFilversion
Ewrfind.aspxEj tillämpligt
Ewrscripts.jsEj tillämpligt
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Obs! I paketet med 2007 Microsoft Office servers SP1, 64-bitarsutgåva, ingår även följande MSP-filer som ingår i paketet med 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, 64-bitarsutgåva:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, 32-bitarsversion
Osrchmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Cssportalstyle.cssEj tillämpligt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlEj tillämpligt
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlEj tillämpligt
Spsmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Cssportalstyle.cssEj tillämpligt
Editmenu.jsEj tillämpligt
Htmledtr.jsEj tillämpligt
Ptdlg.jsEj tillämpligt
Sm.jsEj tillämpligt
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1, 64-bitarsversion
Osrchmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Cssportalstyle.cssEj tillämpligt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlEj tillämpligt
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlEj tillämpligt
Spsmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Cssportalstyle.cssEj tillämpligt
Editmenu.jsEj tillämpligt
Htmledtr.jsEj tillämpligt
Ptdlg.jsEj tillämpligt
Sm.jsEj tillämpligt
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Information för administratörer om MSP-filer

2007 Microsoft Office servers SP1, 32-bitarsversion
Paketen med 2007 Microsoft Office servers SP1 32-bitarsversion och med 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bitarsversion består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil), som är förpackad i en självextraherande körbar fil. I följande tabell visas vilka MSP-filer som distribueras i denna uppdatering.
Namn på MSP-filenBeskrivning
Dlcappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Dlcwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Ifswfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrvwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Pjsrvappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Pjsrvwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Spswfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Xlsrvappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Xlsrvwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
2007 Microsoft Office servers SP1, 64-bitarsversion
Paketen med 2007 Microsoft Office servers SP1 64-bitarsversion och med 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 64-bitarsversion består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil), som är förpackad i en självextraherande körbar fil. I följande tabell visas vilka MSP-filer som distribueras i denna uppdatering.
Namn på MSP-filenBeskrivning
Dlcappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Dlcwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Edbwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Emswwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Grswwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Ifswfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrvwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Pjsrvappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Pjsrvwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Spswfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Xlsrvappwwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Xlsrvwfewwsp1.mspGäller 2007 Microsoft Office-servrar
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office servers Language Pack
2007 microsoft office servers office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaper

Artikel-id: 936984 – senaste granskning 04/07/2008 21:36:21 – revision: 3.0

Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Enterprise Edition), Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Standard Edition), 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1

 • kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936984
Feedback