Beskrivning av Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1

Sammanfattning
Microsoft har gett ut Service Pack-uppdateringar för Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 och Microsoft Windows SharePoint Services Language Packs 3.0. Denna artikel innehåller information om hur du hämtar uppdateringarna och om vilka problem som har åtgärdats. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av Service Pack-uppdateringarna och hur du avgör om de har installerats.
INLEDNING
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) och Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1 (SP1) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Windows SharePoint Services 3.0 SP1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar,
Mer Information

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringarna

En lista över de problem som åtgärdas genom Windows SharePoint Services 3.0 SP1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsSharePointService30_Changes_all.xls nu.

Utgivningsdatum: 11 december 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Problem som åtgärdas i denna Service Pack-version

Genom Windows SharePoint Services 3.0 SP1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
942388 Problem i Windows SharePoint Services 3.0 som åtgärdats genom Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem vid installation av uppdateringen

942101 Felmeddelande vid försök att installera 2007 Office Service Pack 1-paket på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942618 Kommandoradsväxlarna /log och /passive fungerar inte som förväntat vid körning av installationspaketet med Windows SharePoint Services 3.0 och Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942621 Konfigurationsguiden för Microsoft SharePoint-produkter och -teknik körs oväntat när 2007 Microsoft Office System Servers eller Windows SharePoint Services 3.0 installeras i tyst läge och ett Service Pack, en uppdatering eller en snabbkorrigering installeras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Följande snabbkorrigeringar från säkerhetsuppdateringen från oktober 2007 kommer att gå förlorade vid installation av Windows SharePoint Services 3.0 SP1:
 • Du byter namn på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du lägger till en ny användare i webbplatssamlingen innehåller e-postmeddelandet till den nya användaren det gamla webbplatsnamnet.
 • Du använder Application Definition Designer för att importera en databasmodell som ingår i BDC-verktyget (Business Data Catalog Definition Editor) i SDK:n (Software Development Kit) för Microsoft Office SharePoint Server 2007. När databasmodellen har importerats är databasanslutningssträngen tom.
 • När SPWriter.exe körs avslutas programmet plötsligt med ett felmeddelande i modulen Oleaut32.dll. Det här problemet har lösts med en snabbkorrigering som flyttar funktionen GetTimeZoneMoveParameters() till slutet av modulen Owssvr.dll.
 • Användarkonton flyttas till en ny webbplatssamling med hjälp av kommandoradsverktyget Stsadmin.exe. När den nya webbplatssamlingen crawlas visas händelsefelen 6482 och 6875 i programloggen. Det här problemet kan uppstå när användarens SID i Windows SharePoint Services 3.0 är ogiltigt.
 • Du använder en anpassad mall i en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du skapar en ny webbsida är alla standardwebbdelar inte tillgängliga när du klickar på Lägg till en webbdel.
 • När du installerar den här säkerhetsuppdateringen stoppas vissa tjänster från andra företag felaktigt. Om problemet uppstår efter att du har installerat säkerhetsuppdateringen måste du starta om datorn.
 • Du ansluter till en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om sidan innehåller en kalenderwebbdel som är inställd på kalendervy läses sidan inte in fullständigt. Det här problemet kan uppstå om du inte har behörighet att läsa kalenderlistan.

Kända problem som kan uppstå efter installation av detta Service Pack

942619 Efter installation av Windows SharePoint Services 3.0 SP1 loggas en händelse i serverns programlogg: "Användaren, gruppen eller rollen 'WSS_Content_Application_Pools' finns redan i den aktuella databasen" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942995 Uppmaning att starta om datorn visas oväntat efter installation av ett Service Pack eller en uppdatering för Office 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
944447 Efter installation av 2007 Office System Servers SP1 eller Windows SharePoint Services 3.0 SP1 på en server med Foxit PDF IFilter indexeras inte PDF-dokumenttyper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringarna

Windows SharePoint Services 3.0 SP1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta Service Pack-uppdateringarna samt installations- och distributionsinstruktioner på följande Microsoft-webbplatser:
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32- och 64-bitarsutgåvor
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32-bitarsutgåva
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 64-bitarsutgåva
Om du installerar Windows SharePoint Services 3.0 för första gången i stället för att uppgradera en befintlig installation till Windows SharePoint Services 3.0 SP1 kan du hämta följande filer. De innehåller de ursprungliga Windows SharePoint Services 3.0- och Windows SharePoint Services 3.0 SP1-filerna.
Windows SharePoint Services 3.0 med Windows SharePoint Services 3.0 SP1
Windows SharePoint Services 3.0 med Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 64-bitarsutgåva

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Service Pack-uppdateringen innehåller filer med versionerna som anges i följande tabeller.

Obs! Du behöver inte installera den här Service Pack-uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellerna.

Så här tar du reda på om filerna i tabellerna redan är installerade:
 1. Starta Sökassistenten genom att klicka på Start och sedan på Sök.

  Obs! Om Windows Skrivbordssökning startar klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten.
 2. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Sökassistenten i fönstret Sökresultat.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera filegenskaperna för filen som är installerad på datorn på flikarna Allmänt och Version.
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32- och 64-bitarsutgåva
Stswwsp1.msp
FilnamnFilversion
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
Dessutom installeras följande filer tillsammans med filen Stswwsp1.msp:
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
FilnamnFilversion
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Obs! I Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32- och 64-bitarsutgåva, ingår även följande MSP-fil som ingår i paketen med Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32- och 64-bitarsutgåva:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32- och 64-bitarsutgåva
Wsslpksp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Bform.jsEj tillämpligt
Core.jsEj tillämpligt
Form.jsEj tillämpligt
Init.jsEj tillämpligt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsEj tillämpligt
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlEj tillämpligt

Information för administratörer om MSP-filer

Windows SharePoint Services 3.0 SP1 och Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 består av fullständiga Microsoft Windows Installer-filer (MSP-filer), som finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-filer distribueras i de här Service Pack-uppdateringarna:
FilnamnBeskrivning
Stswwsp1.mspGäller Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspGäller Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspGäller Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspGäller Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
wss3 wss30 wss3.0 windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaper

Artikel-id: 936988 – senaste granskning 12/20/2007 13:26:39 – revision: 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988
Feedback