Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007. I den här artikeln finns information om hur du hämtar uppdateringen och en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du tar reda på om den har installerats.
INLEDNING
Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1 (SP1) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar och samlas nu i en enda uppdatering.
Mer Information

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

En lista över problem som åtgärdas genom Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls nu.

Utgivningsdatum: 11 december 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om Service Pack-uppdateringen

Problem som åtgärdas genom uppdateringen

Genom den här Service Pack-uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare har dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base.
Ett kinesiskt dubblettecken visas för månaden i datumväljaren
När du lägger till en månad med hjälp av den kinesiska (Taiwan) versionen av Calendar Printing Assistant for Outlook 2007, visas ett kinesiskt dubblettecken för månaden.
Kinesiska resurssträngar läses inte in på rätt sätt i Calendar Printing Assistant for Outlook 2007
När du öppnar den kinesiska (Hongkong) versionen av Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 läses de kinesiska (Hongkong) resurssträngarna inte in på rätt sätt, utan visas på engelska.

Kända problem

942101 Felmeddelande vid försök att installera 2007 Office Service Pack 1-paket på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
942995 Uppmaning att starta om datorn visas oväntat efter installation av ett Service Pack eller en uppdatering för Office 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 hör samman med säkerhetsbulletinen som beskrivs i artikel 934062 i Microsoft Knowledge Base: Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934062 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 8 maj 2007

Installationsinformation

Hämta och installera Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1

Installationsinstruktioner och distributionsstrategier för Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta Service Pack-uppdateringen på följande Microsoft-webbplats:

Information om borttagning

Det går inte att ta bort den här Service Pack-uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Om du vill ta bort Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 måste du först ta bort Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 och sedan installera om programmet från originalskivan.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
CPAOSP1-en-us.msp
FilnamnFilversion
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i tabellen.

Så här tar du reda på om filerna i tabellen redan är installerade:
  1. Starta Sökassistenten genom att klicka på Start och sedan på Sök.

    Obs! Om Windows Skrivbordssökning startar klickar du på Klicka här om du vill använda Sökassistenten.
  2. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Sökassistenten i fönstret Sökresultat.
  3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
  4. Högerklicka på filen i listan över filer och klicka sedan på Egenskaper.
  5. Kontrollera filegenskaperna för filen som är installerad på flikarna Allmänt och Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av en Office 2007-svit som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928116 Ta reda på vilken version av en Office 2007-produkt som är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil). som finns i en självextraherande körbar fil. I följande tabell visas vilken MSP-fil som distribueras i detta Service Pack.
FilnamnBeskrivning
CPAOSP1-en-us.mspEnglish version of Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Information för administratörer om ominstallation av vissa komponenter

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 på klientdatorer kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 från administratörsavbildningen. För Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 är värdet för [lista över funktioner] följande.
REINSTALL=ALL
Närmare information om distribution av produktuppdateringar för Microsoft Office 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:På Office System TechCenter finns de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Microsoft Office. Mer information om Office System TechCenter finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 937157 – senaste granskning 12/20/2007 13:26:39 – revision: 2.3

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

  • kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbdownload atdownload KB937157
Feedback
> /html>