Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Fristående Windows Vista Service Pack-paket innehåller inte uppdaterade hjälpfiler för Windows Vista.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs olika fall där du måste installera det uppdaterade hjälpfilspaketet för Windows Vista Service Pack-uppdateringar manuellt. Du måste installera hjälpfilerna manuellt eftersom de fristående Windows Vista Service Pack-paketen inte innehåller uppdaterade hjälpfiler för Windows Vista.
Mer Information

Uppdateringsinformation

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista (KB937286) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista för x64-baserade system (KB937286) nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

De fristående uppdateringspaketen med Windows Vista Service Pack 1 och Windows Vista Service Pack 2 innehåller inte uppdaterade hjälpfiler för Windows Vista SP1.

De uppdaterade hjälpfilspaketen för Windows Vista heter "Update for Help Files" och förpackas separat för varje språk.

De uppdaterade hjälpfilerna har uteslutits från de fristående paketen för att paketen ska bli mindre. De uppdaterade hjälpfilerna ingår emellertid i de återförsäljar- och OEM-versioner av Windows Vista som innehåller en Service Pack-uppdatering. Om du gör en nyinstallation av en Windows Vista-version med en Service Pack-uppdatering behöver du alltså inte lägga till en uppdaterad hjälpfil.

Nedan beskrivs olika fall där du måste installera uppdateringspaketet för hjälpfilerna manuellt för att få tillgång till uppdaterade hjälpfiler för Windows Vista.
  • Du installerar Windows Vista Service Pack-uppdateringar på en dator med slutversionen av Windows Vista med hjälp av Windows Update eller ett MSU-paket (Microsoft Update Standalone) för Windows Vista.
  • Du har installerat ett Windows Vista Enterprise- eller Windows Vista Ultimate-SKU, och sedan installerar du ett nytt språk med hjälp av språkpaketen.

    I det här fallet måste du installera den uppdaterade hjälpfilen manuellt, eftersom språket som motsvarar innehållsspråket används i uppdateringspaketet för hjälpfilerna. Uppdateringspaket för hjälpfilerna är språkspecifika. Du kan till exempel inte installera den tyska versionen av uppdateringspaketet för hjälpfilerna på en dator med Windows Vista, om inte tyska redan är installerat på datorn.
  • Du installerar ett uppdateringspaket för hjälpfilerna för ett språkpaket på en dator med Windows Vista och tar sedan bort språkpaketet.

    I det här fallet tas uppdateringspaketet för hjälpfilerna bort automatiskt.
Du kan hämta MSU-paketet för uppdateringspaketet för hjälpfilerna via Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats: Samma uppdateringar kommer dessutom att ges ut för alla språk genom Windows Update. Uppdateringspaketen för hjälpfilerna skapas under samma Microsoft Knowledge Base-artikelnummer, KB 937286. Om flera språk är installerade på en dator, och motsvarande uppdateringspaket för hjälpfilerna dessutom är installerade, visar Programutforskaren i Windows Vista därför flera förekomster av KB 937286. Dessutom visar paketets namn inte vilket språk det rör sig om.

Information för IT-administratörer och OEM-partner om hur man kontrollerar installationen av uppdateringspaket för hjälpfiler

Du kan ta reda på om uppdateringspaketet för hjälpfilerna för en viss språkversion har installerats på datorn genom att kontrollera följande katalog:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[regionkod]
I uppdateringspaketet för hjälpfilerna för ett språk ingår språk- eller regionkoden i filnamnet. Filnamnet för uppdateringspaketet för den engelska (USA) versionen av 32-bitars Windows Vista är till exempel windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu, där "en-us" är språk- eller regionkoden. Följande är en typisk sökväg till hjälpfilskatalogen:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Obs! I det här exemplet används den engelska (USA) regionen.

Om alla filer i katalogen har den 2 november 2006 som ändringsdatum, har uppdateringspaketet för hjälpfilerna inte installerats för språket eller regionen. Om 90 procent av filerna i katalogen har den 18 januari 2008 som ändringsdatum, har uppdateringspaketet för hjälpfilerna installerats för språket eller regionen.
UA SP service pack 1 service pack 2 windows vista sp2 vista sp2
Lastnosti

ID članka: 937286 – Zadnji pregled: 01/04/2010 12:47:12 – Revizija: 5.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
Povratne informacije