Program kan inte komma åt vissa platser i nätverket när du har aktiverat UAC i Windows Vista eller senare operativsystem

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 937624
Symptom
När du har aktiverat användarkontokontroll i Windows Vista eller senare operativsystem, kanske program inte kan komma åt vissa platser i nätverket. Problemet kan även uppstå när du använder Kommandotolken för att få tillgång till en nätverksplats.

Obs! Om du vill aktivera UAC, du klickar på Tillåt i en Kontroll av användarkonto .
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom kontroll av användarkonto behandlar medlemmar i gruppen Administratörer som standardanvändare.

När en medlem av gruppen Administratörer loggar in på en dator för Windows Vista och senare med User Account Control är aktiverat körs användaren som en vanlig användare. Standardanvändare är medlemmar i gruppen användare. Om du är medlem i gruppen Administratörer och om du vill utföra efterfrågas en åtgärd som kräver en fullständig administratörstoken UAC godkännande. Du uppmanas till exempel om du försöker redigera säkerhetsprinciper på datorn. Om du klickar på Tillåt i den Kontroll av användarkonto i dialogrutan kan du slutföra administrativa uppgifter med fullständig administratörstoken.

När en administratör loggar in i Windows Vista eller senare, skapas Local Security Authority (LSA) två åtkomst-token. Om LSA meddelas att användaren är medlem i gruppen Administratörer, skapar LSA andra inloggning som har administrativa rättigheter bort (filtrerad). Filtrerade åtkomsttoken används för att starta användarens skrivbord. Program kan använda fullständig administratörstoken om användaren administratör klickar Tillåt i en Kontroll av användarkonto .

Om en användare är inloggad i Windows Vista eller senare om UAC är aktiverad, ett program som använder användarens filtrerad åtkomsttoken och ett program som använder användarens fullständiga administratörstoken kan köras samtidigt. Eftersom åtkomst-token skapas i LSA under två separata inloggningssessioner, innehåller åtkomst-token separata inloggnings-ID: N.

När nätverksresurser mappas är de länkade till den aktuella inloggningssessionen för den aktuella processen åtkomst-token. Detta innebär att om en användare använder Kommandotolken (Cmd.exe) tillsammans med filtrerade åtkomsttoken för att mappa en nätverksresurs, inte mappade nätverksresursen för processer som körs med fullständig administratörstoken.
Workaround
Undvik problemet genom att använda kommandot net use med UNC-namn att komma åt nätverksplatsen. Skriv till exempel följande kommando vid en kommandotolk och tryck på RETUR:
net use \\<computername>\<sharename> /user:<username>

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 937624 – senaste granskning 05/31/2013 06:50:00 – revision: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows 8

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB937624 KbMtsv
Feedback