Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2007: 9 oktober 2007

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-059 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office SharePoint Server 2007, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ.

Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Obs! När du installerar den här säkerhetsuppdateringen bör du även installera säkerhetsuppdateringen för Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 från den 9 oktober 2007.

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen för Windows SharePoint Services 3.0 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934525 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 3.0: 9 oktober 2007

Distribuera programuppdateringar för SharePoint Server 2007

Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i Distribuera programuppdateringar för Office SharePoint Server 2007 för de flesta distributionsfall. Här ingår allt från distributioner för fristående servrar till distributioner för mycket stora serverkluster.

Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:

Hämtningar

Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=1d319164-d133-4493-be27-1aeda62362c4
Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=aaea9695-f541-4c4c-9107-81ead5cfc8c9

Kända problem

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen läggs tre poster till i "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen.
 • Du uppgraderar en Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-webbplats till en SharePoint Server 2007-webbplats. Om du installerar den här säkerhetsuppdateringen under uppgraderingen slutförs inte uppgraderingen.

  Undvik problemet genom att installera SharePoint Server 2007, göra en ändring i registret och sedan köra SharePoint-konfigurationsguiden. Gör så här:
  1. Installera SharePoint Server 2007.
  2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  3. Klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. Högerklicka på SetupType Run psconfig to run upgrade, och klicka sedan på Ändra.
  5. Ta bort B2B_UPGRADE i rutan Data, skriv SKU2SKU_UPGRADE och klicka på OK.
  6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
  7. Kör SharePoint-konfigurationsguiden.
 • Du installerar SharePoint Server 2007 i tyst läge. Om den här säkerhetsuppdateringen installeras under installationen av SharePoint Server 2007 körs SharePoint-konfigurationsguiden oväntat efter installationsprogrammet.

  Lös problemet genom att extrahera den här säkerhetsuppdateringen till en mapp på datorn, och kopiera sedan filerna till Updates-mappen för programmets slutversion. När de extraherade filerna har kopierats till denna plats kan mappen användas för att installera slutversionen av programmet som har uppdaterats till den här säkerhetsuppdateringsnivån.
 • Den här säkerhetsuppdateringen medför ett PSConfig-fel om SharePoint-databasen kopplas bort från servern innan säkerhetsuppdateringen installeras.
 • Om du använder ett antivirusprogram under installationen av den här säkerhetsuppdateringen uppstår det kanske återkommande problem under installationen. Lös problemen genom att stänga av antivirusprogrammet innan du installerar säkerhetsuppdateringen.
 • Snabbkorrigeringarna för följande utgåvor ingår även i den här säkerhetsuppdateringen. Om du installerar ett Service Pack för SharePoint Server 20077 efter den här säkerhetsuppdateringen går emellertid följande snabbkorrigeringar förlorade:
  • Du använder en anpassad mall i en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling. Om du skapar en ny webbsida är alla standardwebbdelar kanske inte tillgängliga när du klickar på Lägg till en webbdel.
  • När du installerar den här säkerhetsuppdateringen stoppas kanske vissa tjänster från andra företag felaktigt. Om problemet uppstår måste du starta om datorn efter att du har installerat säkerhetsuppdateringen.
  • Du ansluter till en Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling eller en SharePoint Server 2007-webbplatssamling. Om sidan innehåller en kalenderwebbdel som är inställd på kalendervy läses sidan kanske inte in fullständigt. Det här problemet kan uppstå om du inte har behörighet att läsa kalenderlistan.
  • När du använder FBA (Forms Based Authentication) för att söka i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling returneras inga sökresultat. Om du däremot använder NTLM för att söka i SharePoint Server 2007-webbplatssamlingen returneras sökresultat.
  • När en Microsoft SharePoint Portal Server 2003-webbplatssamling uppgraderas gradvis till SharePoint Server 2007 misslyckas uppgraderingen. Dessutom visas felmeddelandet "Okänt fel".
  • Du har en webbplatssamling som har uppgraderats till SharePoint Server 2007. Om webbplats-URL:en innehåller en punkt indexeras webbplatssamlingen kanske inte vid en fullständig crawlning. En inkrementell crawlning indexerar emellertid webbplatssamlingen som förväntat.
  • Du använder alternativet Inkludera värden från alla crawlade egenskaper som mappats. Sedan mappar du om egenskapen Författare till andra crawlade egenskaper. När du gör detta ändras egenskapen Typ till ett egenskapsobjekt med flera värden. Om du sedan bestämmer dig för att inte använda alternativet Inkludera värden från alla crawlade egenskaper som mappats ändras egenskapen Typ inte tillbaka till sin standardtextegenskap.
  • Om du uppgraderar en Windows SharePoint Services 3.0-webbplatssamling till en SharePoint Server 2007-webbplatssamling verkar det inte som om webbplatsen har uppgraderats. I stället fortsätter webbplatssamlingen att fungera som en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.
  • När du klickar på en KPI (Key Performance Indicator) i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling visas följande felmeddelande:
   Incorrect function (Exception from, HRESULT:0x80070001).
  • Vid en fullständig crawlning av PDF-filer i en SharePoint Server 2007-webbplatssamling slutförs inte crawlningen, och CPU-användningen kan öka till 100 procent. Det här problemet kan uppstå om en OCN-fil är inbäddad i PDF-filen.

Förutsättningar

Det finns inga förutsättningar som måste uppfyllas för installation av den här säkerhetsuppdateringen.

Information om omstart

I vissa fall måste datorn kanske startas om. Gör i så fall så här:
 1. Starta om datorn.
 2. Kör SharePoint-konfigurationsguiden.
 3. Kontrollera att alla SharePoint-tjänster körs på tjänstekonsolen.
 4. Kontrollera att alla webbplatser körs i IIS (Internet Information Services) Manager.

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
moss2007 moss2k7 moss12 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos microsoft office sharepoint server office security patch performance reliability update download 2007 fix
Svojstva

ID članka: 937832 - Poslednji pregled: 10/26/2007 13:31:00 - Verzija: 3.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832
Povratne informacije