Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Filversionen återställs till versionen som installerades av den senaste Service Pack-uppdateringen vid borttagning av en uppdatering för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003

Symptom
Tänk dig att du har en dator med Microsoft .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003 och installerar flera uppdateringar för .NET Framework eller Visual Studio .NET. Sedan tar du bort en uppdatering. I det här fallet återställs filversionen av .NET Framework eller Visual Studio .NET till versionen som installerades av den senaste Service Pack-uppdateringen.
Orsak
Det här problemet beror på att uppdateringar för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003 ursprungligen var avsedda att fungera med Microsoft Windows Installer 2.0. Uppdateringarna skapades inte för att fungera med Windows Installer 3.0. Windows Installer 3.0 stöds inte i äldre operativsystem, till exempel Microsoft Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition.

Windows Installer 2.0 har en begränsning, som innebär att det inte stöder möjligheten att ta bort en uppdatering. För att undvika denna begränsning har man byggt in en anpassad borttagningsfunktion i uppdateringarna för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.

Borttagningsfunktionen fungerar så här: Uppdateringen innehåller en "anti-korrigeringsfil" förutom MSP-nyttofilen. När lämplig kommandorad för borttagningsfunktionen tillhandahålls till uppdateringens körbara adapterprogram installeras antikorrigeringsfilen. Antikorrigeringsfilen är i själva verket en andra uppdatering som innehåller den senast kända fungerande versionen av filerna i MSP-nyttofilen. Denna version är den senaste grundversionen, som normalt kommer från den senaste Service Pack-versionen om det finns en sådan. När en uppdatering för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003 tas bort återställs därför filversionen inte alltid till den tidigare versionen. Filversionen kan återställas till versionen som installerades av den senaste Service Pack-versionen.

Tänk dig att du har två uppdateringar för .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). Den första uppdateringen är den som nämns i artikel 886906 i Microsoft Knowledge Base. Den har filversionen 1.0.3705.6021. Den andra uppdateringen är den som nämns i artikel 928367 i Microsoft Knowledge Base. Den har filversionen 1.0.3705.6060.

Det här fallet beskrivs i följande tabell.
StegDu gör dettaFilversion föreFilversion efter
1Du installerar .NET Framework 1.0 SP3.Ej tillämpligt1.0.3705.6018
2Du installerar den första (äldre) uppdateringen i artikel 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Du installerar den andra (nyare) uppdateringen i artikel 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Använd Lägg till eller ta bort program för att ta bort den andra (nyare) uppdateringen i artikel 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Det här fallet visar att .NET Framework 1.0 inte återställs till filversionen från den första uppdateringen som förväntat, när du tar bort den andra uppdateringen. I stället återställs .NET Framework 1.0 till grundversionen. Grundversionen är den som ingår i .NET Framework 1.0 SP3.
Lösning
Microsoft har gett ut ett rensningsverktyg som löser avinstallationsproblemen med de här uppdateringarna. Om du vill avinstallera en uppdatering för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003, rekommenderar vi att du använder rensningsverktyget i stället för Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta paketet med rensningsverktyget nu.

Utgivningsdatum: 2 november 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Använd verktyget genom att skriva följande kommando vid kommandotolken, där nummer är uppdateringens KB-nummer:
UninstallFxVSUpdate.exe KBnummer
Uppdateringen avinstalleras på rätt sätt, och datorn återställs till förväntat tillstånd i stället för till föregående Service Pack-version. Vi rekommenderar att du använder det här verktyget i stället för Lägg till eller ta bort program, när du avinstallerar uppdateringar för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003.

I följande tabell beskrivs en situation där rensningsverktyget används för att ta bort uppdateringen:
StegDu gör dettaFilversion föreFilversion efter
1Du installerar .NET Framework 1.0 SP3.Ej tillämpligt1.0.3705.6018
2Du installerar den första (äldre) uppdateringen i artikel 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Du installerar den andra (nyare) uppdateringen i artikel 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Du använder rensningsverktyget för att ta bort den andra (nyare) uppdateringen i artikel 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Det här fallet visar att .NET Framework 1.0 återställs till filversionen från den första uppdateringen som förväntat, när du tar bort den andra uppdateringen med rensningsverktyget.

Rensningsverktyget kan även användas för att rensa en dator och återställa den till ett fungerande tillstånd, trots att du redan har använt Lägg till eller ta bort program för att avinstallera en uppdatering. Gör detta genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Om du vill se ytterligare kommandoradsalternativ för verktyget skriver du följande kommando vid en kommandotolk:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Förbehåll

Det här verktyget stöder inte alla möjliga permutationer och kombinationer som kan uppstå när flera uppdateringar installeras eller avinstalleras. Verktyget stöds inte i följande fall:
 • En uppdatering installeras förutom motsvarande lokaliserade uppdatering

  Du har installerat en uppdatering med ett sexsiffrigt KB-nummer, till exempel KB123456. Sedan installerar du även en lokaliserad version av samma uppdatering. I det här fallet går det inte att avinstallera den första uppdateringen med verktyget.

  Obs! En lokaliserad version har ett fyrsiffrigt suffix i slutet av KB-numret. Ett exempel: KB1234561033

  Verktygets begränsningar medför att om du försöker ta bort den första uppdateringen med hjälp av dess sexsiffriga KB-nummer, så tar verktyget bort den andra uppdateringen, som har det tiosiffriga KB-numret.

  Obs! Du kan ändå använda verktyget för att ta bort den andra uppdateringen med det tiosiffriga KB-numret.
 • En separat snabbkorrigering har installerats och sedan avinstallerats

  En separat snabbkorrigering har installerats manuellt och sedan avinstallerats innan en vanlig uppdatering har installerats. När du sedan försöker avinstallera den senaste uppdateringen installeras åter den separata snabbkorrigeringen av rensningsverktyget. När det här problemet uppstår blockeras installationen av alla övriga uppdateringar tills den separata snabbkorrigeringen tas bort manuellt med hjälp av Lägg till eller ta bort program.

  Obs! Med en separat snabbkorrigering avses en snabbkorrigering eller uppdatering som inte kommer att ingå i ett Service Pack eller en produktutgåva. En korrigering av detta slag är avsedd att lösa ett specifikt problem som kunden har med produkten, men korrigeringen lämpar sig inte för allmänt bruk.Om du vill veta mer om separata snabbkorrigeringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  942380Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again."
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Egenskaper

Artikel-id: 938244 – senaste granskning 12/14/2007 22:15:59 – revision: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Feedback