Felsökning av felkoder vid volymaktivering på Windows 7-, Windows Server 2008- och Windows Vista-baserade datorer

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphörde 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du se till att köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

INLEDNING
När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel eller nyckelhanteringstjänsten för att göra en volymaktivering på en eller flera Windows 7- eller Windows Vista-baserade datorer, kan vissa felkoder visas. I den här artikeln beskrivs hur du felsöker koderna.
Mer Information

Felkod 0xC004C001

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004C001
Aktiveringsservern upptäckte att den angivna produktnyckeln är ogiltig

Orsak

Problemet beror på att fleraktiveringsnyckeln är ogiltig.

Tillfällig lösning

Kontrollera att nyckeln som används är den fleraktiveringsnyckel som levererats av Microsoft. Du kontrollerar att fleraktiveringsnyckeln är giltig genom att kontakta produktaktiveringens callcenter.

Felkod 0xC004C003

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004C003
Aktiveringsservern upptäckte att den angivna produktnyckeln är blockerad.

Orsak

Problemet beror på att fleraktiveringsnyckeln är blockerad på aktiveringsservern.

Tillfällig lösning

Kontakta produktaktiveringens callcenter för att få en ny fleraktiveringsnyckel. Installera och aktivera sedan systemet på nytt.

Felkod 0xC004B100

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004B100
Aktiveringsservern har fastställt att datorn inte kan aktiveras.

Orsak

Problemet uppstår när fleraktiveringsnyckeln inte stöds.

Tillfällig lösning

Kontrollera att fleraktiveringsnyckeln som används är den fleraktiveringsnyckel som levererats av Microsoft. Du kontrollerar att fleraktiveringsnyckeln är giltig genom att kontakta produktaktiveringens callcenter.

Felkod 0xC004C008

Obs! Informationen i avsnitten "Symptom", Orsak" och "Tillfällig lösning" för felkod 0xC004C008 avser volymlicensanvändare. 

Om du är hemanvändare gäller den här informationen inte dig. Konsumentrelaterad information om felkod 0xC004C008 får du om du klickar på följande länk: 

Symptom

När du försöker använda nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004C008
Aktiveringsservern fastställde att den angivna produktnyckeln inte kunde användas.

Orsak

Problemet kan uppstå om nyckelhanteringstjänstens nyckel har passerat aktiveringsgränsen. Nycklar från nyckelhanteringstjänsten kan aktiveras upp till 10 gånger på sex olika datorer.

Tillfällig lösning

Kontakta produktaktiveringens callcenter om du behöver flera aktiveringar.

Felkod 0xC004C020

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004C020
Aktiveringsservern rapporterade att gränsen för fleraktiveringsnyckeln har överskridits.

Orsak

Aktiveringsgränsen för fleraktiveringsnyckeln har överskridits. Det finns ett begränsat antal aktiveringar för fleraktiveringsnycklar.

Tillfällig lösning

Kontakta produktaktiveringens callcenter för att få en ny fleraktiveringsnyckel eller höja aktiveringsgränsen för den befintliga nycken.

Felkod 0xC004C021

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004C021
Aktiveringsservern rapporterade att tilläggsgränsen för fleraktiveringsnyckeln har överskridits.

Orsak

Problemet kan uppstå om fleraktiveringsnyckeln har passerat aktiveringsgränsen. Det finns ett begränsat antal aktiveringar för fleraktiveringsnycklar.

Tillfällig lösning

Kontakta produktaktiveringens callcenter för att få en ny fleraktiveringsnyckel eller höja aktiveringsgränsen för den befintliga nycken.

Felkod 0xC004F009

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F009
Licenstjänsten rapporterade att respitperioden har gått ut.

Orsak

Problemet kan uppstå om respitperioden går ut innan systemet aktiveras. Datorn befinner sig då i läget Nedsatt funktionalitet.

Tillfällig lösning

Följ riktlinjerna för återställning av läget för nedsatt funktionalitet i Steg för steg-guide för Volume Activation 2.0. Du kan hämta den på följande Microsoft-webbplats:

Felkod 0xC004F00F

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel, en nyckelhanteringstjänstklient eller en värd för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F00F
Tjänsten Software Licensing rapporterade att bindningen för maskinvaru-ID överskrider toleransnivån.

Orsak

Problemet kan uppstå om datormaskinvaran har ändrats eller om drivrutinerna som är installerade på datorn har uppdaterats.

Tillfällig lösning

Om du använder en fleraktiveringsnyckel kan du återaktivera systemet under "utanför tolerans"-perioden via onlineaktivering eller telefonaktivering. Om du använder nyckelhanteringstjänsten startar du om datorn. Du kan också skriva följande kommando i en kommandotolk och trycka på RETUR:
slmgr.vbs -ato

Felkod 0xC004F014

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel eller en klient för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F014
Tjänsten Software Licensing rapporterade att produktnyckeln inte är tillgänglig

Orsak

Problemet kan uppstå om ingen produktnyckel är installerad på datorn.

Tillfällig lösning

Installera fleraktiveringsproduktnyckeln. Eller installera den nyckelhanteringstjänstnyckel som finns i följande mapp på installationsmediet:
Sources\Pid.txt

Felkod 0xC004F02C

Symptom

När du försöker använda en klient för en fleraktiveringsnyckel eller en klient för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F02C
Tjänsten Software Licensing rapporterade att formatet för offlineaktiveringsdata är felaktigt.

Orsak

Problemet kan uppstå om systemet upptäcker att informationen du angav under telefonaktiveringen är felaktig.

Tillfällig lösning

Kontrollera att bekräftelse-ID:t är korrekt angivet.

Felkod 0xC004F035

Symptom

När du försöker använda en klient eller värd för en nyckelhanteringstjänst för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F035
Tjänsten Software Licensing rapporterade att datorn inte kunde aktiveras med en volymlicensproduktnyckel. Volymlicensierade system kräver uppgradering från ett giltigt operativsystem. Kontakta systemadministratören eller använd en annan typ av nyckel.

Orsak

Problemet kan bero på att volymutgåvorna endast är licensierade för uppgradering. Det finns inte stöd för att installera ett volymoperativsystem på en dator som inte har det behöriga operativsystemet installerat.

Tillfällig lösning

Installera en behörig version av ett Microsoft-operativsystem och installera sedan om operativsystemet.

Felkod 0xC004F038

Symptom

När du försöker använda en nyckelhanteringstjänstklient för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F038
Tjänsten Software Licensing rapporterade att datorn inte kunde aktiveras. Antalet som rapporterades av nyckelhanteringstjänsten (KMS) är otillräckligt. Kontakta systemadministratören.

Orsak

Problemet kan inträffa om klientdatorantalet på värden för nyckelhanteringstjänsten inte är tillräckligt stort. Minst 25 datorer måste finnas i KMS-poolen.

Tillfällig lösning

Lägg till fler datorer i KMS-poolen så att klienterna för nyckelhanteringstjänsten kan aktiveras. Du tar reda på hur många datorer som finns i KMS-poolen på värden genom att köra följande kommando i kommandotolken:
Slmgr.vbs -dli

Felkod 0xC004F039

Symptom

När du försöker använda en nyckelhanteringstjänstklient för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F039
Tjänsten Software Licensing rapporterade att datorn inte kunde aktiveras. Tjänsten för hantering av nycklar är inte aktiverad.

Orsak

Problemet kan uppstå om värden för nyckelhanteringstjänsten är installerad men inte aktiverad.

Tillfällig lösning

Aktivera värden för nyckelhanteringstjänsten via onlineaktivering eller telefonaktivering.

Felkod 0xC004F041

Symptom

När du försöker använda en klient för en nyckelhanteringstjänst för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F041
Tjänsten Software Licensing fastställde att tjänsten för hantering av nycklar inte är aktiverad. Tjänsten för hantering av nycklar måste aktiveras.

Orsak

Värden för nyckelhanteringstjänsten är inte aktiverad.

Tillfällig lösning

Aktivera värden för nyckelhanteringstjänsten via onlineaktivering eller telefonaktivering.

Felkod 0xC004F042

Symptom

När du försöker använda en klient för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F042
Tjänsten Software Licensing fastställde att den angivna tjänsten för hantering av nycklar inte kan användas.

Orsak

Problemet kan uppstå om det finns ett matchningsfel mellan klienten och värden för nyckelhanteringstjänsten.

Tillfällig lösning

Kontrollera att en betaversion av klienten inte aktiveras av en slutversion av värden. Eller kontrollera att en slutversion av klienten inte aktiveras av en betaversion av värden.

Felkod 0xC004F050

Symptom

När du försöker använda nyckelhanteringstjänsten, en klient för en nyckelhanteringstjänst eller en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F050
Licenstjänsten rapporterade att produktnyckeln är ogiltig.

Orsak

Problemet kan inträffa om nyckeln från nyckelhanteringstjänsten inte har angetts på rätt sätt. Problemet kan också inträffa om nyckeln för en betaversion av operativsystemet har angetts trots att det är slutversionen som används.

Tillfällig lösning

Installera rätt nyckel från nyckelhanteringstjänsten i motsvarande Windows-version. Kontrollera att nyckeln har angetts på rätt sätt. Om du kopierar och klistrar in nyckeln bör du se till att långa tankstreck (—) inte har bytts ut mot korta tankstreck (-) i nyckeln.

Felkod 0xC004F051

Symptom

När du försöker använda nyckelhanteringstjänsten eller en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer får du följande felmeddelande:
0xC004F051
Tjänsten Software Licensing rapporterade att produktnyckeln är blockerad.

Orsak

Problemet kan inträffa om produktnyckeln på aktiveringsservern är blockerad av Microsoft.

Tillfällig lösning

Hämta en ny fleraktiveringsnyckel eller en ny nyckel från nyckelhanteringstjänsten, installera den på systemet och aktivera datorerna.

Felkod 0xC004F064

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer får du följande felmeddelande:
0xC004F064
Tjänsten Software Licensing rapporterade att respittiden för oäkta programvara upphört.

Orsak

Problemet kan uppstå om Windows Genuine Advantage fastställer att systemet inte är äkta.

Tillfällig lösning

Följ riktlinjerna för återställning av nedsatt funktionalitet för oäkta programvara i Steg för steg-guide för Volume Activation 2.0. Du kan hämta guiden på följande Microsoft-webbplats:

Felkod 0xC004F065

Symptom

När du försöker använda en nyckelhanteringstjänst eller en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F065
Programvarulicensieringstjänsten rapporterade att programmet körs inom respittiden för oäkta programvara.

Orsak

Problemet kan uppstå om Windows Genuine Advantage fastställer att systemet inte är äkta. Systemet kommer fortsätta att köra under respittiden för oäkta programvara.

Tillfällig lösning

Hämta och installera en äkta produktnyckel och aktivera sedan systemet under respittiden. Vid slutet av respittiden ingår systemet i läget för nedsatt funktionalitet för oäkta programvara.

Felkod 0xC004F066

Symptom

När du försöker använda en fleraktiveringsnyckel eller en klient för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F066
Licenstjänsten rapporterade att produktens lagerenhetsnummer (SKU) inte kunde hittas.

Orsak

Problemet kan uppstå om volymmedier används med en icke-volymnyckel.

Tillfällig lösning

Matcha produktnyckeln med operativsystemets utgåva. Kontakta produktaktiveringens callcenter för mer information.

Felkod 0xC004F068

Symptom

När du försöker använda en värd för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer får du följande felmeddelande:
0xC004F068
Tjänsten Software Licensing fastställde att den körs på en virtuell dator. Tjänsten för hantering av nycklar stöds inte i det här läget.

Orsak

Nyckelhanteringstjänsten för det här operativsystemet fungerar inte på virtuella datorer.

Tillfällig lösning

Installera operativsystemet utanför den virtuella datormiljön.

Felkod 0xC004F069 eller 0xC004F06C

Symptom

När du försöker använda en klient för en nyckelhanteringstjänst för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0xC004F069
Tjänsten Software Licensing rapporterade att datorn inte kunde aktiveras. Nyckelhanteringstjänsten (KMS) upptäckte att tidsstämpeln för begäran är ogiltig.
eller
0xC004F06C
Tjänsten Software Licensing rapporterade att datorn inte kunde aktiveras. Nyckelhanteringstjänsten (KMS) upptäckte att tidsstämpeln för begäran är ogiltig.

Orsak

Problemet kan uppstå om systemtiden på klientdatorn skiljer sig från systemtiden på värden för nyckelhanteringstjänsten.

Tillfällig lösning

Ändra tiden på klientdatorn så att den stämmer med tiden på värden för nyckelhanteringstjänsten. Vi rekommenderar att du använder NTP-tidskällan (Network Time Protocol) eller Active Directory-katalogtjänsten för att synkronisera tiden mellan datorerna. Tiden koordineras mellan värden för nyckelhanteringstjänsten och klientdatorn i UTC-tid. Tidszonen som ställs in på klientdatorn påverkar inte synkroniseringen.

Felkod 0x80070005

Symptom

När du försöker använda en värd för nyckelhanteringstjänsten, en klient för nyckelhanteringstjänsten eller en fleraktiveringsnyckel för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0x80070005
Åtkomst nekad: den begärda åtgärden kräver förhöjd behörighet.

Orsak

Problemet uppstår om användaråtkomstkontrollen inte låter aktiveringsprocessen köra i en icke-upphöjd kommandotolk.

Tillfällig lösning

Gör så här:
  1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som.
  2. Klicka på Följande användare och välj sedan Administratör i listan Användarnamn.
  3. Klicka på OK.
  4. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck på RETUR:
    slmgr.vbs

Felkod 0x8007232A

Symptom

När du försöker använda en värd för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0x8007232A
DNS serverfel.

Orsak

Problemet kan bero på ett nätverksfel eller DNS-fel (Domain Name System) i systemet.

Tillfällig lösning

Felsök nätverks- och DNS-problem.

Felkod 0x8007232B

Symptom

När du försöker använda en klient för nyckelhanteringstjänsten för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0x8007232B
DNS-namnet finns inte.

Orsak

Problemet beror på att klienten för nyckelhanteringstjänsten inte hittar SRV-resursposterna i DNS.

Tillfällig lösning

Lös problemet genom att följa instruktionerna i följande artikel i Knowledge Base:
929826 Felmeddelande när du försöker aktivera Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kod 0x8007232b"

Felkod 0x800706BA

Symptom

När du försöker använda en klient för en nyckelhanteringstjänst för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0x800706BA
RPC-servern är inte tillgänglig.

Orsak

Problemet kan bero på att brandväggsinställningarna inte är konfigurerade på värden för nyckelhanteringstjänsten, eller på att SRV-posterna i DNS är inaktuella. Problemet kan också uppstå om du försökte aktivera systemet utan att någon produktnyckel angetts under installationen.

Tillfällig lösning

Se till att porten för nyckelhanteringstjänsten har åtkomst via brandväggen på värden för nyckelhanteringstjänsten. Eller se till att SRV-posterna pekar på en giltig värd för nyckelhanteringstjänsten. Du kan också felsöka nätverksanslutningarna.

Felkod 0x8007251D

Symptom

När du försöker använda en klient för en nyckelhanteringstjänst för att aktivera en eller flera datorer, får du följande felmeddelande:
0x8007251D
Inga poster hittades för DNS-frågan.

Orsak

Problemet kan inträffa om klienten för nyckelhanteringstjänsten inte hittar SRV-resursposterna i DNS.

Tillfällig lösning

Felsök problem med nätverksanslutningarna och DNS.

Orsak: Tillfällig lösning: Följ anvisningarna i KB 929826

Felkod 0x80092328

Symptom

När du försöker aktivera en klient för nyckelhanteringstjänsten får du följande felmeddelande:
0x80092328 DNS-namnet finns inte.

Orsak

Problemet beror på att klienten för nyckelhanteringstjänsten inte hittar SRV-resursposterna i DNS.

Tillfällig lösning

Lös problemet genom att följa instruktionerna i följande artikel i Knowledge Base:
929826 Felmeddelande när du försöker aktivera Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kod 0x8007232b"
Referenser
Mer information om volymaktivering finns på följande Microsoft-webbplatser:
winvista PA Call Center Centre volume activation error codes windows 7 win7 vista
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 938450 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/11/2011 05:10:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
คำติชม