Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Funktionen Snabbspara i Word 2003 fungerar inte efter installation av Office 2003 Service Pack 3

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Du installerar Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3). När du arbetar med ett dokument i Microsoft Office Word 2003 fungerar inte längre Snabbspara.
Orsak
Detta beror på att Snabbspara inaktiveras när du installerar Office 2003 SP3.

Kryssrutan Snabbspara finns kvar i Sparalternativ i Word 2003, men alternativet har inaktiverats.

Så här visar du Sparalternativ: klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Spara.
Mer Information
Med Snabbspara går det snabbare att spara ett dokument, eftersom bara ändringarna av dokumentet sparas. Dessutom kan dokument som sparas när Snabbspara är aktiverat innehålla sådant som du inte vill dela med dig av till andra personer, när du distribuerar dokumentet elektroniskt. Denna information kallas metadata och används för att förbättra redigering, visning, arkivering och hämtning av Office-filer.

Snabbspara är konstruerat på ett sådant sätt att text eller kommentarer som tagits bort kan finnas kvar i dokumentet även när detta har sparats. Därför har Microsoft inaktiverat Snabbspara i Office 2003 SP3 för att göra Word 2003-dokument säkrare.

Om du vill veta mer om metadata och hur du kan minimera metadata i Word-dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
825576 Minimera metadata i Word 2003
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Office 2003, klickar du på följandeartikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003
word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11
Egenskaper

Artikel-id: 938808 – senaste granskning 02/26/2008 10:37:00 – revision: 1.2

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Word 2003

  • kbtshoot kbprb kbpubtypekc kbsavefile kbupdateissue kbexpertisebeginner KB938808
Feedback
ms.js"> /html>