Information om vissa filtyper som blockeras efter installation av Office 2003 Service Pack 3

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Meddelande
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information om vissa filtyper som blockeras efter installation av Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3).
INLEDNING
Den här artikeln innehåller detaljerad information om filtyper som blockeras av Office 2003 SP3 och hur filtyperna kan aktiveras.
Mer Information

Filtyper som blockeras

När du har installerar Office 2003 SP3 blockeras följande filtyper för Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 och Microsoft Office Word 2003. Filtyperna blockeras som standard därför att tolkningskoden som används i Office 2003 för att öppna och spara dem är mindre säker. Därmed kan det innebära en risk att öppna och spara filtyperna.

Följande tabell innehåller registervärdesnamnen och motsvarande filtyper som i standardfallet blockeras, så att de inte kan öppnas.
RegistervärdesnamnBlockerade filtyper
CDRCorel Draw (.cdr)
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagram (.xlc)-filer
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf)-filer
FilesBeforePowerPoint97Denna princip förhindrar att filer som är äldre än PowerPoint 97 öppnas, till exempel filtyperna .ppt, .pot, .pps och .ppa.
FilesBeforeVersionAlla Word-filer med ett versionsnummer som är lägre än men inte lika med Word 6.0 för Windows blockeras och kan inte öppnas. Här ingår följande filversioner:
 • Word 1.x för Windows
 • Word 4.x för Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Japan
 • Word 1.2 for Windows Korea
 • Word 5.x för Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Taiwan
 • Word 2.x för Windows
 • Word 2.x for Windows BiDi
 • Word 2.x for Windows Japan
 • Word 2.x for Windows Korea
 • Word 2.x for Windows Taiwan
Du kan öka eller minska standardversionsnumret. Om du vill veta mer om versionerna kan du rulla nedåt till listan.
Följande tabell innehåller registervärdesnamnen och motsvarande filtyper som i standardfallet blockeras, så att de inte kan sparas.
RegistervärdesnamnBlockerade filtyper
FilesBeforePowerPoint97Denna princip förhindrar att filer som är äldre än PowerPoint 97 sparas, till exempel filtyperna .ppt, .pot, .pps och .ppa.
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagram (.xlc)-filer
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf)-filer

Så aktiverar du blockerade filtyper

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.

Aktivera de blockerade filtyperna med någon av följande metoder.

Metod 1: Aktivera automatiskt alla filtyper igen med en hämtningsbar uppdatering

Microsoft har skapat en uppsättning uppdateringar för återaktivering av alla filtyper. Installera uppdateringarna enligt följande instruktioner.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 1. Hämta lämpliga filer från Microsoft Download Center genom att klicka på en eller flera av följande länkar:
 2. Dubbelklicka på filen du sparade i steg 1.
 3. Bekräfta installationen av filen genom att klicka på Ja.
 4. Om ett Office-program körs startar du om det.
När du installerar uppdateringen uppdateras registerinställningarna, så att du kan öppna och spara alla filtyper som stöds av Microsoft Office 2003. Här ingår filtyper som blockeras som standard i Office 2003 SP3. Tolkningskoden som används för att öppna och spara filtyperna är mindre säker. Därför rekommenderar vi att du installerar de här uppdateringarna endast om du regelbundet behöver arbeta med filtyperna.

Microsoft har även skapat en uppsättning uppdateringar som återställer registerinställningarna till inställningarna som installeras av Office 2003 SP3. Så här installerar du uppdateringarna:
 1. Hämta lämpliga filer från Microsoft Download Center genom att klicka på en eller flera av följande länkar:
 2. Dubbelklicka på filen du sparade i steg 1.
 3. Bekräfta installationen av filen genom att klicka på Ja.
 4. Om ett Office-program körs startar du om det.
Obs! När du installerar uppdateringen uppdateras registerinställningarna till inställningarna som installeras av Office 2003 SP3. Dessutom kan du inte längre öppna eller spara filtyperna som blockeras som standard i Office 2003 SP3.

Metod 2: Använd de administrativa mallarna för att ange registernycklarna

Du kan använda de administrativa mallarna i uppdateringen "Office 2003 Service Pack 3 Administrative Template (ADM), OPAs, and Explain Text" för att ange de här registernycklarna.

Hämta uppdateringen från följande Microsoft-webbplats:

Metod 3: Ange registervärdena manuellt

Du kan manuellt ange registervärdena så att filtyperna aktiveras i olika produkter. Följ anvisningarna för produkten du använder.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Obs! Du bör tillfälligt häva blockeringen av filtyperna. När du har öppnat eller sparat filerna blockerar du filtyperna igen.
Excel
Så här gör du det möjligt att öppna tidigare Excel-filtyper i Excel 2003:
 1. Avsluta Excel 2003.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv FileOpenBlock och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln FileOpenBlock markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv LotusandQuattroFiles och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på LotusandQuattroFiles och klicka på Ändra.
 9. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Upprepa steg 6 till och med 9 för registerposterna LegacyBinaryFiles och LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Så här gör du det möjligt att spara tidigare Excel-filtyper i Excel 2003:
 1. Avsluta Excel 2003.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv FileSaveBlock och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln FileSaveBlock markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv LotusandQuattroFiles och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på LotusandQuattroFiles och klicka på Ändra.
 9. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Upprepa steg 6 till och med 9 för registerposterna LegacyBinaryFiles och LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
PowerPoint
Så här gör du det möjligt att öppna tidigare PowerPoint-filtyper i PowerPoint 2003:
 1. Avsluta PowerPoint 2003.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv FileOpenBlock och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln FileOpenBlock markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv FilesBeforePowerPoint97 och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på FilesBeforePowerPoint97 och klicka på Ändra.
 9. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Så här gör du det möjligt att spara tidigare PowerPoint-filtyper i PowerPoint 2003:
 1. Avsluta PowerPoint 2003.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv FileSaveBlock och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln FileSaveBlock markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv FilesBeforePowerPoint97 och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på FilesBeforePowerPoint97 och klicka på Ändra.
 9. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Word
Så här gör du det möjligt att öppna tidigare Word-filtyper i Word 2003:
 1. Avsluta Word 2003.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv FileOpenBlock och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln FileOpenBlock markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv FilesBeforeVersion och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på FilesBeforeVersion och klicka på Ändra.
 9. I rutan Data skriver du värdet som motsvarar något av värdena i Word-filversionstabell och klickar på OK.

  Standardvärdet för den här posten är till exempel "Word 6.0 för Windows" eller "101". Detta innebär att alla Word-filer med ett versionsnummer som är lägre än men inte lika med Word 6.0 för Windows blockeras och inte kan öppnas. Du kan öka eller minska standardversionen. Versionerna i Word-filversionstabellen anges i stigande ordning.

  Obs! När du anger postens värde som 0 kan alla filer av tidigare versioner öppnas. Vi rekommenderar att du anger värdet för den här posten till något av värdena i Word-filversionstabellen i stället för 0. Detta beror på att tolkningskoden som används för att öppna de tidigare filtyperna är mindre säker.
 10. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
VersionRegistervärde
Word 1.x för Windows33
Word 4.x för Macintosh33
Word 1.2 for Windows Japan34
Word 1.2 for Windows Korea35
Word 5.x för Macintosh35
Word 1.2 for Windows Taiwan36
Word 2.x för Windows45
Word 2.x for Windows BiDi46
Word 2.x for Windows Japan46
Word 2.x for Windows Korea47
Word 2.x for Windows Taiwan48
Word 6.0 för Windows101 (Detta är standardinställningen.)
Word 6.0 för Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 Beta105
Word 97 för Windows193
Word 98 för Macintosh193
Word 2001 för Macintosh195
Word X för Macintosh195
Word 9 för Windows217
Word 10 för Windows257
Word 11 för Windows268
Word 2004 för Macintosh268
Word 11 sparad av Word 12274
Stäng av all filblockering0
Corel Draw
Så här gör du det möjligt att öppna CDR-filer:
 1. Avsluta alla Office 2003-program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. När du har markerat nyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på Nyckel.
 5. Skriv CDR och tryck på RETUR.
 6. Med undernyckeln CDR markerad pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 7. Skriv Enabled och tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på Enabled och klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 10. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om blockerade filtyper klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
922847 Ett felmeddelande visas när du försöker öppna eller spara en fil som blockerats av en registerprincipinställning i PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2003
922848 Felmeddelande vid försök att öppna en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i Excel 2007 eller Excel 2003
922849 Felmeddelande vid försök att öppna en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i Word 2007 eller Word 2003
922850 Ett felmeddelande visas vid försök att öppna eller spara en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i ett Office 2007- eller Office 2003-program
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 938810 – senaste granskning 02/26/2008 10:37:00 – revision: 4.0

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB938810
Feedback