Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

En delad fil återställs vid avinstallation av en uppdatering för en utgåva eller SKU på en dator med mer än en utgåva eller SKU av någon version av Visual Studio

Symptom
Tänk dig följande situation:
  • Du installerar en uppdatering på en dator med mer än en utgåva eller SKU av någon version av Microsoft Visual Studio.
  • Uppdateringen uppdaterar delade filer och används på alla SKU:er.
  • Sedan avinstallerar du uppdateringen för en av utgåvorna eller SKU:erna med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
I det här fallet avinstalleras uppdateringen bara för den aktuella utgåvan eller SKU:n. Delade filer återställs emellertid, vilket kan göra datorn sårbar för angrepp.
Orsak
Det här problemet beror på uppdateringens avinstallationsgränssnitt.

Uppdateringar för alla versioner av Visual Studio har ett intelligent installationsgränssnitt. När du installerar en uppdatering som kan användas på mer än en utgåva eller SKU av någon version av Visual Studio, kontrolleras automatiskt om flera SKU:er är installerade på datorn. (Exempelvis kontrolleras om SKU:erna för Visual Studio 2005 Professional Edition och Visual Studio 2005 Team Edition är installerade på datorn.) I det här fallet installeras uppdateringen bara en gång, men metadata läggs till i listan Installerade program i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att visa att uppdateringen har installerats separat för varje tillämplig SKU. Du kan kontrollera att så är fallet med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Där ser du att uppdateringen har installerats separat under varje SKU som den är tillämplig på.

När du senare försöker avinstallera uppdateringen för endast en SKU tas uppdateringsmetadata bort för denna SKU, och filerna återställs till den tidigare versionen, trots att de delas av flera SKU:er. Detta beror på ett programfel i Windows Installer, som medför att ingen referenssammanräkning görs av antalet uppdateringar som refererar till en enstaka delad fil. Om uppdateringen är en säkerhetsuppdatering kan det här problemet medföra att datorn blir sårbar för angrepp.

Alla uppdateringar för alla versioner av Visual Studio som är avsedda för mer än en SKU drabbas av det här problemet.
Workaround
För att datorn inte ska bli sårbar måste du se till att alla tillämpliga SKU:er för Visual Studio får uppdateringen och att du inte avinstallerar uppdateringen från endast en SKU. Du kan kontrollera att så är fallet med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Kunder kan dessutom använda Microsoft Update för att hämta uppdateringar för Microsoft Visual Studio 2005. Vi rekommenderar att du väljer att ta emot uppdateringar för Visual Studio med hjälp av Microsoft Update. När du har gjort detta erbjuds du alltid uppdateringar för Visual Studio 2005, även om du har installerat en uppdatering för flera utgåvor eller SKU:er av Visual Studio 2005 och sedan har avinstallerat uppdateringen för endast en SKU. Därför är detta det bästa sättet att minska risken för att datorn blir sårbar efter avinstallation av en säkerhetsuppdatering för Visual Studio 2005.

Obs! Uppdateringar för Visual Studio 2005 finns på Microsoft Update. Uppdateringar för Microsoft Visual Studio .NET 2003 och Microsoft Visual Studio .NET 2002 är emellertid inte tillgängliga på Microsoft Update. För dessa versioner av Visual Studio måste du hämta den aktuella uppdateringen från Microsoft Download Center och sedan installera den manuellt.
Mer Information
Du kommer till webbplatsen Microsoft Update genom att klicka på följande länk:
security update bulletin Visual Studio VS uninstall multiple edition SKU shared file rollback
Egenskaper

Artikel-id: 939043 – senaste granskning 10/31/2007 05:39:19 – revision: 1.2

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB939043
Feedback
ript>