Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"

Symptom
När du försöker installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002 visas följande felmeddelande eller liknande:
Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig.
Klicka på OK om du vill försöka igen, eller ange en alternativ sökväg till en mapp som innehåller installationspaketet Filnamn .msi i rutan nedan.
Orsak
Uppdateringar för Visual Studio baseras på Windows Installer. I Windows Installer används filversionsnummer för att fastställa om en fil på datorn är en äldre version som måste ersättas av en nyare fil i uppdateringen.

Vissa filer, till exempel text- och källfiler, har inte versionsnummer. Därför måste nyare filer verifieras på något annat sätt i den Windows Installer-baserade uppdateringen. I det här fallet används ett hash-värde för alla versionslösa filer. För dessa jämförs filens filhash-värde med filhash-värdet som har registrerats i Windows Installer-databasen. Om en skillnad mellan dessa båda värden identifieras görs ett försök att hämta filen från källinstallationsmedia.
Workaround
Undvik det här problemet genom att sätta in produktinstallations-CD:n i datorns CD-ROM-enhet, eller ange sökvägen till produktens tillgängliga installationsmedium. Installationsmediet kan till exempel finnas på datorns hårddisk eller i en delad nätverksmapp.

Kommandoradsalternativet "/addsource"

Om du ska distribuera en uppdatering till många datorer där det här problemet kan uppstå, rekommenderar vi att du först använder kommandoradsalternativet /addsource om det är tillgängligt.

Verktyget File Hash Delete för Visual Studio .NET 2002

Om du använder Visual Studio .NET 2002, och något av följande villkor är uppfyllt, kan du kanske lösa problemet med verktyget File Hash Delete:
  • Installationskällmediet är inte tillgängligt.
  • Programuppdateringen du försöker installera stöder inte kommandoradsalternativet /addsource.
Microsoft har gett ut verktyget File Hash Delete för Visual Studio .NET 2002, som tar bort filhash-värden för alla versionslösa filer från Windows Installer-databasen på datorn. Om du försöker installera en uppdatering för Visual Studio .NET 2002 när du har kört verktyget, identifieras inte längre en skillnad mellan filhash-värdena av Windows Installer. Därför uppmanas du inte längre att sätta in källinstallationsmedia.

Viktigt! När du kör verktyget tas alla versionslösa Visual Studio .NET 2002-filhash-värden bort permanent. Åtgärden kan inte ångras. När du har tagit bort filhash-värdena kan du inte längre reparera några versionslösa filer i de installerade produktfilerna. Om en versionslös fil på datorn skadas måste du ta bort produkten helt och installera om den. Tänk därför noga över för- och nackdelar innan du använder verktyget.

Om du kommer fram till att verktyget är lämpligt för din situation skaffar du File Hash Delete för Visual Studio .NET 2002 så här:Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med File Hash Delete nu.

Utgivningsdatum: 5 november 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! File Hash Delete ska bara användas med Visual Studio .NET 2002.
Mer Information
Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
944298 Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"
service pack SP1 prompt mismatchoverwrite overwritten
Egenskaper

Artikel-id: 939401 – senaste granskning 03/03/2008 20:42:37 – revision: 2.1

Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

  • kbqfe atdownload kbfix kbexpertiseinter kberrmsg KB939401
Feedback