Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Problem kan uppstå på en dator med Windows Server 2003 som kör tjänsten Volume Shadow Copy

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
På en dator med Microsoft Windows Server 2003 som kör tjänsten Volume Shadow Copy (VSS) kan något av följande problem uppstå:
 • När du utför en säkerhetskopiering med NTBackup-verktyget loggas följande händelse i programloggen:

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: NTBackup
  Händelse-ID: 8019
  Beskrivning: Avsluta åtgärden: Varningar eller fel påträffades. Mer information finns i säkerhetskopians rapport.  Obs! Om du öppnar loggfilen för säkerhetskopieringen visas följande information:
  Ett fel uppstod när en skuggkopia skulle tas av volymen:0xffffffff
 • Om du öppnar egenskaperna för en volym och sedan klickar på Skuggkopior visas något av följande felmeddelanden:
  Fel 0x8004230F: Ett oväntat fel uppstod i providern när det angivna kommandot behandlades.
  Fel 0x80004002: Gränssnittet stöds inte
 • Någon av följande händelser loggas i programloggen:

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: VSS
  Händelse-ID: 20
  Beskrivning: Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: En kritisk komponent som behövs av tjänsten Volume Shadow Copy är inte registrerad. Detta kan ske om ett fel uppstått under installationen av Windows eller när en skuggkopieringsprovider installerades. Felet som returnerades av CoCreateInstance i klass med CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} och namnet VSSEvent är [0x80040154].

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: VSS
  Händelse-ID: 20
  Beskrivning: Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: En kritisk komponent som behövs av tjänsten Volume Shadow Copy är inte registrerad. Detta kan ske om ett fel uppstått under installationen av Windows eller när en skuggkopieringsprovider installerades. Felet som returnerades av CoCreateInstance i klass med CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} och namnet VSSEvent är [0x80004002].

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: VSS
  Händelse-ID: 8193
  Beskrivning: Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Oväntat fel när rutinen CoCreateInstance anropades. hr = 0x80040154.

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: VSS
  Händelsekategori: Ingen
  Händelse-ID: 8193
  Beskrivning: Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Oväntat fel när rutinen CoCreateInstance anropades. hr = 0x80004002.

  Händelsetyp: Fel
  Händelsekälla: VSS
  Händelse-ID: 12302
  Beskrivning: Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: En intern inkonsekvens upptäcktes när skrivare för tjänsten skuggkopia skulle kontaktas. Kontrollera att loggboken och tjänsten Volume Shadow Copy fungerar korrekt.

Orsak
Det här problemet uppstår om VSS-systemfilerna inte är registrerade.
Lösning
Obs! Artikeln avser inte Windows Vista, Windows Server 2008 eller senare operativsystem. Från och med Windows Vista och Windows Server 2008 är Windows-komponentinstallationer manifestbaserade. Om du försöker registrera vissa komponenter manuellt, till exempel de som beskrivs i avsnittet "Lösning", i de operativsystem som nämns i den här kommentaren kan du få oväntade resultat och bli tvungen att installera om Windows.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det självLös problemet så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Skriv in följande kommandon i kommandotolken. Tryck på RETUR efter varje kommando.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Obs! Det sista kommandot kanske inte körs som det ska.
 3. Utför en säkerhetskopiering för att kontrollera att problemet är löst.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Mer Information

Åtgärder för att återskapa problemet

 1. Skriv in följande kommando i kommandotolken. Tryck på RETUR efter kommandot.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Försök utföra en säkerhetskopiering.
fixit fixme fix it
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Svojstva

ID članka: 940032 - Poslednji pregled: 12/20/2011 16:43:00 - Verzija: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme KB940032
Povratne informacije