Hur du aktiverar konferenstillägget för Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 940782
Sammanfattning
När du har installerat konferenstillägget för Outlook i Microsoft Office Outlook 2007 eller Outlook 2003 visas inte menyn konferenser och Microsoft Office Live Meeting-verktygsfältet i Outlook. Om detta händer kan du manuellt Aktivera konferenstillägget för Outlook och visa i registret för att kontrollera att konferenstillägget för Outlook är aktiverat i Outlook.

Hur du aktiverar konferenstillägget för Outlook

Om du vill att vi ska aktivera eller inaktivera konferenstillägget för Outlook automatiskt gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du föredrar att göra detta manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Aktivera Conferencing-tillägg för Outlook
Inaktivera Conferencing-tillägg för Outlook
Lös det här problemet
Enkelt åtgärda 50761

Jag löser det själv


Följ instruktionerna för din version av Outlook som du använder för att manuellt Aktivera konferenstillägget för Outlook.

Outlook 2007
 1. Starta Outlook 2007.
 2. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg -menyn. Skärmbilden för detta steg nedan.Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på fliken tillägg i dialogrutan Säkerhetscenter . Skärmbilden för detta steg nedan.Skärmbilden för det här steget
 4. Klicka på Sökpå menyn HanteraCOM-tillägg.
 5. Markera kryssrutan Microsoft Conferencing-tillägget för Microsoft Office Outlook och klicka sedan på OKi dialogrutan COM-tillägg .
Konferensmenyn och Live Meeting-verktygsfältet visas.
Outlook 2003
 1. Starta Outlook 2003.
 2. Klicka på Om Microsoft Office OutlookHjälp -menyn.
 3. Klicka på Inaktiverade objekti dialogrutan Om Microsoft Office Outlook .
 4. I dialogrutan Inaktiverade objekt klickar du på Microsoft Conferencing-tillägget för Microsoft Office Outlookoch klicka sedan på Aktivera.
 5. Klicka på Stäng.
 6. Klicka på OKi dialogrutan Om Microsoft Office Outlook .
Konferensmenyn och Live Meeting-verktygsfältet visas.

Kontrollera registret för att avgöra om konferenstillägget för Outlook har aktiverats

Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande registerundernyckel i Registereditorn:
 3. Skärmbilden för Registereditorn.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins
 4. I informationsfönstret dubbelklickar du på LoadBehavior. Om värdet är 3 i rutan data , aktiverat konferenstillägget för Outlook.

Kontroll av lastning av konferenstillägget för Outlook

Ett COM-tillägg måste registreras för varje Office-program som körs. Om du vill registrera sig själv med ett visst program, bör tillägg skapa undernyckeln med ProgID som namn på nyckeln på följande platser i registret:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID> </ProgID> </OfficeApp>
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID> </ProgID> </OfficeApp>
Tillägget kan ge värden på dessa platser för både ett eget namn och en fullständig beskrivning. Dessutom bör tillägget ange den önskade laddningssätt med ett DWORD-värde med namnet LoadBehavior. Det här värdet avgör hur tillägget läses in av värdprogrammet.

Konferenstillägget för Outlook använder LoadBehavior värdena 2 för Inaktiverad och 3 för att aktiveras.

Om HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - registerposten LoadBehavior är 3:
 • I dialogrutan COM-tillägg för markeras Microsoft Conferencing-tillägget för Outlook-post.

Om HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - registerposten LoadBehavior anges till 2:
 • I dialogrutan COM-tillägg för kan Microsoft Conferencing-tillägget för Outlook-post inte väljas.

Registerinställningar för COM-tillägg kan användas på datorn eller kontot för den användare som är inloggad. Registerinställningar som används på datorn nivå åsidosätter registerinställningarna som ska tillämpas på nivån för den inloggade användaren.


Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 940782 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/21/2015 20:37:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo vkbportal107 vkbportal230 kbmsifixme kbfixme vkbportal238 kbsmbportal kbmt KB940782 KbMtsv
คำติชม