Återställa datorn från ett virusangrepp och förhindra framtida virusangrepp i Windows-operativsystem

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Följande ämnen tas upp i den här artikeln:
 • Återställa datorn från ett virusangrepp
 • Förhindra framtida virusangrepp
Mer Information
Använd följande metoder för att återställa datorn från ett virusangrepp eller förhindra framtida angrepp.

Metod 1: Använd ett uppdaterat antivirusprogram

Om du misstänker eller vet att datorn har angripits av ett virus bör du skaffa ett uppdaterat antivirusprogram.Om du vill veta mer om leverantörer av antivirusprogram klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista över leverantörer av antivirusprogram
Antivirusprogram skyddar datorn mot de flesta virus, maskar, trojaner och andra skadliga program. Många datorer levereras med antivirusprogram installerade. Du kan också köpa ett antivirusprogram och installera det själv, men glöm inte att uppdatera det.

Obs!
 • Om du inte har installerat något antivirusprogram kan du använda vår kostnadsfria onlinetjänst för virussökning. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Om antivirusprogrammet inte fungerar längre installerar du om det.
 • Hämta den senaste filen med virussignaturer för antivirusprogrammet på leverantörens webbplats. För varje nytt virus ges en ny uppdatering ut som skyddar datorn.
 • När ett virus har tagits bort söker du igenom datorn igen, så att du är säker på viruset är borta. Vi rekommenderar att du schemalägger antivirusprogrammet så att virussökningen sker när datorn inte används.
 • Du kan bli tvungen att formatera datorns hårddisk och installera om Windows och alla program, om en eller flera av följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Ett meddelande visas i antivirusprogrammet om att viruset inte kan tas bort.
  • Viruset har skadat eller tagit bort viktiga filer på datorn. I det här fallet kan ett eller flera av följande problem uppstå:
   • Windows-operativsystemet eller vissa program startar inte.
   • Felmeddelanden visas när Windows-operativsystemet eller ett program startar. I meddelandena anges att filer är skadade eller saknas.
   • Problemen som beskrivs i den här artikeln finns kvar när du har kört antivirusprogrammet, och antivirusprogrammet har angett att datorn inte längre än angripen. Du är säker på att problemen orsakas av ett datorvirus.

Metod 2: Använd en Internetbrandvägg

En brandvägg är program- eller maskinvara som skyddar datorn från skadligt innehåll på Internet. Den hjälper till att hålla angripare samt många virus och maskar borta.

Använd brandväggen bara för nätverksanslutningar direkt till Internet. Använd till exempel en brandvägg på en dator som är direkt ansluten till Internet med ett kabel-, DSL- eller fjärranslutningsmodem. Du kan använda samma nätverksanslutning för att ansluta till Internet och till ett hem- eller kontorsnätverk. I det här fallet bör du använda en router eller brandvägg som förhindrar att en dator som är ansluten till Internet ansluter till de delade resurserna på hem- eller kontorsdatorn.

Använd inte en brandvägg på nätverksanslutningar som används för anslutning till hem- eller kontorsnätverket, om inte brandväggen kan konfigureras för öppning av portar för hem- eller kontorsnätverket enbart.

Om du ansluter till Internet med hjälp av ett hem- eller kontorsnätverk kan en brandvägg bara användas på datorn eller den andra enheten, till exempel en router, som ger anslutningen till Internet. Tänk dig exempelvis följande situation:
 • Du ansluter till Internet genom ett nätverk som du administrerar.
 • I nätverket du administrerar används anslutningsdelning för att ge Internetåtkomst till flera datorer.
I det här fallet kan du installera eller aktivera en brandvägg på den delade Internetanslutningen enbart. Om du ansluter till Internet via ett nätverk som du inte administrerar kontrollerar du dessutom att nätverksadministratören använder en brandvägg.

Obs! Om du använder en brandvägg på alla datorer i hem- eller kontorsnätverket kan du kanske inte söka efter andra datorer i nätverket. Dessutom kan du kanske inte dela filer med andra datorer i hem- eller kontorsnätverket.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
298804 Internet-brandväggar förhindrar bläddring och fildelning

Windows XP, Windows Server 2003, Standard Edition, och Windows Server 2003, Enterprise Edition

På en dator med Windows XP kan den automatiska delen av Microsoft-webbplatsen Protect Your PC göra följande:
 • Identifiera Brandvägg för Internet-anslutning och konfigurera den
 • Konfigurera inställningar för Automatiska uppdateringar
 • Ge information om antivirusprogram
På en dator med Windows XP SP2 (Service Pack 2) kallas Brandvägg för Internet-anslutning i stället "Windows-brandväggen". Om du har något av följande operativsystem kan du använda Brandvägg för Internet-anslutning:
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Alla versioner av Windows XP
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
828931 Vanliga frågor om den automatiska delen av Microsoft-webbplatsen Protect Your PC
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283673 Aktivera och inaktivera brandväggen i Windows XP
Mer information om Brandvägg för Internet-anslutning finns på följande Microsoft-webbplatser:

För andra Windows-versioner

 • För en server med Windows Server 2003 och Routning och fjärråtkomst använder du Basic Firewall.
 • För en dator med Microsoft Windows 2000 eller Windows Server 2003 använder du Microsoft ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2000.
 • För andra versioner av Windows använder du en maskin- eller programvarubrandvägg från en annan tillverkare.
Mer information om hur du väljer en brandvägg finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 3: Uppdatera datorn

Uppdateringar skyddar datorn mot säkerhetsproblem, virus, maskar och andra hot allteftersom de upptäcks. Du kan göra följande för att uppdatera datorn:
 1. Installera uppdateringar för Windows och Windows-komponenter, till exempel Internet Explorer, Outlook Express och Windows Media Player, från följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  311047 Hålla en Windows-dator uppdaterad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Obs! Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98, andra utgåvan, och Microsoft Windows 95 har nått slutet av sin supportlivscykel. Tidigare uppdateringar för de här operativsystemen finns på webbplatsen Windows Update, men Microsoft erbjuder inte längre teknisk support på dessa operativsystemutgåvor. Om du uppgraderar till Windows XP Professional eller Windows XP Home Edition kan du utnyttja Automatiska uppdateringar och andra säkerhetsfunktioner som har införts sedan dessa äldre operativsystem släpptes.
 2. Installera uppdateringar för Microsoft Office-program från följande Microsoft-webbplats:
 3. Installera uppdateringar för andra program från andra tillverkare på datorn. Kontakta programtillverkarna för mer information. Installera dessutom säkerhetsuppdateringar för andra Microsoft-produkter på datorn, till exempel IIS (Internet Information Services), Microsoft SQL Server och Microsoft Exchange Server, från följande Microsoft-webbplats:Obs! Nätverksadministratörer kan använda MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) för att söka efter vanliga felaktiga säkerhetskonfigurationer i Windows-datorer och skapa säkerhetsrapporter för alla genomsökta datorer. MBSA kan användas på datorer med Windows Server 2003, Windows 2000 och Windows XP. MBSA kan användas för sökning efter säkerhetsproblem på datorer med Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. Sökningen gäller vanliga felaktiga säkerhetskonfigurationer i följande objekt:
  • Windows-operativsystemet
  • Internet Information Services (IIS)
  • SQL Server
  • Internet Explorer
  • Microsoft Office
  MBSA söker även efter säkerhetsuppdateringar som saknas i följande objekt:
  • Windows-operativsystemet
  • IIS
  • SQL Server
  • Internet Explorer
  • Windows Media Player
  • Exchange Server
  • Exchange 2000 Server
  Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:
 4. Om du använder en tidigare version av Microsoft Outlook än version 2002 kontrollerar du att säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook är installerad på datorn. Mer information om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook finns på följande Microsoft-webbplats:Obs!
  • Den här säkerhetsuppdateringen ingår som standard i Outlook 2000 från Service Pack 2 och i Outlook 2002 SP1.
  • Den ingår inte i versioner av Outlook 2000 före Service Pack 1 och Outlook 98.
 5. Om du använder Outlook Express bör du vara försiktig när du öppnar bifogade filer.

  Obs!
  • Tillgång till bifogade filer blockeras som standard i Outlook Express 6 Service Pack 1.
  • I tidigare versioner av Outlook Express än Outlook Express 6 ingår inte någon funktion för att blockera bifogade filer. Var därför försiktig när du öppnar okända e-postmeddelanden med bifogade filer i tidigare versioner av Outlook Express än Outlook Express 6.
 6. Inaktivera Active Scripting i Outlook och Outlook Express.

  Obs! Active Scripting är inaktiverat som standard i Outlook Express 6, Outlook 2002 och senare versioner av Outlook. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar Active Scripting i Outlook Express klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  192846 OLEXP: Inaktivera Active Scripting i Outlook Express (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Om du vill veta mer om hur du inaktiverar Active Scripting i Outlook 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  215774 OL2000: Inbäddade skript i HTML-meddelanden körs utan varning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Om du vill veta mer om hur du använder funktioner för virusskydd i Outlook Express klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  291387 Använda funktioner för virusskydd i Outlook Express 6
Mer information om Microsofts antivirusarbete finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Microsoft Antigen-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om virusvarningar finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
324731 Support-webbutsändning: Microsoft Windows XP: Brandvägg för Internet-anslutning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 940831 – senaste granskning 02/08/2008 11:20:42 – revision: 2.6

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbvirus kbenv kbfirewall kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB940831
Feedback