Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 14 augusti 2007

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) och Enterprise Scan Tool (EST).
INLEDNING
Den här artikeln innehåller information om identifiering och distribution för säkerhetsutgåvan från den 14 augusti 2007.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Säkerhetsuppdateringarna som publicerades den 14 augusti 2007 är tillgängliga via nedanstående webbplatser. Undantag anges i följande lista. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också. Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på varje webbplats i listan.

Miljöer där MBSA 1.2.1 eller 2.0.1 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) version 1.2.1 innehåller en integrerad version av ODT (Office Detection Tool). Om du använder MBSA 1.2.1 eller 2.0.1 för att identifiera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera samtliga säkerhetsuppdateringar från den 14 augusti 2007. Undantag anges i följande lista.

Obs! ODT-delen av MBSA 1.2.1 kan endast användas för lokala genomsökningar.

Obs! MBSA 1.2.1 stöder inte Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.

Obs! MBSA 2.0.1 stöds inte i Windows Vista, men MBSA 2.0.1 stöder fjärrgenomsökning av datorer där Windows Vista körs. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931943 MBSA-stöd (Microsoft Baseline Security Analyzer) för Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Säkerhetsuppdatering 921503 (säkerhetsbulletinen MS07-043)
  MBSA 1.2.1 och 2.0.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool från den 14 augusti 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
 • Säkerhetsuppdatering 940965 (säkerhetsbulletinen MS07-044)
  MBSA 1.2.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 936782 (säkerhetsbulletinen MS07-047)
  MBSA 1.2.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Windows Media Player 10 eller 11. Enterprise Scan Tool från den 14 augusti 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
 • Säkerhetsuppdatering 937986 (säkerhetsbulletinen MS07-049)
  MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool från den 14 augusti 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
 • Säkerhetsuppdatering 938127 (säkerhetsbulletinen MS07-050)
  MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool från den 14 augusti 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av WSUS (Windows Server Update Services)

Obs! SUS (Software Update Services) Service Pack 1 stöds inte längre, och inga säkerhetsuppdateringar ges ut för detta Service Pack.

Om du använder WSUS (Windows Server Update Services) 2.0 eller 3.0 för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringar från den 14 augusti 2007. Undantag anges i följande lista.
 • Säkerhetsuppdatering 921503 (säkerhetsbulletinen MS07-043)
  WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
 • Säkerhetsuppdatering 940965 (säkerhetsbulletinen MS07-044)
  WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SMS 2.0 med SUIT (Security Update Inventory Tool) eller SMS 2003 med ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Om du använder Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0 med SUIT, SMS 2003 med SUIT eller SMS 2003 med ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera och distribuera samtliga säkerhetsuppdateringar från den 14 augusti 2007. Undantag anges i följande lista.

Obs! SMS med SUIT stöder inte Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.
 • Säkerhetsuppdatering 921503 (säkerhetsbulletinen MS07-043)
  SMS SUIT stöder den del av den här uppdateringen som gäller Visual Basic 6.0 när du använder ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool). SMS ITMU stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Basic 6.0.
 • Säkerhetsuppdatering 940965 (säkerhetsbulletinen MS07-044)
  SMS SUIT stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel.
 • Säkerhetsuppdatering 936782 (säkerhetsbulletinen MS07-047)
  SMS SUIT stöder den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Windows Media Player 11 när du använder ESUIT.
 • Säkerhetsuppdatering 937986 (säkerhetsbulletinen MS07-049)
  SMS SUIT stöder den här uppdateringen när du använder ESUIT.
 • Säkerhetsuppdatering 938127 (säkerhetsbulletinen MS07-050)
  SMS SUIT stöder den här uppdateringen när du använder ESUIT.
ESUIT kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 och WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
936227 MS07-042 MSXML Ja Ja Ja Ja Ja Delvis, se SUS-avsnittet Ja Ej tillämpligt Ja Ja
921503 MS07-043 OLE Ej tillämpligt Delvis, se WU-avsnittet Delvis, se MU-avsnittet Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se SUS-avsnittet Delvis, se WSUS-avsnittet Ja Ja, med ESUIT Delvis, se SMS-avsnittet
940965 MS07-044 Excel Ja Ej tillämpligt Delvis, se MU-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
937143 MS07-045 Internet Explorer Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
938829 MS07-046 GDI Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
936782 MS07-047 Media Player Ej tillämpligt Ja Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ja Delvis, se SUS-avsnittet Ja Ja Ja, med ESUIT Ja
938123 MS07-048 Windows Gadget Ej tillämpligt Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ej tillämpligt Ja Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja
937986 MS07-049 Virtual Server Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja Ej tillämpligt Ja Ej tillämpligt Ja Ja Ja, med ESUIT Ja
938127 MS07-050 VML Ej tillämpligt Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja, med ESUIT Ja
Obs! MBSA 1.2.1 och SMS med SUIT (Security Update Inventory Tool) stöder inte Windows Internet Explorer 7, Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1: Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen äger rum den 15 augusti 2007 kl. 11:00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Är EST (Enterprise Scan Tool) kumulativt för SMS på samma sätt som ESUIT?

S2: Nej, EST är inte kumulativt, och det finns inga planer på att göra det kumulativt.

F3: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja, du kan använda MBSA 1.2.1 och 2.0.1 för att identifiera behovet av följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 14 augusti 2007, förutom i de fall där annat anges.
KB-nummer Bulletin-ID Komponent Identifiering
921503 MS07-043 OLE Se MBSA-avsnittet
940965 MS07-044 Excel Se MBSA-avsnittet
936782 MS07-047 Media Player Se MBSA-avsnittet
938123 MS07-048 Windows Gadget Se MBSA-avsnittet
937986 MS07-049 Virtual Server Se MBSA-avsnittet
938127 MS07-050 VML Se MBSA-avsnittet
Om du vill veta mer om vilka program som för närvarande inte identifieras i MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Det kan hända att du har installerat ett program som finns med i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln. I så fall måste du kanske manuellt avgöra om du måste installera säkerhetsuppdateringen som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder EST tillsammans med MBSA 1.2.1 för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4: Följande säkerhetsuppdateringar kräver att du använder EST tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge BaseBulletin-IDKomponent
921503MS07-043OLE
936782MS07-047Media Player
937986MS07-049Virtual Server
938127MS07-050VML
F5: Kan jag använda SMS för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja, SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 och SMS 2003 med SUIT används MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 och SMS 2003 med SUIT har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Läs mer om SMS på följande Microsoft-webbplats: SUIT med ESUIT krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna i SUIT klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 och SMS 2003 med SUIT används även Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera uppdateringar som krävs för Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Ytterligare information om ITMU finns på följande webbplats:
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 941394 – senaste granskning 01/16/2015 10:03:04 – revision: 2.2

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 för Macintosh
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB941394
Feedback