Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS07-052: Säkerhetsproblem i Crystal Reports for Visual Studio möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-052 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Förutsättningar

För att du ska kunna installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Windows Installer 3.1 vara installerat på datorn. Du kan hämta den senaste versionen av Windows Installer på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

 • När du försöker installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio .NET 2002 visas följande felmeddelande eller liknande:
  Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig. Klicka på OK om du vill försöka igen, eller ange en alternativ sökväg till en mapp som innehåller installationspaketet Filnamn .msi i rutan nedan.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  944298Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"
 • När du försöker installera en uppdatering för Visual Studio .NET 2002 visas följande felmeddelande eller liknande:
  Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig. Klicka på OK om du vill försöka igen, eller ange en alternativ sökväg till en mapp som innehåller installationspaketet Filnamn .msi i rutan nedan.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  939401Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"
 • Tänk dig följande situation: Du har en dator med Microsoft .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003 och installerar flera uppdateringar för .NET Framework eller Visual Studio .NET. Sedan tar du bort en uppdatering. I det här fallet återställs filversionen av .NET Framework eller Visual Studio .NET till versionen som installerades av den senaste Service Pack-uppdateringen.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  938244 Filversionen återställs till versionen som installerades av senaste Service Pack vid borttagning av en uppdatering för .NET Framework 1.0 eller .NET Framework 1.1
 • Du har en eller flera utgåvor av Microsoft Visual Studio 2005 som finns med i "Gäller", och denna eller dessa utgåvor har uppdaterats till Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1). Du har emellertid inte installerat funktionen "Crystal Reports for Visual Studio" i Visual Studio 2005. När du har installerat säkerhetsuppdatering 937061 från Microsoft Update erbjuds uppdateringen kanske igen, trots att datorn redan har uppdaterats.

  Microsoft har ändrat identifieringslogiken på Microsoft Update för att lösa det här problemet.

  Obs! Säkerhetsuppdatering 937061 har inte ändrats. Om du redan har installerat säkerhetsuppdateringen behöver du inte installera om den.

  Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 937061 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  937061 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1-utvecklingsplattformen
 • Om du vill veta mer om installationsproblem med uppdateringar för Microsoft Visual Studio .NET 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  939043 En delad fil återställs vid avinstallation av en uppdatering för en utgåva eller SKU på en dator med mer än en utgåva eller SKU av någon version av Visual Studio
  939400 Filer som delas av de båda utgåvorna av Visual Studio .NET 2003 SP1 eller Visual Studio .NET 2002 SP1 tas bort vid avinstallation av den Service Pack-version som installerades först
  939407 Det går inte att installera en uppdatering för .NET Framework 1.1, .NET Framework 1.0, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002 efter uppgradering av en dator från Windows XP till Windows Vista
  942380 Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again."
  943325 Vid försök att installera en uppdatering för flera utgåvor av Visual Studio 2005 installeras uppdateringen bara för en utgåva (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
937057 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1-utvecklingsplattformen
937058 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2003-utvecklingsplattformen
937059 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1-utvecklingsplattformen
937060 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio 2005-utvecklingsplattformen
937061 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1-utvecklingsplattformen
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikel-id: 941522 – senaste granskning 12/10/2007 21:09:27 – revision: 4.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB941522
Feedback
ms.js"> /html>