Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ändringar av Windows Skrivbordssökning i Windows Vista Service Pack 1

INLEDNING
Microsoft har gett ut en uppdatering för Windows Vista med följande ändringar:
 • Ändringar av Skrivbordssökning
 • Möjligheter för sökprogram från andra tillverkare att integreras i Windows
Uppdateringen innehåller ett nytt protokoll för anrop till standardprogrammet för skrivbordssökning.

I den här artikeln beskrivs uppdateringar av plattformen och användargränssnittet som ingår i Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Mer Information
Viktigt! Informationen i den här artikeln gäller bara installationer av Windows Vista SP1 eller uppgraderingar av Windows Vista SP1.

Uppdatering av plattformen

Sökprotokollet är protokollet för anrop till standardprogrammet för skrivbordssökning. Standardprogrammet kan vara Sökutforskaren eller ett annat program från en annan tillverkare.

Mer information om sökprotokollet och dess syntax finns på följande Microsoft-webbplats:Om du utvecklar ett program som utnyttjar eller bygger på ett visst program för skrivbordssökning bör du inte bara vara beroende av sökprotokollet. Eftersom många program kan ha tillgång till sökprotokollet kan du inte garantera att det aktuella programmet för skrivbordssökning har tillgång till sökprotokollet vid ett visst tillfälle. Använd i stället ett privat sökprotokoll som definieras av det aktuella programmet för skrivbordssökning. På samma sätt ska program för skrivbordssökning som är avsedda att vara en plattform för program från andra tillverkare stödja både sökprotokollet och ett tillverkarspecifikt sökprotokoll.

Obs! Sökprotokollet ersätter inte det tillverkarspecifika "search-ms"-protokollet, som fortfarande kan användas för att starta Sökutforskaren eller fråga Windows Search-indexeraren utan något meddelande.

Standardprogrammet för skrivbordssökning för sökprotokollet styrs från Kontrollpanelen. Använd någon av följande metoder för att visa eller ändra standardprogrammet för sökprotokollet.

Associera sökprotokollet med ett program:
 1. Klicka på Start och sedan på Standardprogram.
 2. Klicka på Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.
 3. Markera sökprotokollet och klicka på Byt program.
 4. Markera programmet du vill ha som standardprogram för hantering av sökprotokollet och klicka på OK.
Ange standardprogrammet för sökprotokollet
 1. Klicka på Start och sedan på Standardprogram.
 2. Klicka på Ange dina standardprogram.
 3. Markera programmen du vill använda som standardprogram och klicka på Välj standardinställningar för programmet.
 4. Markera sökprotokollet och klicka på Spara.

Uppdateringar av användargränssnittet

Microsoft har uppdaterat användargränssnittselementen i följande tabell.
AnvändargränssnittselementUppdatering
KontrollpanelenI dialogrutan Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program visas sökprotokollet under Protokoll.
KontrollpanelenI dialogrutan Ange dina standardprogram visas Sökutforskaren som ett valbart program.
KontrollpanelenI dialogrutan Indexeringsalternativ ingår en Paus-knapp. När du klickar på Paus-knappen avbryts indexering av nytt innehåll i Windows sökindex under 15 minuter.
Start-menynSök-alternativet till höger på Start-menyn har tagits bort.
Start-menynAlternativet Se alla resultat har ändrats till Sök överallt.
Start-menynGenom alternativet Sök överallt överförs sökargumenten som skrivs in i textrutan till standardsökprogrammet med hjälp av sökprotokollsyntaxen. Mer information om sökprotokollsyntaxen finns på följande Microsoft-webbplats:

Startpunkter för sökprotokollet

Genom den här uppdateringen används det nya sökprotokollet även på många av startpunkterna för allmän sökning i Windows Vista. Det nya sökprotokollet anropar standardprogrammet för skrivbordssökning. Dessa startpunkter för sökning innebär följande:
 • När du trycker på Windows-logtypen+F startar standardprogrammet för sökprotokollet.
 • När du klickar på Start och sedan trycker på F3 öppnas standardprogrammet för sökprotokollet i Utforskaren.
 • När du trycker på CTRL+F i Utforskaren startar standardprogrammet för sökprotokollet.
 • I Utforskaren visas alternativet Sök överallt i verktygsfältet så snart sökningen startar. När du klickar på detta alternativ startar standardprogrammet för sökprotokollet.
 • Du kan inte längre högerklicka på alternativet Sök i alla behållare.
Svojstva

ID članka: 941946 - Poslednji pregled: 04/16/2008 13:11:53 - Verzija: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Povratne informacije