Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Installer 4.5 är tillgänglig

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Microsoft Windows Installer är en komponent i Windows-operativsystemet. Windows Installer innehåller grundläggande standardfunktioner för installation och avinstallation av program. Programtillverkare kan utnyttja Windows Installer för att underlätta installation, underhåll och avinstallation.

Windows Installer 4.5 släpps med Windows Vista Service Pack 2 (SP2) och Windows Server 2008 SP2.
Windows Installer 4.5 har även släppts som ett distribuerbart paket för följande operativsystem:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Obs!Windows Installer 5.0 släpps med följande operativsystem: Således gäller inte Windows Installer 4.5 för dessa operativsystem.
Dessutom finns inte något distribuerbart paket för Windows Installer 5.0.
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Så här skaffar du Windows Installer 4.5 Redistributable
Innan du hämtar det här distribuerbara paketet måste du ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows.

Resultat av automatisk versionsidentifiering

Du använder ett 32-bitars operativsystem.
Obs! Om den automatiska identifieringen inte visas på skärmen, hittar du mer information i artikeln Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet.

Hämta Windows Installer 4.5 Redistributable

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta Windows Installer 4.5 Redistributable nu

Obs! Kontrollera i följande tabell vilken fil du ska välja för ditt operativsystem:

OperativsystemFiler som ska väljas på Microsoft Download Center
Windows XP SP2
Windows XP SP3
För 32-bitar: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
För 64-bitar: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
För IA64-plattformen: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
För 32-bitar: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
För 64-bitar: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
För IA64-plattformen: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
För 32-bitar: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
För 64-bitar: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
För IA64-plattformen: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu
En omstart krävs under installationen av Windows Installer 4.5-paketet för att nödvändiga binärfiler ska kunna uppdateras.

Mer information finns i artikeln Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster.
Fri från virus
Microsoft har genomsökt den här filen efter virus. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 
Mer Information

Nya och förbättrade funktioner i Windows Installer 4.5

Följande nya och förbättrade funktioner har införts i Windows Installer 4.5.

Transaktion med flera paket

I en transaktion med flera paket kan du skapa en enkel transaktion från flera paket. I en transaktion med flera paket används en klientprocess som dynamiskt inkluderar paket i transaktionen. Om ett eller flera av paketen inte installeras som väntat, kan du återställa installationen.

Inbäddad gränssnittshanterare

Du kan bädda in en anpassad hanterare för användargränssnitt (UI) i Windows Installer-paketet. Detta gör det enklare att integrera ett anpassat användargränssnitt. Du kan också aktivera en inbäddad UI-hanterare via Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, Alternativt kan du anropa en inbäddad UI-hanterare under en reparationsprocess för Windows Installer.

Inbäddad klientprocess

Du kan använda den inbäddade klientprocessen för att lägga till paket till en transaktion med flera paket. Med den inbäddade klientprocessen kan du aktivera installationshändelser för flera paket samtidigt. Du kan till exempel aktivera händelser för installation vid behov, reparation eller avinstallation för flera paket.

Uppdatera återhämtning vid ersättande

Denna funktion låter dig korrigera ändringar i FeatureComponent-tabellen under ersättande.

Återhämtning för uppdatering av delade komponenter under avinstallation

Denna funktion säkerställer att senaste komponentversioner är tillgängliga för alla produkter.

Kör anpassad åtgärd vid avinstallation av uppdatering

Denna funktion låter en uppdatering lägga till eller ändra en anpassad åtgärd så att åtgärden anropas när en uppdatering avinstalleras.

Problem som korrigeras i Windows Installer 4.5

Följande problem i tidigare versioner av Windows Installer har åtgärdats i Windows Installer 4.5:
 • Användarrättigheten SeBackupPrivilege saknades i Windows Installer-tjänsten. Detta förhindrade alla anpassade åtgärder som behövde rättigheten.
 • Vissa skiftlägeskänsliga jämförelser av tjänstnamn i åtgärden InstallValidate resulterade i ett onödigt meddelande om "filer som används" i Windows Vista.
 • När du avinstallerade en uppdatering som lade till en ny komponent avinstallerades även komponenten. Detta skedde även om komponenten delades av andra produkter.
MSI 4.5, Installer features, What is new
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 942288 – senaste granskning 07/28/2016 14:11:00 – revision: 4.0

Microsoft Windows Installer 4.5, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288
Feedback
> /html>