Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again."

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
Symptom
När du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering visas ett felmeddelande av följande slag:
Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again.
Det här felmeddelandet kan visas när du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering för någon av följande produkter:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002
Orsak
Problemet kan bero på följande:
 • Du har installerat en separat snabbkorrigering för produkten.

  Med en separat snabbkorrigering avses här en snabbkorrigering eller uppdatering som inte kommer att ingå i ett Service Pack eller en produktutgåva. En korrigering av detta slag är avsedd att lösa ett specifikt problem som kunden har med produkten, men korrigeringen lämpar sig inte för allmänt bruk.
 • Du har installerat en uppdatering som avsiktligt förhindrar installation av en snabbkorrigering eller uppdatering.

  Vissa uppdateringar blockerar andra uppdateringar av tekniska skäl, till exempel beroenden mellan uppdateringar.
Workaround
Undvik problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Ta bort snabbkorrigeringen eller uppdateringen som blockerar snabbkorrigeringen eller uppdateringen du försöker installera.

Du kan vanligen ta bort en snabbkorrigering eller uppdatering med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Så här tar du reda på vilken snabbkorrigering eller uppdatering du måste ta bort:
 1. Öppna Windows Installer (.msi)-loggen för snabbkorrigeringen eller uppdateringen du inte kunde installera. Om du inte kan hitta någon logg använder du följande kommando för att försöka installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen igen:
  snabbkorrigeringens_eller_uppdateringens_namn.exe /L:loggnamn.log
 2. I loggfilen du hittade eller skapade i steg 1 letar du upp en rad med text som liknar denna:
  DDPatch:M937058.BlockingPatches=U822550;U832138;U8321381031;U842936;U883661;U8321381036
  Numren motsvarar de blockerande snabbkorrigeringarna eller uppdateringarna och börjar med ett U eller M.

  Om du inte kan hitta några blockerande snabbkorrigeringar eller uppdateringar i loggen går du till steg 4.
 3. Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort alla snabbkorrigeringar och uppdateringar som förekommer i listan du letade upp i steg 2. Försök sedan åter att installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen du försökte installera när problemet uppstod.
 4. Om du inte kan hitta några blockerande snabbkorrigeringar eller uppdateringar i loggen ser du efter i listan i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen vilken snabbkorrigering eller uppdatering du måste ta bort. Gör så här:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Leta upp alla snabbkorrigeringar och uppdateringar för produkten du försöker uppdatera.
  3. Ta bort snabbkorrigeringen eller uppdateringen du installerade senast. Om du har installerat flera snabbkorrigeringar och uppdateringar, och du inte vet vilken du installerade senast, kan du börja med att ta bort snabbkorrigeringen eller uppdateringen med högst nummer.
  4. När du har tagit bort snabbkorrigeringen eller uppdateringen försöker du installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen du försökte installera när problemet uppstod. Om problemet kvarstår upprepar du steg c för att ta bort den näst senaste snabbkorrigeringen eller uppdateringen. Försök sedan åter att installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen du försökte installera när problemet uppstod.
  Obs! Du måste kanske upprepa steg c och d för flera snabbkorrigeringar och uppdateringar innan du kan installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen du försökte installera när problemet uppstod.

Metod 2

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Ta bort registerposten som anger att den blockerande snabbkorrigeringen eller uppdateringen finns. Följande tabell innehåller registernycklar för produkterna som nämns i avsnittet "Symptom".
Nummer Produkt Registernyckel
1 Microsoft .NET Framework 1.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0
2 Microsoft .NET Framework 1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.1
3 Microsoft Visual Studio .NET 2002
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.0
4 Microsoft Visual Studio .NET 2003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1
Så här tar du bort registerposten som anger att den blockerande snabbkorrigeringen eller uppdateringen finns:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit.exe och klicka sedan på OK.
 2. I tabellen ovan letar du upp registernyckeln som är associerad med produkten du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering för.
 3. Leta upp lämplig registernyckel i Registereditorn.
 4. Leta upp registerposten för den blockerande snabbkorrigeringen eller uppdateringen. Information om hur du tar reda på den blockerande snabbkorrigeringen eller uppdateringen som du måste ta bort registerposten för finns i steg 1 och 2 i Metod 1.
  • Exempel 1:
   Du försöker installera uppdatering 937058 för Microsoft Visual Studio .NET 2003, men uppdateringen blockeras eftersom du redan har installerat uppdatering 842936. I det här fallet måste du leta upp någon av följande registernycklar:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\M842936

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\U842936
  • Exempel 2:
   Du försöker installera uppdatering 928367 för Microsoft .NET Framework 1.0, men uppdateringen blockeras eftersom du redan har installerat uppdatering 886906. I det här fallet måste du leta upp någon av följande registernycklar:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\M886906

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\U886906
 5. När du har hittat rätt registernyckel högerklickar du på den och klickar sedan på Ta bort. Högerklicka till exempel på M842936.
 6. Avsluta Registereditorn.
Om du vill veta mer om en separat snabbkorrigering som du har installerat tidigare, eller om en uppdatering som blockeras av en redan installerad snabbkorrigering eller uppdatering, kontaktar du Microsoft Support. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 942380 – senaste granskning 12/03/2007 18:59:11 – revision: 1.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB942380
Feedback