Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 11 september 2007

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) och Enterprise Scan Tool (EST).
INLEDNING
Den här artikeln innehåller information om identifiering och distribution för säkerhetsutgåvan från den 11 september 2007.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Säkerhetsuppdateringarna från den 11 september 2007 är tillgängliga på nedanstående webbplatser. Undantag anges i följande lista. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.
 • Microsoft Windows Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Vista
   • Säkerhetsuppdatering 939778 (säkerhetsbulletinen MS07-053)
    Windows Update stöder endast de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Subsystem for Unix-based Applications.
   • Säkerhetsuppdatering 942099 (säkerhetsbulletinen MS07-054)
    MSN Messenger och Windows Live Messenger har en egen automatisk klientdistributionsmetod. Den här uppdateringen kan hämtas manuellt från följande Microsoft-webbplats:
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Vista
  • Microsoft Office XP, Office 2003 och Microsoft Office 2007
  • Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 och Exchange 2007
  • Internet Security and Acceleration Server 2004 och Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Säkerhetsuppdatering 941522 (säkerhetsbulletinen MS07-052)
    Microsoft Update stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
   • Säkerhetsuppdatering 939778 (säkerhetsbulletinen MS07-053)
    Microsoft Update stöder endast de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Subsystem for Unix-based Applications.
   • Säkerhetsuppdatering 942099 (säkerhetsbulletinen MS07-054)
    MSN Messenger och Windows Live Messenger har en egen automatisk klientdistributionsmetod. Den här uppdateringen kan hämtas manuellt från följande Microsoft-webbplats:
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP, Office 2003 och Microsoft Office 2007
 • Mactopia
  • Office 2001 för Mac
  • Office X för Mac
  • Office 2004 för Mac
Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på alla webbplatser som anges.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras med hjälp av MBSA 1.2.1 eller 2.0.1

MBSA 1.2.1 innehåller en integrerad version av Office Detection Tool (ODT). Om du använder MBSA 1.2.1 eller 2.0.1 för att identifiera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera samtliga säkerhetsuppdateringar från den 11 september 2007. Undantag anges i följande lista.

Obs! ODT-delen av MBSA 1.2.1 kan endast användas för lokala genomsökningar.

Obs! MBSA 1.2.1 stöder inte Windows Internet Explorer 7, Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.

Obs! MBSA 2.0.1 stöds inte i Windows Vista, men stöder fjärrgenomsökning av datorer där Windows Vista körs. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931943 MBSA-stöd (Microsoft Baseline Security Analyzer) för Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Säkerhetsuppdatering 941522 (säkerhetsbulletinen MS07-052)
  MBSA 1.2.1 och 2.0 stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003. Enterprise Scan Tool från den 11 september 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
 • Säkerhetsuppdatering 939778 (säkerhetsbulletinen MS07-053)
  MBSA 1.2.1 stöder inte den här säkerhetsuppdateringen. MBSA 2.0.1 stöder endast de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Subsystem for Unix-based Applications. Enterprise Scan Tool från den 11 september 2007 visar om den här uppdateringen behövs.
 • Säkerhetsuppdatering 942099 (säkerhetsbulletinen MS07-054)
  MSN Messenger och Windows Live Messenger har en egen automatisk klientdistributionsmetod. Den här uppdateringen kan hämtas manuellt från följande Microsoft-webbplats:
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SUS (Software Update Services) eller WSUS (Windows Server Update Services)

Obs! SUS 1.0 Service Pack 1 (SP1) stöds inte längre, och inga säkerhetsuppdateringar kommer att ges ut.

Om du använder SUS 2.0, SUS 3.0, WSUS 2.0 eller WSUS 3.0 för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringarna från den 11 september 2007. Undantag anges i följande lista.
 • Säkerhetsuppdatering 941522 (säkerhetsbulletinen MS07-052)
  WSUS 2.0 och 3.0 stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
 • Säkerhetsuppdatering 939778 (säkerhetsbulletinen MS07-053)
  WSUS 2.0 och 3.0 stöder endast de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Subsystem for Unix-based Applications.
 • Säkerhetsuppdatering 942099 (säkerhetsbulletinen MS07-054)
  MSN Messenger och Windows Live Messenger har en egen automatisk klientdistributionsmetod. Den här uppdateringen kan hämtas manuellt från följande Microsoft-webbplats:

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0 tillsammans med SUIT (Security Update Inventory Tool) eller SMS 2003 tillsammans med ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Om du använder Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0 tillsammans med SUIT, SMS 2003 tillsammans med SUIT, eller SMS 2003 tillsammans med ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera och distribuera alla säkerhetsuppdateringar från den 11 september 2007. Undantag anges i följande lista.
Obs! SMS med SUIT stöder inte Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.
 • Säkerhetsuppdatering 941522 (säkerhetsbulletinen MS07-052)
  SMS med SUIT stöder de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003 när du använder ESUIT. SMS med ITMU stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
 • Säkerhetsuppdatering 939778 (säkerhetsbulletinen MS07-053)
  SMS med SUIT stöder den här säkerhetsuppdateringen när du använder ESUIT. SMS med ITMU stöder endast de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Subsystem for Unix-based Applications.
 • Säkerhetsuppdatering 942099 (säkerhetsbulletinen MS07-054)
  MSN Messenger och Windows Live Messenger har en egen automatisk klientdistributionsmetod. Den här uppdateringen kan hämtas manuellt från följande Microsoft-webbplats:
ESUIT kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0.1 WSUS 2.0 och WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
938827 MS07-051 Agent Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
941522 MS07-052 Crystal Reports Ej tillämpligt Ej tillämpligt Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se WSUS-avsnittet Ja Ja, med ESUIT Delvis, se SMS-avsnittet
939778 MS07-053 Posix Ej tillämpligt Delvis, se Windows Update-avsnittet Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se WSUS-avsnittet Ja Ja, med ESUIT Delvis, se SMS-avsnittet
942099 MS07-054 MSN Messenger Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja
Obs! MBSA 1.2.1 med SUIT och SMS med SUIT stöder inte Windows Internet Explorer 7, Windows Vista, x64-baserade versioner av Windows eller Itanium-baserade versioner av Windows.

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga återutgivningar den här månaden.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1:Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen äger rum den 12 september 2007 kl. 11:00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Är EST (Enterprise Scan Tool) kumulativt för SMS på samma sätt som ESUIT?

S2: Nej, EST är inte kumulativt, och det finns inga planer på att göra det kumulativt.

F3: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja, du kan använda MBSA 1.2.1 och 2.0.1 för att kontrollera om du behöver installera följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 11 september 2007.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID Komponent Identifiering
941522 MS07-052 Crystal Reports Se MBSA-avsnittet
939778 MS07-053 Posix Se MBSA-avsnittet
942099 MS07-054 MSN Messenger Se MBSA-avsnittet
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du har installerat ett program som finns med i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder EST tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4: Följande säkerhetsuppdateringar kräver att du använder EST tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-IDKomponent
941522MS07-052Crystal Reports
939778MS07-053Posix
F5: Kan jag använda SMS för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT används MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Det finns mer information om SMS på följande Microsoft-webbplats: SUIT med ESUIT krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna i SUIT klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 med SUIT och SMS 2003 med SUIT används även Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera uppdateringar som krävs för Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Mer information om ITMU finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 942399 – senaste granskning 01/16/2015 09:49:35 – revision: 2.5

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB942399
Feedback