Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Implementera URL-validering i programutveckling för Windows XP eller Windows Server 2003

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Den här artikeln innehåller vägledning för programutvecklare som vill implementera URL-validering i program för Windows XP eller Windows Server 2003. I artikeln beskrivs hur URL-adresser valideras i program innan de överförs till Windows för körning.
Mer Information
Windows Shell32-funktionen ShellExecute gör det möjligt för program att överföra URL-adresser. Program måste utformas omsorgsfullt utifrån hotmiljön. Detta gäller alla program där URL-hantering används för att acceptera ej tillförlitliga data.

Innan URL-adresser som ska köras av Windows Shell32 överförs av ett program ska följande hända:
  1. Programmet ska anropa SHParseDisplayName-funktionen tillsammans med URI-strängen.
  2. Om steg 1 lyckas ska programmet anropa ShellExecuteEx-funktionen tillsammans med SEE_MASK_INVOKEIDLIST-flaggan och PIDL:n (Pointer to an item IDentifier List).
Svojstva

ID članka: 943522 - Poslednji pregled: 10/19/2007 16:43:00 - Verzija: 1.2

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  • kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB943522
Povratne informacije