Rekommenderade fil- och mappundantag för Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 och Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 943556
INTRODUKTION
Microsoft Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 och Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection söker igenom filer och mappar på datorn efter skadliga program som kallas skadlig kod. Som standard inkluderas alla filer och mappar när programmen söker igenom datorn. Du kan dock konfigurera Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection 2010 och System Center 2012 Endpoint Protection för att hoppa över vissa filer eller mappar när de söker igenom datorn. Vi rekommenderar att du inte utför en genomsökning av skadliga program på filer för vissa program eller operativsystem roller. Detta är för att förhindra följande problem:
 • Ett antimalware-program kunde felaktigt bestämma att en fil är ett skadligt program. Detta skulle anses vara ett falskt positivt resultat.
 • Genomsökningen av antimalware kan minska prestanda för ett visst program när programmet försöker få åtkomst till programfilerna.
Den här artikeln innehåller länkar till artiklar och webbplatser som kan identifierar filer och mappar för vissa Microsoft-produkter. Vi rekommenderar att du utesluta dessa filer och mappar från Forefront Security och System Center 2012 Endpoint Protection scan operationer.

Obs! Informationen i denna artikel gäller även andra antivirus- och antimalware-program som du kan använda. Även om du kör ett antivirus- eller antimalware-program på en dator som kör en tredje parts program eller en tjänst, rekommenderar vi att du kontaktar programleverantören. Programleverantören kan du ta reda på om vissa filer eller mappar bör undantas från genomsökningen antivirus- eller antimalware.
Mer Information
Följande avsnitt innehåller information om filer och mappar som bör undantas från scanning av antimalware program. Informationen är kategoriserad efter roll för operativsystem eller program.

Både Forefront Endpoint Protection och System Center Endpoint Protection har förkonfigurerats principmallar för olika serverroller. Mer information om de här mallarna finns http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412475.aspx.

Domänkontrollanter

815263 Antivirus-, säkerhetskopierings- och diskoptimeringsprogram som är kompatibla med File Replication Service
837932 Händelse-ID 2108 och händelse-ID 1084 inträffar under inkommande replikering av Active Directory i Windows 2000 Server och Windows Server 2003
822158 Rekommendationer för virussökning av Enterprise-datorer som kör nuvarande versioner av Windows som stöds

Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
Hantera antivirusprogram på Active Directory-domänkontrollanter
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816917 (v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 Utbyte och antivirusprogram
245822 Rekommendationer för att felsöka ett Exchange Server-datorn med ett antivirusprogram installerat
Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Forefront Endpoint Protection

Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

IIS (Internet Information Server) (IIS)

817442 IIS 6.0: Viruskontroll av IIS komprimeringskatalogen resultera i filen 0 byte

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server

Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft SharePoint Portal Server

320111 Slumpmässiga fel kan uppstå när antivirusprogram söker igenom Microsoft webblagringssystem i SharePoint Portal Server 2001 och i SharePoint Portal Server 2003
322941 Microsofts placering på antiviruslösningar för Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SQL Server

309422 Riktlinjer för val av antivirusprogram som körs på datorer som kör SQL Server

Microsoft Systems Management Server (SMS)

327453 Antivirusprogram kan bidra till filen backlogs i SMS 2.0 och SMS 2003

Microsoft Virtual Server 2005 eller Microsoft Virtual PC 2004

840193 Virtuella datorer körs mycket långsamt i Virtual PC 2004 eller Virtual Server 2005

Windows-operativsystem

822158 Rekommendationer för virussökning av Enterprise-datorer som kör nuvarande versioner av Windows som stöds

Allmän information

900638 Flera problem uppstå om antivirusprogram som inträffar när filen Wsusscan.cab eller Wsusscn2.cab-filen kopieras
Referenser
Mer information om Forefront Client Security policy-baserad undantag finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du använder Forefront Client Security finns i produktdokumentationen för Forefront Client Security. Den här dokumentationen innehåller följande handböcker:
 • Microsoft Forefront Client Security Starthandbok
 • Microsoft Forefront Client Security planerings- och arkitekturguiden
 • Microsoft Forefront Client Security Deployment Guide
 • Microsoft Forefront Client Security Administrator's Guide
 • Användarhandbok för skalbarhet och prestanda för Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Client Security katastrof återställning Guide
 • Säkerhetsguiden för Microsoft Forefront Client Security
 • Felsökningsguide för Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Client Security Technical referensguide
Du kan hämta den här dokumentationen finns på följande Microsoft-webbplats:
FCS

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 943556 – senaste granskning 07/04/2015 02:04:00 – revision: 3.0

Microsoft Forefront Client Security, Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

 • kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB943556 KbMtsv
Feedback