Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande vid försök att uppgradera Office 2007-program, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 till Service Pack 1-nivå om diskutrymmet är för litet på Windows-systemenheten: "Installationen av det här paketet misslyckades"

Symptom
Du försöker uppgradera Office 2007-program, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 till Service Pack 1-nivå på en dator där det inte finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme på Windows-systemenheten. I detta fall misslyckas uppgraderingen, och följande felmeddelande visas:
Installationen av det här paketet misslyckades.
Det här problemet uppstår till exempel när du installerar 2007 Microsoft Office suites SP1 på Windows-systemenheten, och det finns mindre än 500 MB (megabyte) ledigt diskutrymme där.

När du aktiverar utförlig loggning för att starta installationen loggas dessutom något av följande felmeddelanden i filen Mainwwsp1.log när installationen misslyckas:

Felmeddelande 1
MSI (s) (A4:7C) [16:03:49:366]: Unable to create a temp copy of patch 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\OWP396.tmp\MAINWWsp1.msp'.
There is not enough space on the disk.
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:501]: Note: 1: 1708
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:501]: Note: 1: 2729
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:531]: Note: 1: 2729
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:531]: Produkt: Microsoft Office Enterprise 2007 -- Installationen misslyckades.
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:611]: MainEngineThread returnerar 1635
Korrigeringspaketet kunde inte öppnas. Kontrollera att paketet finns och kan nås eller kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är ett giltigt Windows Installer-korrigeringspaket.
Felmeddelande 2
Property(S): OutOfDiskSpace = 1
Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 1
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
Property(S): HxDs_Tmp_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\Users\Användare\AppData\Local\Temp\Hx2ECE.tmp
Property(S): HxDs_Tmp_Hash_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 16C8F8332C59CBB6BDCC702A1F4D2472907E5C3A18
Property(S): SQM_MID = C4CA1343506F4146BED8CB971049A42D
Property(S): OFFDIAG_ID1 = a121e88a-19e5-4320-bd11-14a8de344fc0
MSI (s) (0C:E0) [14:05:50:505]: Produkt: Microsoft Office Enterprise 2007 - Uppdateringen '2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)' kunde inte installeras. Felkod 1603. Ytterligare information finns i loggfilen C:\Users\Användare\AppData\Local\Temp\MAINWWsp1.LOG.

MSI (s) (0C:E0) [14:05:50:505]: En uppdatering installerades av Windows Installer. Produktens namn: Microsoft Office Enterprise 2007. Produktens version: 12.0.6213.1000. Produktens språk: 0. Uppdateringens namn: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1). Slutförande- eller felstatus efter installationen: 1603.

MSI (s) (0C:E0) [14:05:50:505]: Note: 1: 1729
MSI (s) (0C:E0) [14:05:50:505]: Produkt: Microsoft Office Enterprise 2007 -- Konfigurationen misslyckades.
Obs!
  • Aktivera utförlig loggning genom att starta installationen vid en kommandotolk med hjälp av växeln /log.
    Kör till exempel följande kommando vid en kommandotolk:
    Office2007SP1-filnamn.exe /log:%temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  • Filen Mainwwsp1.log finns i samma mapp som loggfilen du anger. I exemplet i föregående anmärkning finns filen Mainwwsp1.log i %temp%-mappen.
Orsak
När du uppgraderar Office 2007-program, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 till Service Pack 1-nivå, extraheras filerna till mappen %SystemDrive%\Temp. De extraherade filerna för 2007 Microsoft Office suites SP1-paketet upptar cirka 264 MB diskutrymme. Dessutom cachelagras två kopior av de extraherade filerna på Windows-systemenheten under installationen. Om du hämtar paketet till Windows-systemenheten krävs det därför mer ledigt utrymme där för att köra paketet.

Obs! 2007 Microsoft Office suites SP1-paketet är 217 MB stort.

Microsoft Self-Extractor-paket kontrollerar bara att det finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på Windows-systemenheten för de extraherade filerna. Övriga krav på diskutrymme för installationen kontrolleras inte.
Lösning
Lös det här problemet genom att se till att det finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme på Windows-systemenheten innan du kör 2007 Microsoft Office suites SP1-paketet. Hur mycket utrymme som faktiskt krävs beror på hur stor uppdatering som installeras. Normalt är det lediga diskutrymme som krävs för att köra Microsoft Self-Extractor-paket fem eller sex gånger paketets storlek.

Vi rekommenderar att du flyttar paketet till en annan enhet och sedan startar installationen genom att köra paketet.

För att du ska kunna installera 2007 Microsoft Office suites SP1 måste det finnas minst 1,1 GB (gigabyte) ledigt diskutrymme på en dator med Windows XP SP2. På en dator med Windows Vista måste det finnas minst 1,75 GB ledigt diskutrymme på Windows-systemenheten. För att installationen av 2007 Microsoft Office suites SP1 ska gå så smidigt som möjligt rekommenderar vi att det finns minst 3 GB ledigt diskutrymme på Windows-systemenheten.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Referenser
Om du vill veta mer om kommandoradsväxlarna i Microsoft Self-Extractor-paket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
912203 Beskrivning av kommandoradsväxlar som stöds av programinstallationspaket, uppdateringspaket eller snabbkorrigeringspaket som har skapats med hjälp av Microsoft Self-Extractor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 943589 – senaste granskning 02/08/2008 11:20:42 – revision: 1.4

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 1, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1, Office 2003 Web Components Service Pack 1 for the 2007 Microsoft Office System, Microsoft Expression Web Service Pack 1, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Language Pack 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB943589
Feedback
> /html>