MS08-009: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office Word 2003: 12 februari 2008

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-009 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även korrigeringar för problemen i Microsoft Office Word 2003 som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  • 934748 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 3: 7 december 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Innan du kan installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) vara installerat.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Office 2003 Service Pack 3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Information om borttagning

Du kan ta bort den här säkerhetsuppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
Word2003 Word2k3 Word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS word office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 943983 – senaste granskning 01/15/2015 18:35:33 – revision: 3.0

  • Microsoft Office Word 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner KB943983
Feedback