MS08-014: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 11 mars 2008

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-014 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på den internationella supportwebbplatsen: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Känt problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Du installerar säkerhetsuppdatering 943985 på en dator med Microsoft Office Excel 2003. Efter du har installerat uppdateringen returnerar matrisdefinierade funktioner med ett VBA-makro (Visual Basic for Applications) som refererar till en källa för realtidsdata ett felaktigt värde. Det felaktiga värdet är vanligen 0.

  Microsoft har undersökt problemet och gett ut säkerhetsuppdatering 943985 igen för användare av Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 2 och Microsoft Office Excel Service Pack 3.

  Uppdateringen erbjuds genom Automatiska uppdateringar till dessa användare, oavsett om de har installerat den ursprungliga versionen av säkerhetsuppdatering 943985 eller inte.

  Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av uppdateringen som är installerad, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  950340När du har installerat säkerhetsuppdatering 943985 returnerar Excel 2003-beräkningar ett felaktigt värde när en källa för realtidsdata används i en användardefinierad Visual Basic for Applications-funktion
 • Följande problem kan uppstå när du har installerat säkerhetsuppdateringen 943985 på en dator med Microsoft Office Excel 2003.
  • Du kan inte importera en textfil med Textimportguiden i Excel 2003.
  • Du kan inte längre köra VBA-kod som använder Paste-metoden i funktionen Workbook_Open() eller i funktionen Auto_Open() för att kopiera textdatan till en viss cell i ett Excel-kalkylblad. När du dubbelklickar på Excel-arbetsboken för att köra VBA-koden kan textdata endast kopieras till cell A1. Textdata kan inte kopieras till den förväntade cellen. Dessutom saknas första tecknet i textdatan i cell A1.
  • Östasiatiska tecken i filen kanske inte visas när du öppnar en fil som använder ANSI-kodning och som är i tabbavgränsat TXT-format. De östasiatiska tecknen kan till exempel vara koreanska eller kinesiska tecken.
  • Du sparar ett Excel-kalkylblad som innehåller en cell med flera rader som sparas som en TXT-fil. När du öppnar TXT-filen i Excel 2003 kan raderna som tidigare var i samma cell visas separat i flera celler.

   Obs! Tryck på ALT+RETUR när du skriver in text i cellen om du vill lägga till en rad i en cell i Excel.
  • Innehållet i följande filer kanske visas på fel sätt när de öppnas i Excel 2003:
   • Tabbavgränsade TXT-filer som använder ANSI-kodning
   • Kommaavgränsade CSV-filer som använder UTF-8-kodning
  Lös problemen genom att installera snabbkorrigering 952208. Om du vill veta mer om snabbkorrigering 952208 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  952208Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Excel 2003: 10 maj 2008 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Innan du kan installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) vara installerat på datorn.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Information om borttagning

Den här säkerhetsuppdateringen kan tas bort med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS excel office security patch performance reliability update download 2003 fix 2003 patch performance security stability update office
Egenskaper

Artikel-id: 943985 – senaste granskning 01/16/2015 02:13:40 – revision: 4.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB943985
Feedback