MS08-009: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Viewer 2003: 12 februari 2008

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-009 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word Viewer 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
wdview2003 wdview2k3 wdview11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS word office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 943992 – senaste granskning 01/16/2015 09:44:27 – revision: 2.0

Microsoft Office Word Viewer 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner KB943992
Feedback