Vissa tjänster startar inte i Windows Vista

Källa: Microsoft Support
Resultat
På Windows Vista-datorer märker du att tjänsten Windows-brandväggen inte körs. När du försöker starta tjänsten manuellt visas felmeddelandet nedan. Problemet kan även uppstå med DHCP-klienttjänsten eller tjänsten Diagnostic Policy Service.

Det här felmeddelandet för tjänsten Windows-brandväggen visas:
Windows kunde inte starta Windows-brandväggen på lokal dator. Mer information finns i systemloggen. Om den här tjänsten inte kommer från Microsoft, bör du kontakta tillverkaren av tjänsten och ange den tjänstspecifika felkoden 5.


Följande händelse visas i systemhändelseloggen:
Källa: Tjänstkontrollhanteraren Händelseloggleverantör.
Händelse-ID: 7024
Tjänsten Windows-brandväggen avbröts med den tjänstspecifika felkoden 5 (0x5)
Orsak
Felet betyder "Åtkomst nekas". Det här kan hända om kontot "MpsSvc" saknar de behörigheter som krävs för de aktuella registernycklarna.

För kontot NT Service\MpsSvc behövs behörigheter för följande nycklar:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  behörighet som krävs: Läsa värde; Ange värde
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  behörighet som krävs: Fullständig behörighet; Läsa
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  behörighet som krävs: Fullständig behörighet; Läsa

I DHCP-klienttjänsten uppstår problemet om kontot NT Service\DHCP saknar nödvändig behörighet för följande nycklar:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  behörighet som krävs: Läsa värde, Skapa värde, Räkna upp undernycklar, Meddela, Läsa behörigheter
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  behörighet som krävs: Fullständig behörighet, Läsa

För tjänsten Diagnostic Policy Service kan problemet uppstå när kontot Trustedinstaller saknar behörighet för nyckeln nedan:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
behörighet som krävs: Fullständig behörighet, Läsa
Lösning
Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med Windows-brandväggen, exempelvis:
 • Windows-brandväggen är inte standardbrandväggen
 • Windows-brandväggen startar inte
 • Windows Vista kan inte starta Windows-brandväggen
 • Fjärrhjälp för det tjänstspecifika felet 5 (0x5) fungerar inte
 • Du har inte åtkomst till delade filer och skrivare
Om du vill hämta och köra den automatiska felsökaren klickar du på länken Lös det här problemet:


Om du hellre löser problemet på egen hand än använder automatisk felsökning, lägger du till behörigheten för kontot i de här registernycklarna. Så här gör du exempelvis för tjänsten Windows-brandväggen:
 1. I Registereditorn går du till nyckeln som du ska lägga till behörighet för.
 2. Högerklicka på nyckeln och klicka på Behörigheter.
 3. Se till att Platser är valt som den lokala datorn.
 4. I fältet "Ange de objektnamn som ska väljas" skriver du "NT SERVICE\mpssvc". Klicka sedan på "Kontrollera namn".
 5. Klicka på OK.
 6. Markera därefter kontot som visas i listan och lägg till rätt behörighet för det.
 7. Klicka därefter på OK.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 943996 – senaste granskning 10/13/2010 16:39:00 – revision: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

 • kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996
Feedback