Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

MS08-013: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP: 12 februari 2008

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Förutsättningar

Innan du kan installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) vara installerat.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Office XP Service Pack 3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP

Information om borttagning

Den här uppdateringen kan inte tas bort. Det finns ett problem i Microsoft Office XP som gör att Office XP delvis avinstalleras när uppdateringar för vissa komponenter installeras eller avinstalleras. Denna uppdatering löser problemet. När säkerhetsuppdateringen avinstalleras uppstår dock problemet igen och Office avinstalleras delvis. För att förhindra att detta problem uppstår kan du inte avinstallera den här uppdateringen.

Om du vill återgå till en tidigare installation av Office XP utan säkerhetsuppdateringen måste du först avinstallera Office XP. Installera sedan Office XP igen från original-CD:n eller den ursprungliga installationsplatsen.
officeXP office2k2 office10 offxp off2k2 off10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Svojstva

ID članka: 944423 - Poslednji pregled: 03/05/2008 16:17:50 - Verzija: 2.1

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Word 2002 with Microsoft Excel 2002

  • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB944423
Povratne informacije