Knapparna för Live Meeting-tillägget visas inte i Outlook 2007

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 944602
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Symptom
Knapparna för Microsoft Office Live Meeting-tillägget visas inte i Outlook 2007. Eller så kan det hända att följande felmeddelande visas i Outlook 2007 när du använder Live Meeting 2005-tillägg eller konsolen Live Meeting 2007:
Ett fel uppstod när e-inbjudan skickades. Kontrollera e-postinställningarna och sedan skicka inbjudan igen
Lösning
Lös problemet genom att ändra registret med hjälp av följande metoder.

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.


Obs! Följ dessa metoder i ordning. Kontrollera om problemet är löst efter varje metod.

Metod 1: Ta bort filen lmxp32.dll

Du kan ta bort filen lmxp32.dll. Detta tar bort alla tillägg i Outlook 2007. Gör så här:
 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg -menyn i Outlook 2007.
 2. Klicka på Add-insi navigeringsfönstret.

  Skärmbilden för det här steget
 3. Klicka på det tillägg som du vill ta bort i rutan Hantera och klicka sedan på Sök.
 4. Klicka på det tillägg som du vill ta bort, Lägg märke till den plats där tillägget är installerat och klicka sedan på Ta bort.

  Skärmbilden för det här steget
 5. Klicka på Start, klicka på datornoch öppna mappen C:\Windows\System32.
 6. Högerklicka på Lmxp32.dlli informationsfönstret och klicka sedan på Ta bort.
 7. Installera om tilläggen. Gör så här:
  1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg -menyn i Outlook 2007.
  2. Klicka på Add-insi navigeringsfönstret.
  3. Klicka på det tillägg som du vill lägga till i rutan Hantera och klicka sedan på Sök.
  4. Klicka på Lägg tilloch letar reda på tillägget som du antecknade i steg 4.
  5. Markera kryssrutan för det tillägg som du har lagt till och klicka sedan på OK

Metod 2: Ta bort manifestfiler

Du kan ta bort manifestfilerna. Detta tar bort alla tillägg i Outlook 2007. Gör så här:
 1. Följ steg 1 till 4 från metod 1.
 2. Klicka på Start, klicka på datornoch öppna mappen C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Live möte delade.
 3. Ta bort alla filer som har manifest i slutet av filnamnet.
 4. Installera om tilläggen. Gör så här:
  1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg -menyn i Outlook 2007.
  2. Klicka på Add-insi navigeringsfönstret.
  3. Klicka på det tillägg som du vill lägga till i rutan Hantera och klicka sedan på Sök.
  4. Klicka på Lägg tilloch letar reda på tillägget som du antecknade i steg 4.
  5. Markera kryssrutan för det tillägg som du har lagt till och klicka sedan på OK.

Metod 3: Gör ändringar i registret

Om du vill att vi ska utföra metod 3, gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill utföra metod 3 själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig


Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning rutan och följ anvisningarna i Fix it -guiden.

Obs!
 • Den här guiden eventuellt bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.Jag löser det själv

Obs! Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Be din systemadministratör om du behöver hjälp med avancerad felsökning eller kontakta Microsoft Support vid: http://support.microsoft.com/contactus/

Om du vill ändra registervärdena korrekt måste du ha en säkerhetsidentifierare (SID). Gör så här:
 1. Klicka på Startoch skriv cmd.
 2. Kopiera och klistra in följande kommando vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:

  WMIC-användarkonto där name = % användarnamn % hämta sid
 3. Anteckna SID-ID.
 4. I anteckningar, kopiera och klistra in följande information:
  Windows Registry Editor Version 5.00   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar]   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook]   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook\Main] "Position"=dword:00000001 "Index"=dword:00000004 "Top"=dword:00000034 "Left"=dword:00000000 "Width"=dword:00000167 "Height"=dword:0000001a "Visible"=dword:ffffffff
 5. Spara filen som en REG-fil.
 6. Leta upp mappen där du sparade filen registret i Datorn.
 7. Dubbelklicka på REG-filen och klicka sedan på Ja för att göra de nödvändiga ändringarna i registret.

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet kvarstår kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 944602 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/19/2013 11:41:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Live Meeting 2007, Microsoft Office Live Meeting 2005

 • kbexpertisebeginner kbregistry kbtshoot kbprb kbwinliveportal vkbportal107 vkbportal230 kbfixme kbmsifixme vkbportal238 kbsmbportal kbmt KB944602 KbMtsv
คำติชม