Systemikoner visas inte i meddelandefältet i Windows Vista eller Windows 7 förrän du startar om datorn

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphör 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows XP måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Beskrivning av problemet
När du startar en dator som kör Windows Vista eller Windows 7 första gången saknas vissa ikoner i meddelandefältet längst ned till höger på skärmen.
 • Nätverksikonen
 • Volymikonen
 • På/av-ikonen
Kryssrutorna för de här ikonerna är inte heller markerade på fliken Meddelandefält i dialogrutan Egenskaper för Aktivitetsfältet och Start-menyn. Men funktionerna för nätverk, volym och på/av fungerar som de ska även om ikonerna inte visas i meddelandefältet. Du har åtkomst till funktionerna via Kontrollpanelen.

Om du gav datorn tillräckligt med tid för att slutföra initieringen av uppstartstjänsterna innan du startade om den, men alla systemikoner ändå inte visas i meddelandeområdet efter omstarten, kan du se till att de visas genom att ta bort två undernycklar från registret.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig

Lös det åt mig

Om du vill köra en automatisk lösning på problemet klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
När du startar en ny dator första gången kör operativsystemet starttjänstinitieringar som kan ta mellan en till sex timmar att slutföra, beroende på vilka program som är förinstallerade på datorn. Se till att operativsystemet får tillräckligt med tid för att slutföra initieringarna innan du stänger av eller startar om datorn. Problemet uppstår vanligtvis inte om operativsystemet har slutfört initieringen av alla bakgrundstjänster innan det startas om.

Obs! Du kan ta reda på om initieringarna har slutförts genom att titta på hårddisklampan (om funktionen finns på datorn). Om lampan blinkar i stället för att lysa med ett fast sken kan initieringarna ha slutförts. Du kan också kontrollera CPU-användningen på fliken Prestanda i Aktivitetshanteraren. Om CPU-användningen är mindre än 15 procent är initieringen förmodligen klar och du kan stänga av eller starta om datorn. Du kan få ikonerna att visas genom att ta bort två undernycklar från registret. Följ instruktionerna nedan.

Obs! Du kanske måste använda lösningen igen efter att du har startat om datorn om ikonerna fortfarande inte visas i meddelandeområdet.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv regedit i rutan Påbörja sökning eller rutan Sök bland program och filer och tryck på RETUR.

  Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. I informationsrutan klickar du på registerposten IconStreams.
 4. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 5. I informationsrutan klickar du på registerposten PastIconsStream.
 6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta om Explorer.exe-processen. Gör så här:
  1. Tryck på CTRL+SKIFT+ESC.
  2. På fliken Processer i Aktivitetshanteraren klickar du på processen explorer.exe och klickar sedan två gånger på Avsluta process.
  3. Arkiv-menyn klickar du på Ny aktivitet (Kör...), skriver explorer och klickar på OK.
  4. Avsluta Aktivitetshanteraren.
 9. Gör så här om du använder Windows 7:
  1. Klicka på StartStart-knappen, skriv Anpassa ikoner och klicka sedan på Anpassa ikonerna i aktivitetsfältet.
  2. Klicka på Aktivera och inaktivera systemikoner och ställ in volym, nätverk och strömsystem på .
  3. Klicka på OK se till att ström, nätverk och volym är rätt inställda och klicka sedan på OK.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
jpn notification tray icons reboot LB_9646677
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 945011 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/06/2011 15:56:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011
คำติชม