MS08-013: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 12 februari 2008

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Förutsättningar

Innan du kan installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) vara installerat.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation av Office 2003-paketet som det var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2003-paketet. Sedan installerar du om programmet med hjälp av originalmetoden.

Den här uppdateringen kan inte tas bort på grund av ett problem i Office 2003 som gör att Office 2003 delvis avinstalleras när uppdateringar för vissa komponenter installeras eller avinstalleras. Denna uppdatering löser problemet. När säkerhetsuppdateringen tas bort uppstår dock problemet igen och Office avinstalleras delvis. För att förhindra att detta problem uppstår kan du inte avinstallera den här uppdateringen.
Office2003 Office2k3 Office11 off2003 off2k3 off11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 945185 – senaste granskning 03/05/2008 16:17:50 – revision: 2.1

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003

  • kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB945185
Feedback