Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Internet Explorer 7 distribueras via WSUS den 12 februari 2008. Distributionen kan kräva administratörsåtgärder

Översikt
Den 12 februari 2008 kommer Microsoft att släppa Windows Internet Explorer 7 Installation and Availability Update till WSUS (Windows Server Update Services) som ett samlat uppdateringspaket. Windows Internet Explorer 7 Installation and Availability Update är ett fullständigt installationspaket för uppgradering av datorer med Internet Explorer 6 till Windows Internet Explorer 7. Artikel 940767 i Microsoft Knowledge Base innehåller mer information om paketet. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
940767 Beskrivning av Windows Internet Explorer 7 Installation and Availability-uppdateringen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Eftersom Windows Internet Explorer 7 Installation and Availability-uppdateringen kallas Windows Internet Explorer 7 på Download Center och Microsoft Update, kallas uppdateringen Windows Internet Explorer 7 även i den här artikeln i fortsättningen.

Om du vill installera Windows Internet Explorer 7 med hjälp av WSUS i dag, kan du importera det här paketet från webbplatsen Microsoft Update Catalog med hjälp av instruktionerna i "Distribuera Windows Internet Explorer 7 med hjälp av WSUS" nedan.

Om du har konfigurerat WSUS för "automatiskt godkännande" av samlade uppdateringspaket (detta är inte standardkonfigurationen), godkänns Windows Internet Explorer 7 automatiskt för installation efter den 12 februari 2008. Därför kan det finnas anledning att vidta nedanstående åtgärder för att reglera hur och när uppdateringen installeras. Du måste vidta åtgärderna i följande fall:
 • Du använder WSUS 3.0 för att hantera uppdateringar i organisationen.
 • Du har datorer med något av operativsystemen Windows XP SP2 (Service Pack 2) eller Windows Server 2003 SP1 (Service Pack 1) samt Internet Explorer 6.
 • Du vill inte uppgradera Windows Internet Explorer 6 till Windows Internet Explorer 7 för tillfället.
 • Du har konfigurerat WSUS så att samlade uppdateringar godkänns automatiskt för installation.
Obs! Detta gäller inte Windows Vista, eftersom Windows Internet Explorer 7 ingår i Windows Vista.

Distribuera Windows Internet Explorer 7 med hjälp av WSUS

Om du inte synkroniserar paket som betecknas som samlade uppdateringar till WSUS, eller om du vill installera Windows Internet Explorer 7 i dag i stället för att vänta till den 12 februari 2008, kan du importera Windows Internet Explorer 7-paketet till WSUS från Windows Update Catalog.

Gör följande på WSUS-servern:
 1. Klicka på Start, Administrationsverktyg och Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Expandera Datornamn och klicka på Åtgärd.
 3. Klicka på Importera uppdateringar.
 4. I webbläsarfönstret som öppnas uppmanas du kanske att installera en ActiveX-kontroll. Om du inte gör det kan du inte fortsätta.
 5. När du har installerat kontrollen ser du Microsoft Update Catalog-skärmen.
 6. Skriv 940767 i rutan Sök och klicka på Sök.
 7. Leta upp Internet Explorer-paketen för operativsystemen, språken och processorerna i din miljö. Lägg dem i korgen genom att klicka på OK.
 8. När du har markerat alla paket du behöver klickar du på Visa korg.
 9. Importera paketen till WSUS-servern genom att klicka på Importera.
 10. Klicka på Stäng när paketen har importerats, så kommer du tillbaka till WSUS.
Uppdateringarna kan nu installeras via WSUS.

I Internet Explorer 7 Deployment Guide från Microsoft Download Center hittar du information om andra sätt att installera Windows Internet Explorer 7 med hjälp av
 • Systems Management Server eller
 • Active Directory och Grupprincip
Internet Explorer 7 Deployment Guide:

Skjuta upp distributionen av Windows Internet Explorer 7

Har du konfigurerat WSUS för att automatiskt godkänna samlade uppdateringar, men vill inte automatiskt installera Windows Internet Explorer 7 via WSUS den 12 februari 2008? I så fall måste du inaktivera regeln om automatiskt godkännande före den 12 februari 2008. När regeln är inaktiverad kan du synkronisera Windows Internet Explorer 7-paketet till WSUS-servern med hjälp av nedanstående åtgärder. När Windows Internet Explorer 7-paketet har synkroniserats till servern, godkänns det inte automatiskt när du aktiverar regeln om automatiskt godkännande igen.

Åtgärder som ska vidtagas före den 12 februari 2008

Genom de här åtgärderna ändras tillfälligt ett automatiskt godkännande, så att samlade uppdateringar inte automatiskt godkänns för installation. Följande åtgärder gäller WSUS 3.0. För WSUS 2.0 se produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start, Administrationsverktyg och Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Expandera Datornamn och klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Automatiska godkännanden.
 4. Klicka på regeln som innebär att en samlad uppdatering godkänns automatiskt, och klicka sedan på Redigera.

  Obs! Egenskaperna för den här regeln är ungefär följande:
  • När en uppdatering finns med i Samlade uppdateringar
  • Godkänn uppdateringen för alla datorer
 5. Avmarkera kryssrutan Samlad uppdatering och klicka på OK.
 6. Stäng dialogrutan Automatiska godkännanden genom att klicka på OK.
Obs! Om du inte ser en regel som liknar steg 4, har du inte konfigurerat WSUS så att samlade uppdateringar godkänns automatiskt för installation. Därför krävs inga ytterligare åtgärder.

Åtgärder efter den 12 februari 2008

Ovanstående åtgärder säkerställer att Windows Internet Explorer 7 inte godkänns automatiskt för installation. Genom följande åtgärder synkroniserar du det nya Windows Internet Explorer 7-paketet manuellt till WSUS-servern, så att det inte installeras när du åter aktiverar automatiskt godkännande av samlade uppdateringar. Följande åtgärder gäller WSUS 3.0. För WSUS 2.0 se produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start, Administrationsverktyg och Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Expandera Datornamn och klicka på Synkroniseringar.
 3. Klicka på Synkronisera nu.
 4. Expandera Datornamn, expandera Uppdateringar och klicka på Alla uppdateringar.
 5. Välj Ej godkända i den nedrullningsbara listrutan Godkännande.
 6. Se till att Windows Internet Explorer 7 anges som en ej godkänd uppdatering.

  Obs! Det kan finnas flera uppdateringar i listan, beroende på vilka språk och operativsystem du har importerat uppdateringar för.
Valfritt Om organisationens affärsbehov kräver att samlade uppdateringspaket godkänns automatiskt, kan du ändra tillbaka inställningarna till automatiskt godkännande i snapin-modulen Microsoft Management Console för Update Services så här:
 1. Klicka på Start, Administrationsverktyg och Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. Expandera Datornamn och klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Automatiska godkännanden.
 4. Klicka på regeln som automatiskt godkänner uppdateringar av olika klassificeringar, och klicka sedan på Redigera.
 5. Markera kryssrutan Samlade uppdateringar och klicka på OK.
 6. Stäng dialogrutan Automatiska godkännanden genom att klicka på OK.
Obs! Regler om automatiskt godkännande utvärderas inte förrän en uppdatering importeras första gången till WSUS. Om den här regeln aktiveras igen efter det att Windows Internet Explorer 7-uppdateringen har importerats/synkroniserats till servern, medför det därför inte att den här uppdateringen godkänns automatiskt.

Mer information om automatiskt godkännande av uppdateringar genom WSUS finns i WSUS-bloggen.
Mer Information
När Windows Internet Explorer 7 togs bort från WSUS-katalogen i oktober 2007 upphörde rapportering av inventering och distribution för Windows Internet Explorer 7 genom ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) för SMS (Systems Management Server) 2003. ITMU-CAB-filen från februari 2008 för SMS 2003 innehåller Windows Internet Explorer 7. Kunder som vill skapa en standard-MSI-installation av Windows Internet Explorer 7 tidigare kan göra det med hjälp av IEAK 7.

Om du vill veta mer om hur du skapar en MSI-installation med hjälp av IEAK, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
942812 Internet Explorer 7 kan distribueras med hjälp av MSI-filer i Active Directory-miljöer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft har bekräftat att detta gäller Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 946202 – senaste granskning 01/18/2008 13:24:00 – revision: 2.1

Microsoft Windows Server Update Services 3.0

 • kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB946202
Feedback
">html>