MS08-012: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Publisher 2002: 12 februari 2008

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Publisher 2002, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Förutsättningar

Innan du kan installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) vara installerat.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Office XP SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP

Information om borttagning

Du kan ta bort den här säkerhetsuppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
publisher2002 publisher2k2 publisher10 pub2002 pub2k2 pub10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos publisher office security patch performance reliability update download 2002 fix
Egenskaper

Artikel-id: 946216 – senaste granskning 01/30/2014 16:15:57 – revision: 1.0

Microsoft Publisher 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbupdate kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB946216
Feedback