You cannot run a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
You cannot run a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0. This problem occurs if the following conditions are true:
  • You run Microsoft Dynamics CRM 4.0 on a server that is running Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS).

    Note Windows SBS 2003 R2 contains Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition.
  • You use an Internet-Facing Deployment (IFD) of Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Orsak
This problem occurs because the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services is required to run a report when you use an IFD of Microsoft Dynamics CRM 4.0. However, SQL Server 2005 Workgroup Edition does not support custom data extensions. Therefore, the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services does not work against SQL Server 2005 Workgroup Edition. If you use an IFD of Microsoft Dynamics CRM 4.0, you cannot access the report.
Lösning
To resolve this problem, upgrade SQL Server 2005 Workgroup Edition to one of the following editions:
  • SQL Server 2005 Standard Edition
  • SQL Server 2005 Enterprise Edition
Mer Information
When you use a local intranet, you can configure Kerberos authentication and configure trust for delegation. The Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services is not required when you use a local intranet.

The Report Scheduling Wizard does not work when you use SQL Server 2005 Workgroup Edition because SQL Server 2005 Workgroup Edition does not support snapshots.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 only supports SQL Server 2005 Workgroup Edition when SQL Server 2005 Workgroup Edition is used together with Windows SBS 2003 R2.

For more information about Microsoft Dynamics CRM 4.0 IFD setup scenarios, visit the following Microsoft Web site:
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 946753 – senaste granskning 01/16/2015 02:17:40 – revision: 1.0

  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter KB946753
Feedback