Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda Systems Management Server för att distribuera Windows XP Service Pack 3 från en delad mapp i ett nätverk

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0, Microsoft SMS 2003 eller Microsoft System Center Configuration Manager 2007 för att distribuera Windows XP Service Pack 3 (SP3) från en delad distributionsmapp i ett nätverk.

Viktigt! För att kunna distribuera Windows XP SP3 måste du ha installerat någon av följande SMS-versioner:
  • SMS 2.0 med Service Pack 5 (SP5)
  • SMS 2003 med Service Pack 2 (SP2)
  • SMS 2003 med Service Pack 3 (SP3)
  • System Center Configuration Manager 2007
  • System Center Configuration Manager 2007 med Service Pack 1 (SP1)
Om du installerar Windows XP SP3 från Windows XP SP3-CD:n, eller om du hämtar Windows XP SP3 från Microsoft-webbplatsen, heter installationsfilen för Service Pack-uppdateringen WindowsXP-KB936929-SP3-xxx.exe.

Obs! I det här filnamnet står xxx för en viss språkkod, till exempel "ENU" för engelska.

Du kan hämta Windows XP SP3 på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Du kan även använda instruktionerna i faktabladet "Deploying Windows XP Service Pack 2 with Systems Management Server" för att distribuera Windows XP SP3 med hjälp av Systems Management Server. I faktabladet beskrivs hur du gör följande:
  • Hämtar och expanderar Windows XP SP3
  • Skapar paketet och meddelandet
  • Använder paketet och meddelandet för att distribuera Windows XP SP3
Du kan hämta faktabladet "Deploying Windows XP Service Pack 2 with Systems Management Server" på följande Microsoft-webbplats:SMS-mallar för Windows XP SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:Mer information om SMS 2003 finns i "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide" på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du distribuerar program med hjälp av SMS 2003 finns i kapitel 3, "Software Distribution", i "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide".

Mer information om System Center Configuration Manager 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om programdistribution i System Center Configuration Manager 2007 finns på följande Microsoft-webbplats:Information om säkerhetsfunktioner i SMS finns på följande Microsoft-webbplats:Läs dessutom faktabladet "Microsoft SMS Security Essentials" från följande Microsoft-webbplats:Obs! Faktabladet "Microsoft SMS Security Essentials" gäller endast för SMS 2.0-distributioner och för SMS 2003-distributioner där Standard-säkerhetsmodellen används.
winxpsp3 windowsxpsp3
Egenskaper

Artikel-id: 947310 – senaste granskning 01/16/2015 10:02:51 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto KB947310
Feedback