Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 3

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln anges hur stort hårddiskutrymme som krävs för att installera Windows XP Service Pack 3 (SP3) från en delad nätverksmapp, från Windows XP SP3-CD:n eller från Microsoft Download Center. Artikeln är avsedd för datoranvändare på mellannivå.

Windows XP SP3 kan installeras på en eller flera datorer där någon av följande versioner av Windows XP körs:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005
Mer Information

Innan du börjar

Viktigt! Förutom det hårddiskutrymme som anges i den här artikeln måste det även finns 30 MB ledigt hårddiskutrymme på datorn första primära systempartition, det vill säga diskvolymen med maskinvaruspecifika filer som krävs för att starta Windows. Den primära systempartitionen innehåller till exempel filerna Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com.

Om du installerar Windows XP SP3 på en dator har du flera installationsmetoder att välja mellan. Varje metod ställer olika utrymmeskrav, beroende på varifrån du vill installera Service Pack-uppdateringen.
 • Om du vill installera Windows XP SP3 från en delad nätverksmapp på en dator går du till avsnittet "Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från en delad nätverksmapp".
 • Om du vill installera Windows XP SP3 från Windows XP SP3-CD:n på en dator går du till avsnittet "Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från Windows XP SP3-CD:n".
 • Om du vill installera Windows XP SP3 från Microsoft Download Center på en dator går du till avsnittet "Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från Microsoft Download Center".
 • Om du vill installera Windows XP SP3 på mer än en dator via ett lokalt nätverk använder du UNC-installationsläget (Universal Naming Convention). Detta läge gör att du kan spara utrymme på den lokala datorn genom att köra installationsfilerna från det lokala nätverket. När du använder UNC-installationsläget för att installera Windows XP SP3, kan du spara det hårddiskutrymme som normalt krävs för att extrahera Windows XP SP3-filer på den lokala datorn.
 • Om du vill installera Windows XP SP3 från ett lokalt nätverk på mer än en dator med hjälp av UNC-läget går du till avsnittet "Installera Windows XP SP3 på mer än en dator".

Hårddiskutrymme som krävs för att installera Windows XP SP3 på en dator

I följande tabeller anges hur mycket hårddiskutrymme som krävs för att installera Windows XP SP3 på en dator. Utrymmeskraven varierar beroende på varifrån du hämtar eller installerar Service Pack-uppdateringen, och om du aktiverar eller inaktiverar Systemåterställning.

Obs! Vi rekommenderar att du läser avsnittet "Anmärkningar" med beskrivningar av tabellerna och mer information som kan krävas för installation av Windows XP SP3.

Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från en delad nätverksmapp

Om du vill installera Windows XP SP3 från en delad nätverksmapp måste du kontrollera att datorn uppfyller de lägsta utrymmeskrav som anges i följande tabell:
Systemåterställning aktiveradSystemåterställning inaktiverad
Arbetsutrymme80 megabyte (MB)80 MB
Filer för borttagning av Windows XP SP3256 MB256 MB
Totalt hårddiskutrymme som krävs1020 MB tillgängligt efter installationen
1100 MB som mest under installationen
380 MB tillgängligt efter installationen

460 MB som mest under installationen

Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från Windows XP SP3-CD:n

Om du vill installera Windows XP SP3 från Windows XP SP3-CD:n måste du kontrollera att datorn uppfyller de lägsta utrymmeskrav som anges i följande tabell:
Systemåterställning aktiveradSystemåterställning inaktiverad
Arbetsutrymme280 MB480 MB
Filer för borttagning av Windows XP SP3256 MB256 MB
Totalt hårddiskutrymme som krävs1485 MB tillgängligt efter installationen
1765 MB som mest under installationen
750 MB tillgängligt efter installationen

1230 MB som mest under installationen

Hårddiskutrymme som krävs om Windows XP SP3 installeras från Microsoft Download Center

Om du vill installera Windows XP SP3 från Microsoft Download Center, måste du se till att det finns minst 1500 MB ledigt hårddiskutrymme om du installerar Windows XP SP3 från en delad nätverksmapp.

Du kan utan problem installera Windows XP SP3 på en dator med endast 700 MB ledigt hårddiskutrymme på den aktiva partitionen, om återstående 800 MB ledigt hårddiskutrymme är tillgängligt på en annan partition på datorn. Dessa 800 MB hårddiskutrymme används huvudsakligen för att lagra den temporära mapp som innehåller de extraherade Service Pack-filerna.

Anmärkningar om installation av Windows XP SP3 på en dator
 • Siffrorna i dessa tabeller är bara uppskattningar. Din dator kan avvika betydligt, och dessa siffror utgör därför endast riktlinjer för att du ska veta ungefär hur mycket ledigt utrymme som krävs.
 • I dessa tabeller avser Arbetsutrymme det hårddiskutrymme som krävs för filer som bara används under installationsprocessen. Detta är ett tillfälligt behov som inte bidrar till det totala utrymmeskravet.
 • Den faktiska storleken för mappen %Windir%\SoftwareDistribution\den_temporära_mappens_namn är cirka 600 MB.
 • I dessa tabeller avser Filer för borttagning av Windows XP SP3 hårddiskutrymmet som används för lagring av filerna och inställningarna som ändras under installation av Service Pack-uppdateringen. Filerna kan säkerhetskopieras automatiskt under installationen av Service Pack-uppdateringen. De behövs om du vill ta bort Service Pack-uppdateringen senare.
 • Hämtningsstorleken för Windows XP SP3 från webbplatsen Windows Update är cirka 70 MB. Storleken varierar emellertid beroende på vilka uppdateringar som har installerats på datorn.

Hårddiskutrymme som krävs för att installera Windows XP SP3 på mer än en dator

Om du vill installera Windows XP SP3 på mer än en dator via ett lokalt nätverk, kan du använda UNC-installationsläget (Universal Naming Convention).

Så här installerar du Windows XP SP3 med hjälp av UNC-installationsläget:
 1. Kopiera innehållet på Windows XP SP3-CD:n till en delad mapp i nätverket.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv cmd och tryck på RETUR.
 4. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:den_delade_mappens_namn
  Obs! I detta kommando är den_delade_mappens_namn en platshållare för den mapp i nätverket dit du vill extrahera Windows XP SP3.
 5. Under den delade mappen i nätverket letar du upp och dubbelklickar på Update-mappen.

  Obs!Update-mappen finns under i386-mappen.
 6. Dubbelklicka på filen Update.exe för att installera Windows XP SP3.
Om dessa åtgärder av någon anledning inte fungerar kontaktar du Support genom att klicka på följande länk.
Referenser
Om du vill veta mer om kraven på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326583 Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1
Om du vill veta mer om kraven på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837783 Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 2
Om du vill veta mer om systemkraven för Windows XP-operativsystem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314865 Systemkrav för Windows XP
winxpsp3 windowsxpsp3
Egenskaper

Artikel-id: 947311 – senaste granskning 12/09/2008 15:25:24 – revision: 4.2

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311
Feedback