Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsökning av installationsproblem med Service Pack-versioner för Windows Vista och Windows Server 2008

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphörde 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Symptom
I artikeln diskuteras felsökning av problem med att installera ett Service Pack för Windows Vista eller Windows Server 2008.

Du kan få ett av följande felmeddelanden då du försöker installera ett Service Pack:
Installationen misslyckades
Ett internt fel uppstod under installationen
Felmeddelandet kan även innehålla en hänvisning till någon av följande felkoder:
 • 0x80070002
 • 0x8007000D
 • 0x80073712
 • 0x800B0100
 • 0x8024200D
Obs! Den här artikeln innehåller inte samtliga möjliga felkoder eller meddelanden som kan visas. Vi rekommenderar att du löser installationsproblem med hjälp av lösningarna i den här artikeln, oavsett vilka felkoder eller meddelanden du får.
Orsak
Det här problemet kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Ett program på datorn störde installationen av Service Pack-uppdateringen.
 • Det finns en inkonsekvens i Windows Servicing Store. Detta är en komponent som krävs för installation av Service Pack-uppdateringar.
Felsöka problem med att installera Service Pack på Windows Vista och Windows Server 2008
Lös problemet genom att pröva varje lösning i avsnitten Allmän felsökning och Avancerad felsökning i den ordning som de presenteras. När du har provat en lösning försöker du installera Service Pack-uppdateringen igen. Om du fortfarande inte kan installera Service Pack-uppdateringen försöker du med nästa lösning.
Allmän felsökning

Lösning 1: Installera det fristående Service Pack-versionspaketet i stället för att installera via Windows Update


Obs! Om du redan har försökt att installera det fristående Service Pack-paketet och råkat ut för det här problemet, kan du hoppa över den här lösningen och gå till Lösning 2.

Om du inte är säker på om du har försökt att installera det fristående paketet rekommenderar vi att du provar med följande steg för att installera det. Genom att installera Service Pack med hjälp av det fristående paketet elimineras installationsproblem som kan ha med Windows Update att göra. Det här underlättar felsökningsprocessen.

Så hämtar du det fristående paketet för Service Pack-uppdateringen

Läs följande artiklar i Microsoft Knowledge Base som gäller ditt operativsystem och sök efter alternativet för att installera Service Pack-versionen från Microsoft Download Center.
935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista
968849 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2008
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Lösning 2: Kör kontrollverktyget för systemuppdateringar

Kontrollverktyget för systemuppdatering undersöker datorn och försöker råda bot på vissa tillstånd som skulle kunna störa installationen av uppdateringar eller andra program. Innan du använder verktyget måste du emellertid kontrollera om datorn är utrustad med 32- eller 64-bitarsversionen av Windows Vista. Om Windows Vista är installerat på datorn, och du vet vilken version det är, går du till avsnittet Så här hämtar du verktyget för systemuppdatering. Om du inte känner till vilken version som är installerad på datorn gör du följande:
 1. Klicka på Start Start-knappen.
 2. Skriv system i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på System i listan Program.

Operativsystemet visas på följande vis:
 • För ett 32-bitars operativsystem visas 32-bitars operativsystem under System.
 • För ett 64-bitars operativsystem visas 64-bitars operativsystem under System.


När du har tagit reda på vilken version av Windows Vista som finns på datorn hämtar du kontrollverktyget för systemuppdateringar.

Så här hämtar du kontrollverktyget för systemuppdateringar

Du kan klicka här för att hämta verktyget för systemuppdatering från följande Microsoft Download Center-webbplats:Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Hämta Hämta paketet Kontrollverktyget för systemuppdatering för Windows Vista (KB947821) nu.

Hämta Hämta paketet Kontrollverktyget för systemuppdatering för Windows Vista (KB947821) nu.

Hämta Hämta paketet Kontrollverktyget för systemuppdatering för Windows Server 2008 (KB947821) nu.

Hämta Hämta paketet Kontrollverktyget för systemuppdatering för Windows Server 2008 x64 (KB947821) nu.

Hämta Hämta paketet Kontrollverktyget för systemuppdatering för Itanium-baserade datorer (KB947821) nu.

När du har hämtat och kört kontrollverktyget för systemuppdatering måste datorn startas om. Försök sedan omedelbart att installera det fullständiga hämtningspaketet för det Service Pack som du tidigare hämtade från följande Microsoft Download Center-webbplats:Om du vill veta mer om kontrollverktyget för systemuppdatering klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
947821 Beskrivning av verktyget för systemuppdatering för Windows Vista och Windows Server 2008
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Lösning 3: Stäng eller inaktivera alla program som körs, starta om datorn och installera Service Pack-uppdateringen

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om processen verkligen är nödvändig.

En av de vanligaste orsakerna till installationsproblem är att en fil som behövs för Service Pack-installationsprogrammet hålls öppen eller låses av ett program från en annan tillverkare. Detta problem kan till exempel orsakas av ett antivirus- eller antispionprogram från en annan tillverkare. Minimera denna risk så här:
 1. Stäng alla program och starta sedan om datorn.
 2. När datorn har startat om inaktiverar du alla antivirus- och antispionprogram som kan läsas in under startprocessen. Du kan vanligen inaktivera programmet från Meddelandefältet Detta område finns längst ned till höger på datorskärmen. Så här inaktiverar du ett program från Meddelandefältet:
  1. Högerklicka på ikonen för programmet från den andra tillverkaren.
  2. Välj Stäng, Inaktivera, Avsluta eller något liknande ord bland alternativen. Om det inte finns något sådant alternativ kan du behöva öppna programmet och sedan stänga eller inaktivera det inifrån programmet.
 3. När du har stängt virusskydds- eller spionskyddsprogrammet kan klicka här för att installera det fullständiga hämtningspaketet för det Service Pack som du tidigare hämtade från följande Microsoft Download Center-webbplats:
 4. När du har installerat Service Pack-uppdateringen aktiverar du antivirus- eller antispionprogrammet du inaktiverade i föregående steg.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Avancerad felsökning
Om problemet inte har blivit löst än kan du pröva de avancerade felsökningsmetoderna på egen hand eller kontakta Microsofts support.

Lösning 4: Avinstallera eventuella säkerhetsprogram, starta om datorn och installera sedan Service Pack-versionen

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om processen verkligen är nödvändig.

Ett säkerhetsprogram från ett annat företag (till exempel ett antivirusprogram, en brandvägg eller ett antispionprogram) kan fortfarande göra att installationen misslyckas, trots att du har försökt inaktivera programmet. Installationen av Windows Vista SP1 kräver flera omstarter av datorn, och säkerhetsprogrammet läses kanske in igen efter den första omstarten. Installationsproblemet kan även orsakas av program med funktioner för reparation av registret.

Du kan avinstallera ditt säkerhetsprogram innan du installerar Service Pack-uppdateringen. Du bör emellertid endast göra detta om du är säker på att du kan installera om programmet när installationen av Service Pack-uppdateringen har slutförts. För att installera om säkerhetsprogrammet behöver du antingen originalinstallationsmedia för programmet eller den ursprungliga hämtningsfilen. Det kan även hända att du behöver en produktnyckel för att installera om säkerhetsprogrammet.

Om du är säker på att du kan installera om säkerhetsprogrammet avinstallerar du det från Program och funktioner på Kontrollpanelen så här:
 1. Stäng alla program och starta sedan om datorn.
 2. När datorn har startat om klickar du på Start Start-knappen.
 3. I rutan Påbörja sökning skriver du program.
 4. Klicka på Program och funktioner.
 5. Klicka på det säkerhetsprogram du vill avinstallera.
 6. Klicka på Avinstallera.
 7. Starta om datorn när du har avinstallerat programmet.
 8. Försök att klicka här för att installera det fullständiga hämtningspaketet för det Service Pack som du tidigare hämtade från följande Microsoft Download Center-webbplats.
  Obs! Du har avinstallerat ett säkerhetsprogram och datorn är mer sårbar för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du inte surfar på webben, använder e-post eller använder Instant Messenger förrän du har felsökt problemet och installerat om säkerhetsprogrammet.
 9. När du har installerat Windows Vista SP1 installerar du om säkerhetsprogrammet du avinstallerade i föregående steg.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Obs! Om problemet inte har lösts har du ingen ytterligare hjälp av den här informationen. Du kan i stället besöka följande Microsoft-webbplats:
Liknande problem och lösningar
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
971204 Det går inte att installera Service Pack-versioner för Windows Vista och Windows Server 2008 och felet 0x80004005 visas
939399 Felmeddelande vid försök att göra en säkerhetskopiering på en dator med Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Dialogrutan "Windows-funktioner" är tom i Windows Vista, eller också visas ett felmeddelande med följande kod vid försök att använda Windows Update: "0x80073712"
Om problemet kvarstår kan du tyvärr inte få mer hjälp här. Du kan i stället söka efter andra lösningar i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats:
vista sp1
Egenskaper

Artikel-id: 947366 – senaste granskning 09/25/2011 15:50:00 – revision: 3.0

 • kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366
Feedback