Reparera Windows Update-fel med hjälp av verktyget DISM eller systemuppdatering

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 947821
Windows-uppdateringar och service packs misslyckas med att installeras om det finns felaktigheter. En uppdatering kan till exempel inte installeras om en systemfil är skadad. DISM eller Uppdatera beredskap Systemverktyg kan hjälpa dig att åtgärda vissa felaktigheter i Windows.

Anmärkning för hemanvändare: den här artikeln är avsedd för supportagenter och IT-proffs. Om du letar efter mer information om felsökning av Windows-uppdateringar finns på följande Windows-webbplats:
Finns på felkoder som kan visas när det finns skadade filer.

Om du har några problem som hindrar dig från att installera uppdateringar via Windows Update, visa Felsöka problem med att installera uppdateringar.
Lösning

För Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Lös problemet genom att använda verktyget för Inkorgen Deployment Image Servicing and Management (DISM). Installera sedan Windows update eller service pack igen.
 1. Öppna en kommandotolk. Om du vill göra detta Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka sedan på Sök. Om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök. Typ Kommandotolken i den Sök rutan, högerklicka på Kommandotolken, och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på Enter.
  Det kan ta flera minuter innan kommandot aktiviteten ska kunna slutföras.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Viktigt När du kör kommandot använder DISM Windows Update för de filer som krävs för att åtgärda huvudsystemet. Om Windows Update-klienten redan är defekt, använd en Windows-installation som körs som källa för reparation eller använd en Windows sida-vid-sida-mappen från en nätverksresurs eller ett flyttbart medium, till exempel Windows-DVD som källa för filerna. Det gör du genom att köra följande kommando i stället:
  DISM.exe / Online /Cleanup-Image /RestoreHealth/Source:C:\RepairSource\Windows / LimitAccess
  Obs! Ersätta den C:\RepairSource\Windows platshållare med placeringen av källfilerna för reparation. Mer information om hur du använder DISM-verktyget för att reparera Windows, referens Reparera en Windows-avbildning.
 3. Skriv följande kommando och tryck Enter.
  Det kan ta flera minuter innan kommandot aktiviteten ska kunna slutföras.
  sfc/scannow
 4. Stäng kommandotolken och kör sedan Windows Update igen.
DISM skapar en loggfil (% windir%/Logs/CBS/CBS.log) med information om problem som verktyget hittade eller löste. % windir % är mappen där Windows är installerat. Mappen % windir % är till exempel C:\Windows.

För Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Lös problemet genom att använda verktyget för systemuppdatering. Installera sedan Windows update eller service pack igen.
 1. Hämta verktyget för systemuppdatering.
  Klicka på länken Hämta i tabellen nedan som motsvarar din version av Windows som körs på datorn.
  Ta reda på om 32- eller 64-bitars version av Windows körs på datorn

  Det här verktyget uppdateras regelbundet, vi rekommenderar att du alltid hämtar den senaste versionen.

  OperativsystemHämta länk
  x86-baserad (32-bitars) versioner av Windows 7 SP1 och Windows 7HämtaHämta paketet nu.
  x64-baserade (64-bitars) versioner av Windows 7 SP1 och Windows 7HämtaHämta paketet nu.
  x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bitars)HämtaHämta paketet nu.
  Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 SP1HämtaHämta paketet nu.
  x86-baserad (32-bitars) versioner av Windows Vista SP2 och Windows Vista SP1HämtaHämta paketet nu.
  x64-baserade (64-bitars) versioner av Windows Vista SP2 och Windows Vista SP1HämtaHämta paketet nu.
  x86-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2 (32-bitars)HämtaHämta paketet nu.
  x64-baserade (64-bitars) versioner av Windows Server 2008 SP2HämtaHämta paketet nu.
  Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2HämtaHämta paketet nu.
 2. Installera och kör verktyget.
  1. Klicka på Hämta på den Download Center webbsidan och sedan gör något av följande:
   • Om du vill installera verktyget omedelbart klickar du påÖppnaellerKör, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
   • Om du vill installera verktyget senare klickar du påSpara, och hämtar installationsfilen till datorn. Dubbelklicka på filen när du är redo för installation av verktyget.
  2. I den Uppdatera fristående installationsprogram för Windows dialogrutan klickar du på Ja.

   Bekräfta
  3. När verktyget installeras körs det automatiskt. Även om det tar normalt mindre än femton minuter, kan det ta mycket längre tid på vissa datorer. Även om förloppsindikatorn verkar stoppa körs sökningen fortfarande, så klicka inte på Avbryt.

   installera
  4. När du ser Installationen är klar, klicka på Stäng.

   Stäng
  5. Installera om uppdateringen eller ett service pack som du försökt installera tidigare.
Manuellt korrigera felaktigheter som verktyget upptäcker men inte kan fastställas, se Hur du åtgärdar fel som hittas i CheckSUR.log.

Hämta paketet från Microsoft Update-katalogen direkt

Du kan också prova att direkt Hämta uppdateringspaketet från Microsoft Update-katalogen, och installera sedan uppdateringspaketet manuellt.

Du kan till exempel ha problem när du försöker installera uppdatering 3006137 från Windows Update i Windows 7. I så fall kan du hämta uppdateringspaketet och försök att installera uppdateringen manuellt. Gör så här:
 1. Öppna Microsoft Update-katalogen i Internet Explorer.
  En skärmbild av Microsoft Update-katalogen.
 2. Indata som du vill hämta uppdateringsnumret i sökrutan. I det här exemplet indata 3006137. Klicka på Sök.
  En skärmbild för det här steget.
 3. Hitta den uppdatering som gäller för ditt operativsystem på lämpligt sätt i sökresultaten och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till en uppdatering i korgen.
  En skärmbild för det här steget.
 4. Klicka på Visa korg för att öppna din varukorg.
  En skärmbild för det här steget.
 5. Klicka på Hämta om du vill hämta uppdateringen i din varukorg.
  En skärmbild för det här steget.
 6. Klicka på Bläddra för att välja en plats där du hämtar uppdateringen och klicka sedan på Fortsätt.
  En skärmbild för det här steget.
 7. Klicka på Stäng när hämtningen är klar. Sedan kan du söka efter en mapp som innehåller uppdateringspaketet på platsen som du angav.
 8. Öppna mappen och dubbelklicka sedan på update-paket för installation av uppdateringen.
Löstes problemet?
Om Windows update eller service pack har installerats, är du klar. Om problemet inte är åtgärdat eller uppdatera kan inte verktyget för systemuppdatering hitta orsaken,Kontakta oss för mer information.
Mer Information

Beskrivning av vanliga felaktigheter

I följande tabell visas möjliga felkod med Windows Update till hands:
Kod Fel Beskrivning
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Det går inte att hitta den angivna filen.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Data är ogiltiga.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Källan till paketet eller filen kunde inte hittas.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Komponentarkivet är i ett inkonsekvent tillstånd.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH En komponentfil motsvarar inte verifieringsinformationen i komponentmanifestet.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Det gick inte att tolka begärda XML-data.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Ett ogiltigt tecken påträffades.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR En ID-sträng har felaktigt format.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Namnet på ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Värdet för ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametern är felaktig.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Det fanns ingen signatur i ämnet.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Ett fel uppstod när Windows Update läste eller skrev till en fil.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ett nödvändigt certifikat är inte inom giltighetsperioden vid en kontroll mot systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE En eller flera nödvändiga medlemmar av transaktionen finns inte.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kunde inte söka efter nya uppdateringar.

Vad är verktyget för systemuppdatering?

Kontrollera integriteten för resurser

Verktyget för systemuppdatering kontrollerar att följande resurser:
 • Filer som finns i följande kataloger:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Registerdata som finns under följande registerundernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • Underhåll av HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component baserade
Den här listan kan uppdateras när som helst.

När verktyget för systemuppdatering upptäcker felaktiga manifest, skåp eller registerdata, kan den ersätta den felaktiga data med en korrigerad version.

Loggning

Verktyget för systemuppdatering skapar en loggfil med information om problem som verktyget hittade eller korrigerade. Loggfilen finns här:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.Persist.log

Hur du åtgärdar fel som hittas i CheckSUR.log

Manuellt korrigera felaktigheter som verktyget för systemuppdatering upptäcker men som inte kan lösas genom att göra följande:
 1. Öppna SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log %.
  Obs!% SYSTEMROOT % är en miljö variablethat sparas i mappen där Windows är installerat. Till exempel är mappen % SYSTEMROOT % oftast C:\Windows.
 2. Identifiera paket som verktyget inte kan lösas. Du kan exempelvis söka efter följande i loggfilen:
  Sammanfattning:
  Sekunder som körs: 264
  3 fel hittades
  CBS minsta saknas Totalt antal: 3
  Tillgängliga reparationsfiler:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.MUM
  ...
  I det här fallet är det paket som är skadad KB958690.
 3. Hämta paketet från Microsoft Download Center eller Microsoft Update-katalogen .
 4. Kopiera paketet (MSU) till katalogen %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Den här katalogen finns inte som standard, och måste du skapa katalogen.
 5. Kör verktyget för systemuppdatering.
Om du är en tekniker Hur du åtgärdar fel hittades i CheckSUR.log Om en mer alternativ för att korrigera fel i CheckSUR.log.
Checksur CheckSUR.exe

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 947821 – senaste granskning 06/12/2016 07:10:00 – revision: 27.0

Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbcip kbseo kbconsumer kbquadranttechsupp kbprodselector kbmt KB947821 KbMtsv
Feedback